เกี่ยวกับส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิก

ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกคือส่วนขยายข้อมูลเพิ่มเติมอัตโนมัติที่ช่วยให้ Google ดูแลจัดการภาพที่เกี่ยวข้องจากหน้า Landing Page ของโฆษณาให้ส่งเสริมโฆษณา Search ที่มีอยู่ โดยส่วนขยายจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ ด้วยภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าสนใจซึ่งช่วยส่งเสริมข้อความของโฆษณาแบบข้อความได้

คุณเลือกใช้ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกได้ที่ระดับบัญชี

An example of a Dynamic image extensions

หมายเหตุ: คุณควรใช้ส่วนขยายรูปภาพและส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกร่วมกัน ส่วนขยายรูปภาพจะแสดงก่อนส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกเสมอ โปรดตั้งค่าส่วนขยายรูปภาพในระดับที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

ประโยชน์

ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกช่วยเพิ่มผลลัพธ์และคุณค่าของการโฆษณาได้ด้วยการแสดงภาพข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งสื่อความได้ยากหากใช้ข้อความเพียงอย่างเดียว การแสดงตัวอย่างสิ่งที่ผู้ใช้จะคาดหวังได้ไว้ในหน้า Landing Page จะช่วยดึงดูดให้ผู้ใช้คลิกผ่าน ประโยชน์อื่นๆ มีดังนี้:

 • การกระตุ้นประสิทธิภาพที่วัดผลได้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด เพิ่ม CTR เมื่อส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกแสดงพร้อมกับโฆษณาแบบข้อความในเครือข่าย Search โดยแสดงให้เห็นภาพความแตกต่างระหว่างโฆษณา Search ของคุณกับคู่แข่ง
 • ใช้และควบคุมได้ง่าย: คุณเลือกใช้ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกได้ที่ระดับบัญชี และมีสิทธิ์ควบคุมโดยสมบูรณ์ในการนำส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกใดๆ ที่แสดงอยู่ออก

วิธีการทำงาน

เมื่อเลือกใช้ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกแล้ว Google Ads จะระบุและดึงรูปภาพจากหน้า Landing Page ระบบจะเลือกรูปภาพจากหน้า Landing Page ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหามากที่สุด โดยอิงตามหน้า Landing Page ของโฆษณา รูปภาพที่เลือกจาก URL สุดท้ายจะผ่านชุดการตรวจสอบคุณภาพทั้งแบบอัตโนมัติและโดยเจ้าหน้าที่ ก่อนจะได้รับเลือกให้แสดง คุณอาจไม่ได้รับส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิก หากเราไม่พบรูปภาพที่เหมาะสมจากหน้า Landing Page ที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพของเรา หรือไม่มีรูปภาพอยู่

การคลิกที่ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกจะนําผู้ใช้ไปยังหน้า Landing Page เดียวกันกับที่บรรทัดแรกในโฆษณาจะนำไป

เมื่อมีคนคลิกที่ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิก ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณตาม CPC ซึ่งคล้ายกับโฆษณาแบบข้อความในเครือข่าย Search รูปภาพในส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกนั้นคลิกได้และระบบจะเรียกเก็บเงินตาม CPC เดียวกับการคลิกบรรทัดแรกของข้อความ

ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกจะแสดงก็ต่อเมื่อระบบคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้โฆษณาได้ ทั้งนี้ หากไม่ต้องการให้ส่วนขยายนี้แสดงพร้อมกับโฆษณา คุณก็นำออกได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ: ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกจะผ่านกระบวนการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ รูปภาพที่ดึงมาใช้เป็นส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกจะได้รับการตรวจสอบหาความเกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบการกําหนดเป้าหมายหลายๆ อย่าง ได้แก่ คีย์เวิร์ด/การค้นหา การกําหนดเป้าหมายโฆษณา และหน้า Landing Page (URL สุดท้าย) ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับรูปแบบส่วนขยายรูปภาพด้วย

ข้อกำหนด

ในการใช้ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิก โปรดตรวจสอบว่าคุณได้กระทำการต่อไปนี้

 • ปฏิบัติตามนโยบายอย่างถูกต้องมาโดยตลอด
 • มีบัญชี Google Ads ในธุรกิจหรือธุรกิจย่อยประเภทที่มีสิทธิ์ ประเภทธุรกิจหรือประเภทธุรกิจย่อยที่มีความละเอียดอ่อน เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน และสุขภาพจะไม่มีสิทธิ์ใช้ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิก
 • เปิดบัญชี Google Ads มาเป็นเวลานานกว่า 90 วัน
หมายเหตุ: การเลือกใช้ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกถือว่าเป็นการยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดตามกฎหมายในรูปภาพ และมีสิทธิ์แชร์รูปภาพกับ Google เพื่อแก้ไขและสร้างผลงานลอกเลียนแบบและใช้ในนามของคุณเพื่อการโฆษณาหรือวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ

เลือกใช้ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิก

คุณเลือกใช้ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกได้ 2 วิธี ดังนี้

ตัวเลือก 1

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกโฆษณาและส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 3. คลิกส่วนขยาย
 4. ในส่วน "รูปภาพแบบไดนามิก" ให้คลิกเลือกใช้
 5. คลิกช่องทําเครื่องหมายเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดตามกฎหมายในรูปภาพ และมีสิทธิ์แชร์รูปภาพกับ Google เพื่อใช้ในนามของคุณเพื่อการโฆษณาหรือวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ
 6. คลิกบันทึก

ตัวเลือก 2

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกโฆษณาและส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 3. คลิกส่วนขยายข้อมูลเพิ่มเติมอัตโนมัติ แล้วคลิกไอคอน 3 จุด ที่มุมขวา จากนั้นเลือกการตั้งค่าขั้นสูง
 4. ในส่วน "ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิก" ให้เลือกปุ่ม "เปิด"
 5. คลิกช่องทําเครื่องหมายเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดตามกฎหมายในรูปภาพ และมีสิทธิ์แชร์รูปภาพกับ Google เพื่อใช้ในนามของคุณเพื่อการโฆษณาหรือวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ
 6. คลิกบันทึก

วิธีค้นหาการรายงานสำหรับส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิก

ส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกแตกต่างจากส่วนขยายข้อมูลเพิ่มเติมอัตโนมัติ คุณสามารถค้นหาการรายงานสำหรับส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิกได้โดยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกโฆษณาและส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 3. คลิกสรุปส่วนขยาย แล้วเลือกส่วนขยายรูปภาพแบบไดนามิก
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะอัปโหลดรูปภาพที่ไม่ซ้ำซึ่งเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดและโฆษณาของคุณที่ระดับกลุ่มโฆษณาและแคมเปญได้โดยใช้ส่วนขยายรูปภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างส่วนขยายรูปภาพ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false
false
false