Smart Bidding-guide för displaykampanjer

Välja en Smart Bidding-strategi för displaykampanjer

Mer detaljerad information om Smart Bidding-strategier för displaykampanjer finns i guiden för Smart Bidding i Display-nätverket.

Smart Bidding utgår från en exklusiv uppsättning signaler och mer än 70 miljoner permutationer av dessa signaler för att ange realtidsbud i varje auktion i Google Ads. Algoritmen analyserar viktiga attribut för varje auktion och fastställer sannolikheten för konverteringar i din displaykampanj.

Du kan välja någon av följande Smart Bidding-strategier i dina displaykampanjer:

  • Maximera konverteringar: Algoritmen anger automatiskt bud som hjälper dig att få så många konverteringar som möjligt för kampanjen med din budget. Du behöver inte ange ett specifikt CPC-, CPA- eller ROAS-mål. Du kan aktivera Maximera konverteringar på kampanjnivå eller genom att välja en portföljbudstrategi. Du behöver inte ställa in konverteringsspårning för att använda Maximera konverteringar (men vi rekommenderar det för att få bästa möjliga resultat).
  • Mål-CPA (kostnad per åtgärd): Algoritmen anger bud som hjälper dig att få så många konverteringar som möjligt till din målkostnad per åtgärd eller lägre. Med Mål-CPA kan du bara lägga bud på klickbaserade konverteringar eller på klick- och visningsbaserade konverteringar. Du kan aktivera Mål-CPA på kampanjnivå eller genom att välja en portföljbudstrategi.
  • Mål-ROAS (avkastning på annonsutgift): Algoritmen hjälper dig att få ett högre konverteringsvärde eller högre intäkter för din målavkastning på annonsutgift. Du kan aktivera Mål-ROAS på kampanjnivå eller genom att välja en portföljbudstrategi.
  • Förbättrad CPC: Algoritmen hjälper dig att få fler konverteringar med manuell budgivning. Budstrategin justerar automatiskt dina manuella bud för klick som mer (eller mindre) sannolikt leder till en försäljning eller konvertering på din webbplats. Denna budstrategi rekommenderas för annonsörer som vill behålla en viss grad av kontroll över sin manuella CPC-budgivning eller som använder ett budgivningsverktyg från tredje part. Du kan aktivera Förbättrad CPC på kampanjnivå. Du kan använda Förbättrad CPC med eller utan konverteringsspårning.

Utöver dessa budstrategier kan du välja att betala för klick, konverteringar eller synliga exponeringar.

Betalningsalternativ Beskrivning Kompatibla budstrategier
Betala för klick Betala kostnaden för varje användare som klickar på din annons.

Maximera konverteringar

Mål-CPA

Mål-ROAS

Betala för konverteringar Betala kostnaden för varje användare som konverterar efter att ha klickat på din annons. Kvalificerade annonsörer med Mål-CPA
Betala för synliga exponeringar Betala kostnaden för varje synlig exponering som ses av användare du inriktar dig på. Mål-CPA (när du bjuder på klick- och visningsbaserade konverteringar)*

*betatestas för närvarande. Kontakta din Google-kontorepresentant för mer information.

I den här guiden beskriver vi vilka Smart Bidding-strategier du kan välja bland och hur du använder dem i dina displaykampanjer.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
2652631610625737336
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067