Analizler sayfasındaki arama trendleri

Arama trendi analizleri, işletmenizle alakalı ürün ve hizmetlere yönelik arama ilgisini anlamanıza yardımcı olur.

Arama trendlerini arama talebindeki değişimlere yanıt vermek ve büyümeyle ilgili potansiyel fırsatları saptamak için kullanabilirsiniz.

2 tür analiz görürsünüz:

 1. Hesap: mevcut reklamlarınızla alakalı arama trendleri
 2. Önerilen: reklamlarınızın kapsamını işletmenizle alakalı yeni alanlara genişletme fırsatları. Şu anda bu analizler için gösterilen reklamınız bulunmamaktadır.

Neler öğreneceksiniz?

Bu makalede, arama trendi analizlerinin işleyiş şekli açıklanmaktadır:

Temel tanımlar

 • Arama Hacmi: Belirli bir zaman diliminde bu terim için yapılan sorguların hacmi
 • Sorgu: Google.com'da günlüğe kaydedilen etkileşim (ör. arama, kaydırma, geri düğmesi tıklama, ürün ayrıntıları sayfası açma)

Arama trendi analizlerini neden kullanmalısınız?

 • Yeni trendleri keşfedin: Ürün ve hizmetlerinizle alakalı arama trendlerini görürsünüz.
 • Büyüme fırsatlarını saptayın: Şu anda reklam göstermediğiniz arama talebi alanlarını saptamak için arama trendi performansını kullanın.
 • Tüketici davranışlarındaki değişikliklere yanıt verin: Her bir arama trendine ait Önerileri inceleyerek arama ilgisindeki değişikliklere göre hareket edin.

Arama trendlerine nereden ulaşılabilir?

Arama trendlerini hesabınızın Analizler sayfasından veya Google Ads yönetici hesabınızdan görüntüleyebilirsiniz. Arama trendleri, hesap ve kampanya düzeylerinde yönetici hesabında kullanılabilir.

Not: Aşağıdaki talimatlar, Google Ads kullanıcı deneyimine ait yeni tasarımın bir parçasıdır. Önceki tasarımı kullanmak için "Görünüm" simgesini tıklayın ve Önceki tasarımı kullan'ı seçin. Google Ads'in önceki sürümünü kullanıyorsanız aradığınız sayfayı bulmak için hızlı referans haritasını inceleyin veya Google Ads'in en üst gezinme panelindeki arama çubuğunu kullanın.

Hesap veya kampanya düzeyindeki arama trendlerini görüntüleme

 1. Google Ads hesabınızda Kampanyalar simgesini Campaigns Icon tıklayın.
 2. Bölüm menüsündeki Analizler ve raporlar açılır menüsünü tıklayın.
 3. Açık artırma bilgileri'ni tıklayın.
 4. Arama trendlerinizi görüntülemek için "Arama trendi" tablosuna gidin.

Google Ads yönetici hesabından arama trendlerini görüntüleme

 1. Google Ads hesabınızda Kampanyalar simgesini Campaigns Icon tıklayın.
 2. Bölüm menüsündeki Analizler ve raporlar açılır menüsünü tıklayın.
 3. Açık artırma bilgileri'ni tıklayın.
 4. Arama trendlerinizi görüntülemek için "Arama trendi" tablosuna gidin.

Arama trendi verilerini kullanma

Not: Aşağıdaki talimatlar, Google Ads kullanıcı deneyimine ait yeni tasarımın bir parçasıdır. Önceki tasarımı kullanmak için "Görünüm" simgesini tıklayın ve Önceki tasarımı kullan'ı seçin. Google Ads'in önceki sürümünü kullanıyorsanız aradığınız sayfayı bulmak için hızlı referans haritasını inceleyin veya Google Ads'in en üst gezinme panelindeki arama çubuğunu kullanın.

1. Arama trendlerinin özetini görme

Analizler sayfanızdaki trend özeti, pazarınızdaki arama ilgisinin anlık görüntüsünü gerçek performansınızla birlikte sunar.

