Integratie van Google Ads met het Transparency and Consent Framework (TCF) van het IAB

IAB Europe heeft v2.0 afgerond van het Transparency and Consent Framework (TCF) dat is ontwikkeld in samenwerking met IAB Tech Lab en aangesloten bedrijven. De integratie van Google met het TCF v2.0 maakt het u gemakkelijker om het TCF v2.0 van het IAB rechtstreeks te gebruiken of om een toestemmingsbeheerplatform (consent management platform, CMP) te gebruiken dat het TCF v2.0 van het IAB gebruikt om toestemmingssignalen aan Google door te geven.

Op 15 augustus 2020 is het IAB overgeschakeld van v1 van het TCF naar v2.0 van het TCF.

Hoe het werkt

Vanaf 13 augustus 2020 biedt Google ondersteuning voor het TCF v2.0 van het IAB. Dan kan Google Ads de TC-tekenreeks (transparantie en toestemming) van het TCF v2.0 lezen en interpreteren voor tags voor het bijhouden van conversies. Hiermee worden toestemmingsbeheerplatforms die TCF v2.0-tekenreeksen maken op basis van gebruikerskeuzes, in staat gesteld om toestemmingssignalen naar Google Ads te verzenden.

Dankzij de integratie met het TCF v2.0 krijgen onze advertentieproducten het vermogen om de TC-tekenreeks te lezen. Uw bijbehorende Google-tags passen hun gedrag aan op basis van de content van de TC-tekenreeks.

Het Transparency and Consent Framework v2.0 inschakelen

Als u de tekenreeks van het TCF v2.0 met uw Google Ads-tags wilt gebruiken, kunt u dit toestaan door één regel code boven uw tags toe te voegen, zodat die de TC-tekenreeks goed kunnen lezen. Als u ondersteuning voor het TCF v2.0 wilt inschakelen, moet u het volgende doen:

Op alle pagina's waar u Google Ads-tags heeft geplaatst, moet u de volgende regel code toevoegen boven uw algemene sitetag of Google Tag Manager-fragment.

window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Voorbeeldcode

Om ondersteuning voor TCF v2.0 in te schakelen, moet u deze code boven de algemene sitetag of het Google Tag Manager-containerfragment plaatsen. In het onderstaande voorbeeld wordt de regel TCF-code boven een voorbeeld van de algemene sitetag weergegeven.

<script>

    window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;  

 </script>

 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->

  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

  <script>

    window.dataLayer = window.dataLayer || [];

    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('js', new Date());

 

    gtag('config','AW-CONVERSION_ID');

  </script>

 

Gedrag van Google Ads met het Transparency and Consent Framework v2.0

Het TCF regelt gegevensverwerking met behulp van Doeleinden. Elk doel heeft een overeenkomstige rechtsgrondslag: 'Toestemming' of 'Legitiem belang'. Google Ads-tags voor het bijhouden van conversies die via Google Tag Manager of de algemene sitetag zijn geïmplementeerd, verwerken verzoeken die de tekenreeks voor toestemming bevatten op de volgende manieren:

Doeleinde Geregistreerde wettelijke basis van Google Beschrijving Gevolgen voor Google Ads als de wettelijke basis ontbreekt
1 Toestemming Informatie opslaan en/of openen op een apparaat. Google Ads maakt of gebruikt geen cookies voor metingen of personalisatie. Remarketinglijsten verzamelen geen gegevens voor gebruikers die geen toestemming hebben gegeven en attributierapporten zijn mogelijk beperkter.
3 en 4 Toestemming Een gepersonaliseerd advertentieprofiel maken en gebruiken. Gebeurtenissen komen niet in aanmerking voor advertentiepersonalisatie en worden niet gebruikt voor remarketinglijsten. Dit heeft geen gevolgen voor gebruikers die al aan doelgroeplijsten zijn toegevoegd.
7 *Flexibel: Standaard ingesteld op 'Legitiem belang' Advertentieprestaties meten. Dit doeleinde wordt door Google Ads vereist voor alle conversies. Als dit doeleinde niet aanwezig is, registreert Google Ads de conversie niet.
9 *Flexibel: Standaard ingesteld op 'Legitiem belang' Marktonderzoek toepassen om doelgroepinzichten te genereren. Dit doeleinde wordt door Google Ads vereist voor alle conversies. Als dit doeleinde niet aanwezig is, registreert Google Ads de conversie niet.
10 *Flexibel: Standaard ingesteld op 'Legitiem belang' Producten ontwikkelen en verbeteren. Dit doeleinde wordt door Google Ads vereist voor alle conversies. Als dit doeleinde niet aanwezig is, registreert Google Ads de conversie niet.
Speciaal doeleinde 1 Legitiem belang Zorgen voor beveiliging, fraude voorkomen en fouten opsporen. Dit doeleinde is altijd aanwezig en beschikbaar binnen het TCF.

 

* Google is flexibel geregistreerd voor TCF-doeleinden 2, 5, 6, 7, 9 en 10 en is standaard ingesteld op 'Legitiem belang'. Tenzij u uw CMP zo configureert dat Google slechts wordt ingesteld op 'Toestemming' voor deze doeleinden, maakt Google gebruik van 'Legitiem belang' als het CMP dit heeft vastgesteld voor de gebruiker. Google is niet flexibel geregistreerd voor doeleinden 1, 3 en 4, en vereist altijd toestemming voor deze doeleinden. De overige TCF-doeleinden worden niet gebruikt door Google Ads-tags voor het bijhouden van conversies, maar worden mogelijk wel gebruikt door andere Google-producten.

Interactie van het TCF met gepersonaliseerde advertenties, de toestemmingsmodus en andere signalen

Als Google meerdere conflicterende signalen ontvangt, kiest Google de conservatiefste combinatie van signalen ten gunste van de privacy. Voorbeeld:

Dit proces is ook van toepassing als Google conflicterende signalen heeft ontvangen via TCF en de parameter voor beperkte gegevensverwerking.

We raden u aan om ofwel TCF v2.0 of de toestemmingsmodus (één van beide) te implementeren, zodat uw tags zo eenvoudig mogelijk blijven en onbedoelde interacties worden voorkomen. Zowel het TCF v2.0 als de toestemmingsmodus kunnen worden ingesteld om gebruikerstoestemming te interpreteren en het taggedrag dienovereenkomstig aan te passen.  

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen