Integracja Google Ads z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych

Organizacja IAB Europe przygotowała wersję 2.0 Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych opracowanych wspólnie z IAB Tech Lab i innymi firmami członkowskimi. Integracja Google z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 ułatwia bezpośrednie korzystanie z tej wersji zasad IAB. Upraszcza również używanie Platformy do zarządzania zgodą użytkowników, która wykorzystuje Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 do przekazywania sygnałów zgody do Google.

15 sierpnia 2020 roku organizacja IAB przejdzie z wersji 1 Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych na wersję 2.0.

Jak to działa

Od 13 sierpnia 2020 roku Google będzie obsługiwać Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0. Google Ads będzie odczytywać i interpretować ciąg znaków dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych w tagach śledzenia konwersji, który jest zgodny z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0. Dzięki temu Platformy do zarządzania zgodą użytkowników, które na podstawie wyborów użytkowników tworzą ciągi znaków zgodne z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, będą mogły wysyłać sygnały zgody do Google Ads.

Integracja z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 oznacza, że nasze usługi reklamowe będą mogły odczytywać ciąg znaków dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych. Zachowanie powiązanych tagów Google zostanie dostosowane na podstawie zawartości ciągu znaków dotyczącego przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych.

Konfigurowanie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0

Aby używać ciągu znaków zgodnego z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 w tagach Google Ads, musisz włączyć tę funkcję, dodając jeden wiersz kodu powyżej tagów. Dzięki temu będą one poprawnie odczytywać ciąg znaków dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych. Aby włączyć obsługę Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0:

Musisz dodać ten fragment kodu powyżej globalnego tagu witryny lub kodu Menedżera tagów Google na wszystkich stronach, na których znajdują się tagi Google Ads.

window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Przykładowy kod

Aby włączyć obsługę Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, musisz umieścić kod w dowolnym miejscu powyżej globalnego tagu witryny lub kodu kontenera Menedżera tagów Google. Przykład poniżej pokazuje wiersz kodu Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych umieszczony nad przykładowym globalnym tagiem witryny.

<script>

    window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;  

 </script>

 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->

  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

  <script>

    window.dataLayer = window.dataLayer || [];

    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('js', new Date());

 

    gtag('config','AW-CONVERSION_ID');

  </script>

 

Działanie Google Ads zgodne z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0

Zasady dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych porządkują przetwarzanie danych według „Celów”. Do każdego celu jest przypisana odpowiednia podstawa prawna: „Zgoda” lub „Uzasadniony interes”. Tagi śledzenia konwersji Google Ads zaimplementowane za pomocą Menedżera tagów Google lub globalnego tagu witryny będą obsługiwać żądania zawierające ciąg znaków dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych w następujący sposób:

Cel Zarejestrowana podstawa prawna Google Opis Wpływ na Google Ads w przypadku braku
1 Zgoda Przechowywanie informacji na urządzeniu i uzyskiwanie do nich dostępu. Google Ads nie tworzy ani nie używa plików cookie do pomiarów i personalizacji. Listy remarketingowe nie gromadzą danych dotyczących użytkowników, którzy nie wyrazili zgody, a raporty atrybucji mogą być bardziej ograniczone.
3 i 4 Zgoda Tworzenie i używanie profilu reklam spersonalizowanych. Zdarzenia nie są używane do personalizacji reklam ani tworzenia list remarketingowych. Nie ma to wpływu na użytkowników już dodanych do list odbiorców.
7 Elastyczna* – ustawieniem domyślnym jest Uzasadniony interes Pomiar skuteczności reklam. Google Ads wymaga tego celu w przypadku wszystkich konwersji. Jeśli nie określono tego celu, Google Ads nie zarejestruje konwersji.
9 Elastyczna* – ustawieniem domyślnym jest Uzasadniony interes Stosowanie badań rynkowych w celu generowania statystyk odbiorców. Google Ads wymaga tego celu w przypadku wszystkich konwersji. Jeśli nie określono tego celu, Google Ads nie zarejestruje konwersji.
10 Elastyczna* – ustawieniem domyślnym jest Uzasadniony interes Opracowywanie i ulepszanie usług. Google Ads wymaga tego celu w przypadku wszystkich konwersji. Jeśli nie określono tego celu, Google Ads nie zarejestruje konwersji.
Cel specjalny 1 Uzasadniony interes Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowanie. Ten cel jest zawsze dostępny w ramach Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych.

