Tích hợp Google Ads với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của IAB

IAB (Cục Quảng cáo tương tác) Châu Âu đã hoàn thiện phiên bản 2.0 của Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) do IAB Tech Lab và các công ty thành viên tương trợ phát triển. Việc tích hợp của Google với TCF phiên bản 2.0 sẽ giúp bạn sử dụng trực tiếp TCF phiên bản 2.0 của IAB hoặc sử dụng nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) sử dụng TCF phiên bản 2.0 của IAB để chuyển các tín hiệu đồng ý tới Google một cách dễ dàng hơn.

Từ ngày 15 tháng 8 năm 2020, IAB sẽ chuyển từ TCF phiên bản 1.0 sang TCF phiên bản 2.0. 

Cách hoạt động

Kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2020, Google sẽ hỗ trợ TCF phiên bản 2.0 của IAB. Google Ads sẽ có thể đọc và diễn giải chuỗi về tính minh bạch và sự đồng ý (TC) của TCF phiên bản 2.0 cho các thẻ theo dõi lượt chuyển đổi. Nhờ đó, các nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) sẽ có thể tạo chuỗi TCF phiên bản 2.0 dựa trên lựa chọn của người dùng để gửi các tín hiệu đồng ý đến Google Ads.

Việc tích hợp với TCF phiên bản 2.0 đồng nghĩa với việc các sản phẩm quảng cáo của chúng tôi sẽ có khả năng đọc chuỗi về tính minh bạch và sự đồng ý. Các thẻ Google được liên kết của bạn sẽ điều chỉnh cách hoạt động dựa trên nội dung của chuỗi TC.

Thiết lập Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý phiên bản 2.0

Để sử dụng chuỗi TCF phiên bản 2.0 cùng với thẻ Google Ads, bạn sẽ cần chọn sử dụng bằng cách thêm một dòng mã vào phía trên thẻ để thẻ có thể đọc chuỗi TCF đúng cách. Để bật tính năng hỗ trợ TCF phiên bản 2.0, bạn sẽ cần:

Bạn sẽ cần phải thêm dòng mã sau đây vào phía trên đoạn mã thẻ toàn trang web hoặc Trình quản lý thẻ của Google trên tất cả các trang mà bạn có thẻ Google Ads. 

window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Mã mẫu

Bạn sẽ cần phải đặt mã để bật tính năng hỗ trợ TCF phiên bản 2.0 ở một vị trí bất kỳ phía trên đoạn mã chứa thẻ toàn trang web hoặc Trình quản lý thẻ của Google. Ví dụ dưới đây cho thấy dòng mã TCF được đặt phía trên một thẻ toàn trang web mẫu.

<script>

    window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;  

 </script>

 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->

  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

  <script>

    window.dataLayer = window.dataLayer || [];

    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('js', new Date());

 

    gtag('config','AW-CONVERSION_ID');

  </script>

 

Hành vi của Google Ads với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0

TCF tổ chức hoạt động xử lý dữ liệu bằng cách sử dụng “Mục đích”. Mỗi mục đích có cơ sở pháp lý tương ứng là "Sự đồng ý" hoặc "Lợi ích chính đáng". Những thẻ theo dõi lượt chuyển đổi trên Google Ads được triển khai thông qua Trình quản lý thẻ của Google hoặc thẻ toàn trang web sẽ xử lý các yêu cầu có chứa chuỗi về sự đồng ý theo các cách sau: 

Mục đích Cơ sở pháp lý mà Google đã đăng ký Mô tả Ảnh hưởng đến Google Ads nếu bị thiếu
1 Sự đồng ý Lưu trữ và/hoặc xem thông tin trên một thiết bị. Google Ads sẽ không tạo hoặc sử dụng cookie để đo lường hoặc cá nhân hóa. Danh sách tiếp thị lại sẽ không thu thập dữ liệu đối với những người dùng không đồng ý và báo cáo phân bổ có thể bị hạn chế nhiều hơn.
3 và 4 Sự đồng ý Tạo và sử dụng hồ sơ quảng cáo được cá nhân hóa. Các sự kiện không đủ điều kiện cho tính năng cá nhân hóa quảng cáo và không được dùng cho danh sách tiếp thị lại. Những người dùng đã được thêm vào danh sách đối tượng sẽ không bị ảnh hưởng.
7 *Linh hoạt – mặc định là Lợi ích chính đáng Đo lường hiệu quả hoạt động của quảng cáo. Google Ads yêu cầu mục đích này cho tất cả các lượt chuyển đổi. Nếu không có mục đích này, Google Ads sẽ không ghi lại lượt chuyển đổi.
9 *Linh hoạt – mặc định là Lợi ích chính đáng Áp dụng nghiên cứu thị trường để tạo thông tin chi tiết về đối tượng. Google Ads yêu cầu mục đích này cho tất cả các lượt chuyển đổi. Nếu không có mục đích này, Google Ads sẽ không ghi lại lượt chuyển đổi.
10 *Linh hoạt – mặc định là Lợi ích chính đáng Phát triển và cải tiến các sản phẩm. Google Ads yêu cầu mục đích này cho tất cả các lượt chuyển đổi. Nếu không có mục đích này, Google Ads sẽ không ghi lại lượt chuyển đổi.
Mục đích đặc biệt 1 Lợi ích chính đáng Đảm bảo tính bảo mật, ngăn chặn hành vi gian lận và gỡ lỗi. Mục đích này luôn hiện diện và có sẵn trong TCF.

