Използване на изключвания на данни за предотвратяване на влиянието на проблеми с проследяване на реализациите върху Интелигентното офериране

Интелигентното офериране използва данни за реализациите и стойността им в Google Ads, за да Ви помогне да постигнете целите си. Ако възникнат проблеми с проследяването на реализациите, можете да използвате изключвания на данни, за да не допуснете нежеланите промени в реализациите да засегнат Интелигентното офериране.

Начин на работа

Изключванията на данни са разширен инструмент, който указва на Интелигентното офериране да пренебрегва всички данни от дните, през които са съществували проблеми с проследяването на реализациите.

Проблемите с реализациите, които могат да засегнат Интелигентното офериране, включват всичко, което води до неправилно отчитане на реализациите или стойностите им в Google Ads. Например:

 • проблеми с маркирането;
 • прекъсвания на уебсайта.
Например: Ако маркер е бил премахнат случайно от сайта Ви, възможно е реализациите да не са били проследени от Google Ads. Можете да изключите данните, засегнати от липсващия маркер, за да не повлияе спадът в реализациите върху „Интелигентно офериране“.

Изключванията на данни за „Интелигентно офериране“ са налице за кампании в мрежата за търсене, дисплейната мрежа и Пазаруване. 

Инструкции

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon].
 3. Под „Споделена библиотека“ изберете Стратегии за офериране.
 4. Кликнете върху Разширени контроли и изберете Изключвания на данни.
 5. Кликнете върху  Ново изключване на данни.
 6. До „Настройки“ въведете име и описание.
 7. Въведете начална дата и час, както и крайна дата и часа на диапазона от данни, които искате да изключите. Тъй като реализациите могат да бъдат приписвани на кликвания в миналото, изберете период от време, който е съобразен с типичното забавяне на реализациите.
 8. До „Обхват“ изберете кампания и устройства за тази корекция. Можете да изберете изключването да важи за отделни кампании или за целия профил.
 9. Изберете устройства, които да бъдат изключени. Например проблемът с реализациите може да е засегнал само проследяването за мобилни устройства.
 10. Кликнете върху Запазване и изберете Създаване на изключване на данни.

Премахване на изключване на данни

След като изключването на данни стане валидно, ще видите състоянието „Активно“. Можете да премахнете изключването на данните за реализациите, за да ги включите в „Интелигентно офериране“.

Например: Ако срещате периодични проблеми, като например проблеми с маркирането или неактивност на уебсайта, можете да премахнете изключването, след като успеете да качите реализациите за изключения период от време.

Какво трябва да знаете за изключванията на данни

Имайте предвид следните най-добри практики и важни неща, когато използвате изключвания:

 • Важи за кликвания: Изключването на данни ще изключи кликванията, към които биха били приписани повредените реализации. Когато тези кликвания бъдат изключени, свързаните с тях реализации също се изключват.
 • Изключване на датите преди възникването на реализациите: Ако обикновено има забавяне между кликването на клиент върху реклама и отчитането на реализация, изключете допълнителни дати преди възникването на проблема с проследяването на реализациите.
 • Важи за всички типове кампании: Ако сте приложили изключване към целия профил, реализациите за кампаниите в мрежата за търсене, дисплейната мрежа и Пазаруване ще бъдат изключени.
 • Не засяга отчитането на реализациите: Изключванията на данни засягат само данните, които се използват от Интелигентно офериране. Ще продължите да виждате изключените реализации в отчитането си.
Забележка: Изключванията на данни са предназначени за употреба при прекъсвания или сериозни проблеми. Честото или продължителното им използване може да повлияе отрицателно върху ефективността на „Интелигентно офериране“.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си