Dynamické obrázky

Dynamické obrázky sú automatické podklady na úrovni účtu, ktoré Googlu umožňujú vyberať relevantné vizuálne prvky zo vstupnej stránky vašej reklamy na doplnenie vašich existujúcich reklám vo vyhľadávaní. Pomôžu vám dosiahnuť vaše ciele výkonnosti pomocou pútavých vizualizácií výrobkov alebo služieb, ktoré umocňujú posolstvo vašich textových reklám.

Dynamické obrázky môžete aktivovať na úrovni účtu.

An example of a Dynamic image extensions

Poznámka: Obrázky a dynamické obrázky by ste mali používať spolu. Zobrazovať sa budú môcť obrázky, ktoré poskytnete priamo, aj dynamické obrázky. Uistite sa, že ste obrázky nastavili na úrovni, ktorá je pre vás najvhodnejšia.

Výhody

Dynamické obrázky môžu zvýšiť vplyv a hodnotu vašej reklamy, pretože zobrazujú vizuálne relevantné informácie, ktoré je ťažké sprostredkovať iba formou textu. Zobrazenie ukážky toho, čo môžu používatelia očakávať na vstupnej stránke, ich môže podnietiť k prekliknutiu. Medzi ďalšie výhody patria:

 • Zvýšenie merateľnej výkonnosti pre váš marketingový cieľ: vizuálne odlíšte reklamy vo vyhľadávaní od konkurencie a zvýšte mieru prekliknutí (angl. click‑through rate), keď sa dynamické obrázky zobrazujú s textovými reklamami vo vyhľadávaní.
 • Jednoduché použitie a kontrola: dynamické obrázky môžete aktivovať na úrovni účtu. Tak budete mať plnú kontrolu nad odstraňovaním všetkých dynamických obrázkov, ktoré sa zobrazujú.

Ako to funguje

Po aktivácii dynamických obrázkov Google Ads identifikuje obrázky na vašej vstupnej stránke a extrahuje ich. Náš systém vyberie z vašej vstupnej stránky obrázky, ktoré sú najrelevantnejšie pre dopyt na základe vstupnej stránky reklamy. Obrázky vybrané z cieľovej webovej adresy prejdú pred výberom na zobrazenie viacerými automatickými a manuálnymi kontrolami kvality. Dynamické obrázky sa nemusia zobrazovať, ak vaša vstupná stránka neobsahuje obrázok alebo na nej nedokážeme nájsť vhodný obrázok, ktorý spĺňa naše štandardy kvality.

Kliknutie na dynamický obrázok presmeruje používateľov na vstupnú stránku zodpovedajúcu nadpisu vo vašej reklame.

Keď niekto klikne na váš dynamický obrázok, vyúčtujeme vám poplatok na princípe ceny za kliknutie (CZK) (angl. cost‑per‑click) podobne ako pri textových reklamách vo vyhľadávaní. Obrázky v podklade typu dynamický obrázok sú klikateľné a účtuje sa za ne rovnaká cena za kliknutie ako za kliknutia na nadpis textu.

Dynamické obrázky sa zobrazujú, iba ak sa predpokladá, že zvýšia výkonnosť reklamy. Ich zobrazovanie v reklamách však môžete deaktivovať.

Kombinácie formátov obrázka

Obrázky sa v počítačoch a mobilných zariadeniach môžu zobrazovať v nasledujúcich formátoch a kombináciách.

Mobil
 • 3 štvorcové obrázky vedľa seba,
 • Jeden štvorcový obrázok
Počítače
 • Jeden štvorcový obrázok
 • Jeden obrázok na šírku
 • 5 štvorcových obrázkov vedľa seba
 • 2 obrázky na šírku a jeden štvorcový obrázok vedľa seba
 • Jeden obrázok na šírku a tri štvorcové obrázky vedľa seba
Poznámka: Nemôžete určovať, ktorý formát sa bude zobrazovať, pretože rozhodnutie závisí od aukcie. Najlepšie urobíte, keď nahráte dostatok obrázkov a zapnete funkciu dynamických obrázkov. Ak chcete v maximálnej možnej miere zaistiť, že sa obrázky budú zobrazovať, odporúčame vám mať štyri jedinečné obrázky na úrovni reklamnej skupiny alebo kampane s aspoň jedným štvorcovým obrázkom (1 × 1) a jedným obrázkom na šírku (1,91 × 1).
Poznámka: Dynamické obrázky prechádzajú rozsiahlymi procesmi schvaľovania. Obrázky extrahované ako dynamické obrázky kontrolujeme z hľadiska relevancie tak, že skontrolujeme kombináciu zacielenia vrátane kľúčových slov, dopytov, zacielenia reklamy a vstupnej stránky (cieľová webová adresa). Dynamické obrázky musia spĺňať aj požiadavky na formát obrázkov.


Požiadavky

Dynamické obrázky môžete používať za predpokladu, že:

 • Dlhodobo dodržiavate pravidlá.
 • Máte účet Google Ads v odvetví alebo pododvetví spĺňajúcom podmienky. Rozšírenia o dynamické obrázky nemôžu používať účty v citlivých odvetviach alebo pododvetviach, ako sú sexuálny obsah a hazardné hry.
 • Váš účet Google Ads bol vytvorený pred viac ako 60 dňami.
Poznámka: Aktiváciou dynamických obrázkov potvrdzujete, že vlastníte všetky zákonné práva na daný obrázok a máte povolenie na jeho zdieľanie s Googlom, aby ho mohol upravovať, vytvárať z neho odvodené diela a používať ho vo vašom mene na reklamné alebo iné komerčné účely.

Aktivácia dynamických obrázkov

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.

Ak chcete aktivovať dynamické obrázky, postupujte takto:

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Ikona kampaní.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovací zoznam Podklady.
 3. Kliknite na Podklady.
 4. V pravom rohu kliknite na trojbodkovú ikonu a vyberte Automatické podklady na úrovni účtu.
 5. Kliknite na trojbodkovú ikonu v pravom rohu a vyberte Rozšírené nastavenia.
 6. V sekcii Dynamické obrázky vyberte tlačidlo Zapnúť.
 7. Kliknutím na začiarkavacie políčko potvrďte, že vlastníte všetky zákonné práva na daný obrázok a máte povolenie na jeho zdieľanie s Googlom, aby ho mohol používať vo vašom mene na reklamné alebo iné komerčné účely.
 8. Kliknite na Uložiť.

Vyhľadanie reportov dynamických obrázkov

Report dynamických obrázkov nájdete takto:

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Ikona kampaní.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovací zoznam Podklady.
 3. Kliknite na Podklady.
 4. Zobrazí sa tabuľka so všetkými vašimi podkladmi. V ponuke tabuľkového zobrazenia vyberte Pridruženia (staré).
 5. V rozbaľovacom zozname vľavo hore kliknite na Dynamický obrázok.
Môžete nahrať aj jedinečné vizuálne prvky relevantné pre vaše kľúčové slová a reklamy na úrovni reklamnej skupiny a kampane používajúce obrázky. Ako vytvárať obrázky

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka