การผสานรวม Google Ads กับกรอบความโปร่งใสและคำยินยอม (TCF) ของ IAB

IAB Europe ได้จัดทำกรอบความโปร่งใสและคำยินยอม (TCF) เวอร์ชัน 2.0 ที่พัฒนาร่วมกับ IAB Tech Lab และบริษัทสมาชิกร่วมเสร็จสิ้นแล้ว การผสานรวม Google กับ TCF เวอร์ชัน 2.0 จะช่วยให้คุณใช้ TCF ของ IAB เวอร์ชัน 2.0 โดยตรงได้ง่ายขึ้น หรือใช้แพลตฟอร์มการจัดการคำยินยอม (CMP) ที่ใช้ TCF ของ IAB เวอร์ชัน 2.0 เพื่อส่งสัญญาณคํายินยอมไปยัง Google

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2020 IAB จะเปลี่ยนจาก TCF เวอร์ชัน 1 ไปเป็น TCF เวอร์ชัน 2.0 

วิธีการทำงาน

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2020 เป็นต้นไป Google จะรองรับ TCF ของ IAB เวอร์ชัน 2.0 Google Ads จะอ่านและตีความสตริงความโปร่งใสและคำยินยอม (TC) ของ TCF เวอร์ชัน 2.0 สําหรับแท็ก เครื่องมือวัด Conversion ได้ วิธีนี้จะเปิดใช้แพลตฟอร์มการจัดการคำยินยอม (CMP) ซึ่งจะสร้างสตริง TCF เวอร์ชัน 2.0 ตามตัวเลือกของผู้ใช้เพื่อส่งสัญญาณคํายินยอมไปยัง Google Ads

การผสานรวมกับ TCF เวอร์ชัน 2.0 หมายถึงผลิตภัณฑ์โฆษณาของเราจะมีความสามารถในการอ่านสตริงความโปร่งใสและคำยินยอมได้ แท็ก Google ที่เกี่ยวข้องจะปรับลักษณะการทํางานตามเนื้อหาของสตริง TC

การตั้งค่ากรอบความโปร่งใสและคำยินยอมเวอร์ชัน 2.0

หากต้องการใช้สตริง TCF เวอร์ชัน 2.0 กับแท็ก Google Ads คุณจะต้องเลือกใช้โดยการเพิ่มโค้ด 1 บรรทัดเหนือแท็กเพื่อให้อ่านสตริง TCF ได้อย่างถูกต้อง หากต้องการเปิดใช้การสนับสนุน TCF เวอร์ชัน 2.0 คุณจะต้องทําดังนี้

คุณจะต้องเพิ่มบรรทัดโค้ดต่อไปนี้เหนือแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์หรือข้อมูลโค้ด Google Tag Manager ในทุกหน้าที่มีแท็ก Google Ads 

window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

โค้ดตัวอย่าง

คุณจะต้องวางโค้ดเพื่อเปิดใช้การสนับสนุน TCF เวอร์ชัน 2.0 ในตําแหน่งใดก็ได้เหนือแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์หรือข้อมูลโค้ดคอนเทนเนอร์ของ Google Tag Manager ตัวอย่างด้านล่างแสดงบรรทัด TCF ของโค้ดที่วางเหนือตัวอย่างแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์

<script>

    window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;  

 </script>

 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->

  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

  <script>

    window.dataLayer = window.dataLayer || [];

    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('js', new Date());

 

    gtag('config','AW-CONVERSION_ID');

  </script>

 

ลักษณะการทํางานของ Google Ads ที่มีกรอบความโปร่งใสและคำยินยอมเวอร์ชัน 2.0

TCF จัดระเบียบการประมวลผลข้อมูลโดยใช้ “วัตถุประสงค์” แต่ละวัตถุประสงค์มีหลักพื้นฐานทางกฎหมายที่ตรงกันของ "คํายินยอม" หรือ "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" แท็กเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads ที่ติดตั้งผ่าน Google Tag Manager หรือแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์จะจัดการคําขอที่มีสตริงคํายินยอมในลักษณะต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ หลักการเบื้องต้นทางกฎหมายที่จดทะเบียนของ Google คำอธิบาย ผลกระทบต่อ Google Ads หากหายไป
1 คำยินยอม จัดเก็บและ/หรือเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ Google Ads จะไม่สร้างหรือใช้คุกกี้เพื่อการวัดหรือการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รายการรีมาร์เก็ตติ้งจะไม่รวบรวมข้อมูลสําหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการยินยอม และรายงานการระบุแหล่งที่มาอาจมีจํากัด
3 และ 4 คำยินยอม สร้างและใช้โปรไฟล์โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ เหตุการณ์ไม่มีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณและระบบจะไม่ใช้กับรายการรีมาร์เก็ตติ้ง ทั้งนี้จะไม่มีผลต่อผู้ใช้ที่เพิ่มลงในรายการกลุ่มเป้าหมายอยู่ก่อนแล้ว
7 *ยืดหยุ่น - ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามค่าเริ่มต้น วัดประสิทธิภาพของโฆษณา Google Ads ต้องใช้วัตถุประสงค์นี้สําหรับ Conversion ทั้งหมด หากไม่มีวัตถุประสงค์นี้ Google Ads จะไม่บันทึก Conversion
9 *ยืดหยุ่น - ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามค่าเริ่มต้น ใช้การวิจัยตลาดเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย Google Ads ต้องใช้วัตถุประสงค์นี้สําหรับ Conversion ทั้งหมด หากไม่มีวัตถุประสงค์นี้ Google Ads จะไม่บันทึก Conversion
10 *ยืดหยุ่น - ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามค่าเริ่มต้น พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Google Ads ต้องใช้วัตถุประสงค์นี้สําหรับ Conversion ทั้งหมด หากไม่มีวัตถุประสงค์นี้ Google Ads จะไม่บันทึก Conversion
SP1 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตรวจสอบความปลอดภัย ป้องกันการทุจริต และแก้ไขข้อบกพร่อง วัตถุประสงค์นี้แสดงและพร้อมใช้งานใน TCF เสมอ