* Google đăng ký cơ sở "linh hoạt" cho các mục đích TCF 2, 5, 6, 7, 9 và 10 và áp dụng lợi ích chính đáng theo mặc định. Trừ khi bạn định cấu hình CMP của mình để hạn chế Google đồng ý cho những mục đích này, Google sẽ dựa trên lợi ích chính đáng mà CMP đã thiết lập với người dùng. Google không đăng ký cơ sở "linh hoạt" cho các mục đích 1, 3 và 4, đồng thời luôn yêu cầu sự đồng ý cho các mục đích này. Thẻ theo dõi lượt chuyển đổi của Google Ads không sử dụng các mục đích TCF còn lại, nhưng các sản phẩm khác của Google có thể sử dụng.

Lưu ý: Trình quản lý thẻ của Google và thẻ toàn trang web chỉ chấp nhận những chuỗi TCF được triển khai đúng cách theo chính sách về TCF và thông số kỹ thuật, đồng thời tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google. Nếu CMP của bạn không phản hồi trong vòng 500 mili giây hoặc bạn thấy trạng thái “lỗi”, “mã giả lập” hoặc “đang tải”, thì thẻ sẽ tiếp tục ở chế độ hạn chế: 

  • Hoạt động ghi và đọc của các cookie chuyển đổi của bên thứ nhất và bên thứ ba trong Google Ads sẽ bị hạn chế
  • Các tính năng quảng cáo của Google Analytics được tích hợp với IAB TCF phiên bản 2 và sẽ coi các yêu cầu này như thể tất cả các mục đích đã bị từ chối. Tác động của việc này được nêu trong bảng trên. 
  • Các tính năng tiếp thị lại sẽ bị vô hiệu.

Khắc phục các thông báo lỗi

Nếu CMP của bạn không phản hồi trong vòng 500 mili giây hoặc bạn thấy trạng thái “lỗi”, “mã giả lập” hoặc “đang tải”, thì thẻ sẽ tiếp tục ở chế độ hạn chế. Cách khắc phục:

Nếu bạn gọi hàm theo cách thủ công để kích hoạt một thẻ chuyển đổi:

  • Đảm bảo gửi phản hồi cho getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' HOẶC 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' trong vòng 500 mili giây. Điều này cho thấy CMP sẵn sàng cung cấp cho người dùng sự lựa chọn về việc lấy sự đồng ý.

Nếu bạn không gọi hàm theo cách thủ công để gửi một thẻ chuyển đổi:

  • Làm việc với CMP của bạn để đảm bảo họ hỗ trợ triển khai getTCData và trả về TCData.eventStatus = 'tcloaded' HOẶC 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' để cho biết sự đồng ý của người dùng đã sẵn sàng được sử dụng thông qua API trong vòng 500 mili giây.

Cách TCF xử lý quảng cáo được cá nhân hóa, chế độ đồng ý và các tín hiệu khác

Trong trường hợp nhận được nhiều tín hiệu xung đột, Google sẽ áp dụng phương pháp hợp nhất các tín hiệu theo cách thận trọng nhất có lợi cho quyền riêng tư. Ví dụ:

Quá trình này cũng sẽ xảy ra nếu Google nhận được các tín hiệu xung đột giữa TCF và thông số xử lý dữ liệu bị hạn chế

Để việc gắn thẻ gọn nhẹ nhất có thể và để tránh các lượt tương tác ngoài ý muốn, bạn chỉ nên triển khai TCF phiên bản 2.0 hoặc chế độ đồng ý. Cả hai đều có thể được thiết lập để diễn giải sự đồng ý của người dùng và điều chỉnh cách hoạt động của thẻ cho phù hợp.  

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false