* Elastyczna rejestracja Google obejmuje zgodność z celami 2, 5, 6, 7, 9 i 10 Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych. Ustawieniem domyślnym jest Uzasadniony interes. Jeśli na Platformie do zarządzania zgodą użytkowników nie skonfigurujesz ograniczenia wymagającego uzyskania zgody na przetwarzanie danych w tych celach, Google domyślnie ustawi jako cel Uzasadniony interes w przypadkach, gdy platforma otrzymała odpowiednie potwierdzenie użytkownika. Elastyczna rejestracja Google nie obejmuje celów 1, 3 i 4. W odniesieniu do tych celów zawsze wymagana jest zgoda użytkownika. Pozostałe cele Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych nie są używane przez tagi śledzenia konwersji Google Ads, ale mogą być wykorzystywane przez inne usługi Google.

Uwaga: Menedżer tagów Google i globalny tag witryny akceptują tylko ciągi tekstowe Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych wdrożone poprawnie i zgodnie z tymi zasadami oraz specyfikacjami technicznymi, a także zgodne z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE. Jeśli Twoja platforma do zarządzania zgodą użytkowników nie odpowie w ciągu 500 milisekund lub wyświetli się stan „error” (błąd), „stub” (przerwano) lub „loading” (wczytuję), tag będzie działać w trybie ograniczonego dostępu:

  • zapisywanie i odczytywanie plików cookie dotyczących konwersji (własnych plików Google Ads oraz plików firm zewnętrznych) będzie ograniczone;
  • funkcje reklamowe Google Analytics są zintegrowane z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych IAB w wersji 2 i będą traktować te żądania tak, jakby miały odrzucone wszystkie Cele (opis tego, co dzieje się w takim przypadku, znajdziesz w tabeli powyżej);
  • funkcje remarketingowe zostaną wyłączone.

Rozwiązywanie problemów z komunikatami o błędach

Jeśli Twoja platforma do zarządzania zgodą użytkowników nie odpowie w ciągu 500 milisekund lub wyświetli się stan „error” (błąd), „stub” (przerwano) lub „loading” (wczytuję), tag będzie działać w trybie ograniczonego dostępu. Aby to naprawić:

Jeśli ręcznie wywołujesz funkcję uruchamiającą tag konwersji:

  • Dopilnuj, aby odpowiedź na żądanie getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' LUB 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' była wysyłana w ciągu 500 milisekund. Oznacza to, że platforma do zarządzania zgodą użytkowników jest gotowa do wyświetlania użytkownikom pytania o zgodę na przetwarzanie danych.

Jeśli nie wywołujesz ręcznie funkcji przesyłającej tag konwersji:

  • Skontaktuj się z administratorem platformy do zarządzania zgodą użytkowników, aby zaimplementować obsługę żądań getTCData and return TCData.eventStatus = 'tcloaded' LUB 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' i w ciągu 500 milisekund potwierdzić przez interfejs API, że zapytanie o zgodę użytkownika na przetwarzanie danych jest gotowe do użycia.

Jak Zasady dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych wpływają na reklamy spersonalizowane, tryb uzyskiwania zgody i inne sygnały

W przypadku otrzymania sprzecznych sygnałów Google przyjmuje zestaw sygnałów najbardziej zachowawczy pod względem ochrony prywatności. Przykład:

To samo ma miejsce w przypadku otrzymania sygnałów wskazujących na sprzeczność między Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych a parametrem ograniczonego przetwarzania danych.

Aby zachować maksymalną przejrzystość tagów i uniknąć przypadkowych interakcji, zalecamy wdrożenie tylko jednej z dwóch opcji: Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 lub trybu uzyskiwania zgody. W obu przypadkach można skonfigurować interpretację zgody użytkownika i odpowiednio dostosować działanie tagów.  

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false