 1. Google Ads hesabınızda Kampanyalar simgesini Campaigns Icon tıklayın.
 2. Bölüm menüsündeki Analizler ve raporlar açılır menüsünü tıklayın.
 3. Analizler'i tıklayın.
 4. Performansınızı inceleyin ve alakalı arama terimleriyle ilgili talebin hızına ayak uydurup uyduramadığınızı veya yakalayacağınız daha fazla hacim olup olmadığını değerlendirin.
 5. Arama ilgisinin ve performansınızın zaman içindeki karşılaştırmasını görmek için verileri inceleyin.

Yönetici hesabı kullanıyorsanız Analizler sayfanızda 2 tablo görebilirsiniz:

 • Trendler: "Trendler" tablosunda, etkin bir dönemdeki tüm aramaların ve öngörülen trendlerin listesi gösterilir.
 • Önümüzdeki 90 gün içindeki trendler: "Önümüzdeki 90 gün içindeki trendler" tablosunda, geçmiş veriler temel alınarak önümüzdeki dönemde ortaya çıkacağı öngörülen trendlerin listesi gösterilir.

Yönetici hesapları için gösterilen sütunlar

 • Trend: aramalarda artış gösteren kategori
 • Hesaplar: arama trendini içeren hesap
 • Konum: trendin bulunduğu ülke
 • Trend türü: "Haftadan haftaya" trendleri son 7 günü bir önceki 7 günle, "Aydan aya" trendleri son 28 günü bir önceki 28 günle, "Yıldan yıla" trendleri de son 28 günü bir yıl önceki aynı 28 günlük dönemle karşılaştırır.
 • Trend dönemi (Trendler): Bir kategorinin trend olduğu dönemin başlangıç ve bitiş tarihini gösterir. Maksimum arama sayısına ulaşılan bir gün olduğunda en yoğun tarihler gösterilir.
 • Trend dönemi (Sonraki 90 gün içindeki trendler): bir kategorinin trend olacağı öngörülen dönemin başlangıç, en yoğun ve bitiş tarihi.
 • Arama hacmi: Bir kategori için yapılan aramaların sayısını gösterir. Arama hacmine hesabınızdaki tüm ülkelerde yapılan aramalar dahildir.
 • Dönüşümler, tıklamalar, maliyetler veya gösterimler: trend döneminde hesabınızın arama trendi için aldığı dönüşüm sayısı, tıklama sayısı, maliyet veya gösterim sayısı

Ayrıntılar: Tıklandığında sağ tarafta kaydırma çubuğu paneli açılır. Burada, trend ayrıntılarını ve etkilenen hesapların listesini görebilirsiniz. Kaydırma çubuğu panelinin başlık bölümünde ok kontrolleri bulunur. Bu sayede, tabloda önceki veya sonraki trendin ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

Verilerinizi anlama

 • Arama ilgisi: Arama ilgisi, Google Arama'da bu trendle ilgili yapılan aramaların sayısını temsil eder. Değerler 0 ile 100 arasındaki bir ölçekte hesaplanır. 100, trend döneminde toplam aramaların bir bölümü olarak en popüler olan dönemdir. 50 değeri, arama hacminin yarıda olduğu bir dönemi ifade eder.
 • Tıklama sayınız/maliyetiniz/gösterim sayınız: bir trendle alakalı aramalarda gösterilen reklamlara ilişkin tıklama sayısı/maliyet/gösterim sayısı
 • Büyüme fırsatı: Büyüme fırsatı, performans metriğinizle birlikte zaman içindeki arama ilgisini temsil eder. Ek talep elde etme fırsatlarını belirlemek için bunu kullanın.