* Google ลงทะเบียนแบบยืดหยุ่นสําหรับวัตถุประสงค์ TCF ข้อ 2, 5, 6, 7, 9 และ 10 และยึดประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นค่าเริ่มต้น หากคุณไม่กําหนดค่า CMP เพื่อจํากัด Google ให้ขอคํายินยอมสําหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ Google จะใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ CMP สร้างขึ้นกับผู้ใช้ Google ไม่ได้ลงทะเบียนแบบยืดหยุ่นสําหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1, 3 และ 4 และจะต้องขอคํายินยอมเสมอเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ แท็กเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads ไม่ได้ใช้วัตถุประสงค์ TCF ส่วนที่เหลือ แต่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google อาจใช้

หมายเหตุ: Google Tag Manager และแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ยอมรับเฉพาะสตริง TCF ที่ได้รับการติดตั้งใช้งานอย่างถูกต้องตามนโยบาย TCF และข้อกําหนดทางเทคนิคเท่านั้น รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU ของ Google หาก CMP ไม่ตอบสนองภายในเวลา 500 มิลลิวินาที หรือคุณเห็นสถานะ "ข้อผิดพลาด" "สะดุด" หรือ "กำลังโหลด" แท็กจะดําเนินการต่อในโหมดที่จํากัด 

  • ระบบจะจํากัดการเขียนและการอ่านคุกกี้ Conversion ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามในโฆษณา
  • ฟีเจอร์โฆษณาของ Google Analytics ผสานรวมกับ IAB TCF v2 และจะจัดการกับคําขอเหล่านั้นเสมือนว่าคำขอมาพร้อมกับวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ถูกปฏิเสธ โดยผลกระทบในส่วนนี้แสดงอยู่ในตารางด้านบน 
  • ระบบจะปิดใช้ฟีเจอร์รีมาร์เก็ตติ้ง

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หาก CMP ไม่ตอบสนองภายในเวลา 500 มิลลิวินาที หรือคุณเห็นสถานะ "ข้อผิดพลาด" "สะดุด" หรือ "กำลังโหลด" แท็กจะดําเนินการต่อในโหมดที่จํากัด วิธีการแก้ปัญหา

หากคุณเรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อเริ่มการทํางานของแท็ก Conversion ด้วยตัวเอง ให้ทําดังนี้

  • ตรวจสอบว่าระบบได้ส่งการตอบสนองต่อ getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' หรือ 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' ภายในเวลา 500 มิลลิวินาที ซึ่งแสดงให้เห็นว่า CMP พร้อมให้ตัวเลือกคํายินยอมแก่ผู้ใช้

หากคุณไม่ได้เรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อส่งแท็ก Conversion ด้วยตัวเอง ให้ทําดังนี้

  • ทำงานร่วมกับ CMP เพื่อให้แน่ใจว่ารองรับ getTCData และแสดงผล TCData.eventStatus = 'tcloaded' หรือ 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' เพื่อบ่งชี้ว่าคํายินยอมของผู้ใช้พร้อมใช้งานแล้ว ผ่าน API ภายในเวลา 500 มิลลิวินาที

วิธีที่ TCF โต้ตอบกับโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โหมดคำยินยอม และสัญญาณอื่นๆ

ในกรณีที่ Google ได้รับสัญญาณที่ขัดแย้งกันจํานวนมาก Google จะใช้สัญญาณเหล่านั้นในแบบที่เข้มงวดที่สุดโดยพิจารณาถึงความเป็นส่วนตัว เช่น

กระบวนการเดียวกันนี้อาจเป็นจริงหากได้รับสัญญาณที่ขัดแย้งกันระหว่าง TCF และพารามิเตอร์การประมวลผลข้อมูลแบบจำกัด 

เราแนะนําให้ใช้โหมด TCF เวอร์ชัน 2.0 หรือ โหมดคํายินยอมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้การติดแท็กมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้และหลีกเลี่ยงการโต้ตอบที่ไม่ได้ตั้งใจ อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าทั้ง 2 อย่างเพื่อตีความคํายินยอมของผู้ใช้และปรับลักษณะการทํางานของแท็กตามความเหมาะสมได้ด้วย  

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว