Budgetöversikt

Genom att hantera din budget får du kontroll över dina annonseringskostnader och kan få ut mesta möjliga av din investering i Google Ads. För att förstå budgetar behöver du känna till följande centrala budgetbegrepp och hur de fungerar tillsammans.

Budgetar och utgiftsgränser

Begrepp Definition Så fastställs det Exempel
Genomsnittlig daglig budget

Det genomsnittliga belopp per dag som du anger för varje annonskampanj. Värdet anger hur mycket du är villig att spendera varje dag under månaden.

Läs mer om genomsnittliga dagliga budgetar

Det här är det belopp du anger som genomsnittlig daglig budget i användargränssnittet. Du anger en genomsnittlig daglig budget på 100 kronor.
Daglig utgiftsgräns

Det högsta belopp du kan faktureras för en kampanj en viss dag.

Läs mer om utgiftsgränser

Genomsnittlig daglig budget multiplicerat med 2 (för de flesta kampanjer) Om din genomsnittliga dagliga budget är 100 kronor blir din dagliga utgiftsgräns 200 kronor.
Månatlig utgiftsgräns

Det högsta belopp du kan faktureras för en kampanj under en månad. Det sträcker sig över

  • första månaden: kampanjens startdatum till sista dagen i månaden
  • efterföljande månader: första till sista dagen i månaden

Läs mer om utgiftsgränser

Genomsnittlig daglig budget multiplicerat med 30,4 (för de flesta kampanjer)

30,4 är det genomsnittliga antalet dagar i en månad.

Med en genomsnittlig daglig budget på 100 kronor är din månatliga utgiftsgräns 3 040 kronor.

Google optimerar dina kampanjutgifter under dagar i månaden då det är mer sannolikt att du får klick och konverteringar. Det betyder att vi under vissa dagar kanske inte når din genomsnittliga dagliga budget och att vi överstiger den andra dagar. Du betalar dock aldrig mer än din dagliga utgiftsgräns under en dag eller mer än din månatliga utgiftsgräns under en månad.

Diagramförklaring:= $

Exempel

Den 1 mars startar du en ny kampanj och anger en genomsnittlig daglig budget på 100 kronor. Den 11 mars ökar antalet klick plötsligt och du spenderar 150 kronor. Den 17 mars, är kundernas efterfrågan åter lägre och spenderar 80 kronor.

Även om utgifterna varierar från dag till dag beroende på kundernas efterfrågan, konkurrens från andra annonsörer och andra faktorer, betalar du aldrig mer än 200 kronor under en viss dag eller mer än 3 040 kronor under hela mars.


Uppspelningsknapp 

Videon har skickats in av en Google Ads-videoskapare från tredje part. Google stödjer inte produkter eller tjänster som kan marknadsföras i den här videon. Klicka här om du vill veta mer om programmet!

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned i videospelaren, välj Undertexter/textning och sedan ditt språk.


Andra typer av budgetar

Utöver en genomsnittlig daglig budget kan du också ange

  • en delad budget om du vill ange ett belopp som ska fördelas mellan flera annonskampanjer. Läs mer om delade budgetar
  • En total kampanjbudget (endast för videokampanjer) om du vet hur mycket du är villig att spendera på hela kampanjen. Du betalar aldrig mer än det angivna beloppet. Läs mer om totala kampanjbudgetar

Dagliga kostnader

I sällsynta fall kan visningskostnaderna överskrida dina utgiftsgränser. Men oroa dig inte, du behöver aldrig betala mer än utgiftsgränsen. För att förstå hur det fungerar behöver du känna till skillnaden mellan visningskostnader och fakturerade kostnader.

Begrepp Definition Exempel
Visningskostnad Kostnaden för alla klick och exponeringar som kampanjen har samlat på sig

Anta att din genomsnittliga dagliga budget är 100 kronor, vilket innebär att din dagliga utgiftsgräns är 200 kronor.

Anta att kundernas efterfrågan var så stor en viss dag att du fick ovanligt många klick på dina annonser.

Visningskostnaderna kan uppgå till 230 kronor, vilket är värdet av alla klick som kampanjen fick den dagen.

Fakturerad kostnad

Det faktiska belopp du ska betala, efter justeringar i ditt konto för ogiltig aktivitet och liknande

Den fakturerade kostnaden överstiger aldrig dina utgiftsgränser.

Även om visningskostnaderna uppgick till 230 kronor begränsas den fakturerade kostnaden till 200 kronor (din dagliga utgiftsgräns).

Du betalar 200 kronor och Google står för mellanskillnaden på 30 kronor.

Se kostnader per dag

Du kan se dina kostnader per dag för en eller flera av dina kampanjer eller för hela kontot i rapporten Fakturerad kostnad. Läs mer om hur du ser dagliga kostnader på kampanj- och kontonivå

Budgetrapporten kan hjälpa dig förstå hur mycket du kan förvänta dig att betala i slutet av månaden och hur tidigare ändringar av din genomsnittliga dagliga budget påverkade ditt resultat och din utgiftsgräns. Läs mer om budgetrapporten.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3311659162260118276
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067