2. Arama trendi analizlerini derinlemesine inceleme

Yönetici hesabında, bir hesaptaki kategoriyle ilgili ek analizler "Ayrıntılar" bölümünde gösterilir:

 • Arama ilgisinin ve zaman içindeki performansınızın zaman çizelgesi grafiği
 • Trend olan arama terimleri
 • Kampanyalarınızdaki trend büyümesi

Hesap düzeyinde aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Arama trendi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Trend ayrıntılarını görüntüle'yi tıklayın.
 2. Bir dizi ek analiz görürsünüz:
  • Trend olan arama terimleri
  • Kampanyalarınızdaki trend büyümesi
  • İlgili arama trendi analizleri

Trend olan arama terimleri

Arama terimi analizleri, Google genelinde trend olan aramaları belirlemenize yardımcı olur.

Mevcut reklamlarınızdan ve yanı sıra reklamlarınızın henüz hedeflemediği popüler ve alakalı aramalardan daha fazla talep yakalama fırsatları görürsünüz.

Arama terimi analizleri, tüketicilerin nelerle ilgileniyor olabileceğini anlamanıza yardımcı olabilir. Bu bilgiler, işletmenizle veya ürün ve hizmetlerinizi tanıtmak için yayınladığınız bloglar gibi yeni içeriklerle ilgili yeni fikirler verebilir.

Image of the trending search terms card on the insights page

Arama terimlerinin sütunları

 • Arama terimi: trende duyulan ilgide artış olduğunu gösteren arama terimi
 • Anahtar kelimeler: trend döneminde arama terimi için gösterim alan anahtar kelimeler veya kampanyalar
 • Arama artışı: "Arama artışı", trend döneminde bir terim için Google genelinde yapılan aramalardaki artışı gösterir.
 • Arama hacmi: trend dönemi boyunca ilgili terim için yapılan aramaların sayısı
 • Tıklama sayınız/maliyetiniz/gösterim sayınız: trend döneminde hesabınızın arama terimi için aldığı tıklama sayısı/maliyet/gösterim sayısı

Kampanyalarınızdaki trend büyümesi

Kampanya bilgileri, hangi kampanyaların trend olan aramaları hedefleyen reklamlar içerdiğini gösterir. Bu veriler, mevcut kampanyalarınızla alakalı aramalara daha fazla ilgi çekmenize yardımcı olabilir.

Image of trending campaigns insight card

Kampanyaların sütunları

 • Arama artışı: "Arama artışı", trend döneminde kampanyanız kapsamında ilgili trende dair aramaların sayısındaki artışı gösterir.
 • Arama hacmi: "Arama hacmi", ilgili kampanyada bulunan ve trendle ilgili olan arama terimleri için trend döneminde yapılan aramaların yuvarlanmış sayısını gösterir.
 • Tıklama sayınız/maliyetiniz/gösterim sayınız: trend döneminde kampanyanızın yükselen arama terimleri için aldığı tıklama sayısı/maliyet/gösterim sayısı

İlgili arama trendi analizleri:

İlgili trend analizleri bölümünde, trend olan kategoriler sunulur. Bu bölümde, analizlerde derinlemesine incelenen trend kategoriyle alakalı kategoriler için öngörülen artış da sağlanır.

Trend döneminden öğrenebilecekleriniz

Yeni trendler | Haftadan haftaya

Haftadan haftaya trendler, son 7 gün içinde Google genelindeki arama ilgisine bakıp bunu bir önceki 7 günle karşılaştırır.

Bu analizler, hızla yanıt verebilmek için yeni trendleri saptamanıza yardımcı olabilir.

Sürekli ilgi | Aydan aya

Aydan aya trendler, son 28 gün içinde Google genelindeki arama ilgisine bakıp bunu ondan önceki 28 günle karşılaştırır.

Bu analizler, ilgideki veya ilgiyi daha uzun bir süre korumuş trendlerdeki ani yükselişleri saptamanıza yardımcı olabilir.

Büyüme fırsatları | Yıldan yıla

Yıldan yıla trendler, son 28 gün içinde Google genelindeki arama ilgisine bakıp bunu bir yıl önceki aynı 28 günlük dönemle karşılaştırır.

Bu analizler büyüme alanlarını belirlemenize yardımcı olabilir.

İlgili bağlantılar

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü