Ladda upp din butiksförsäljningsdata

När du har konfigurerat ditt Google Ads-konto för att använda butiksförsäljningskonverteringar måste du förbereda din butiksförsäljningsdata och sedan ladda upp datan till Google Ads.

I den här artikeln beskriver vi hur du konfigurerar och laddar upp butiksförsäljningsdata till Google Ads via olika uppladdningsmetoder.

Steg 1: Välj en uppladdningsmetod

Du kan ladda upp butiksförsäljningsdata via Google Ads, Google Ads API eller en butiksförsäljningspartner. Du bör bara använda en metod för uppladdningar, eftersom en fil som laddas upp med olika metoder dedupliceras och behandlas endast en gång av Google under uppladdningen.

1. Ladda upp butiksförsäljningsdata i Google Ads

Du kan ladda upp butiksförsäljningsdata direkt i Google Ads. Med den här uppladdningsmetoden kan du förbereda och ladda upp din transaktionsfil manuellt till ditt Google Ads-konto varje gång du gör en ändring. Du kan även schemalägga uppladdningar så att alla ändringar som görs i din data automatiskt laddas upp från Google Kalkylark eller med hjälp av en filöverföringsmetod (HTTPS/SFTP).

Fördelar med att ladda upp butiksförsäljningsdata i Google Ads

 • Perfekt för annonsörer som är nybörjare på butiksförsäljning: Om du inte har laddat upp butiksförsäljningsdata tidigare kan du börja med att använda den här metoden. När du har du lite mer erfarenhet av att mäta butiksförsäljning kan du fundera på att byta till Google Ads API eller använda en butiksförsäljningspartner för att ladda upp butiksförsäljningsdata.
 • Enkelt att använda: Om du laddar upp butiksförsäljningsdata via Google Ads kan du få hjälp med att kontrollera att butiksförsäljningsdatan är korrekt formaterad. När du har laddat upp din butiksförsäljningsdata meddelar Google Ads dig om datan kan användas för mätning eller ge dig tips på hur du åtgärdar fel i datan.  

2. Ladda upp butiksförsäljningsdata via Google Ads API

Du kan integrera ditt datahanteringssystem på ett säkert sätt med Google Ads API och ladda upp filerna regelbundet. Kontakta din Google-kontorepresentant för att få hjälp och ta reda på mer om API-uppladdningar. 

Fördelar med att ladda upp butiksförsäljningsdata via Google Ads API

 • Perfekt för att ladda upp ett stort antal transaktioner: Använd Google Ads API om du ofta uppdaterar din butiksförsäljningsdata eller om du har ett stort antal offlinetransaktioner att ladda upp.
 • Spara tid med uppladdningar: Det krävs viss teknisk expertis för att integrera ditt datahanteringssystem med Google Ads API, men du kan minska tiden som krävs för att göra ändringar i din transaktionsdata för butiksförsäljning.
 • Teknisk support: Google erbjuder omfattande support för att hjälpa annonsörer att komma igång med butiksförsäljning med Google Ads API. Vårt tekniska supportteam kan vägleda dina tekniska specialister eller utvecklare genom processen.

3. Ladda upp butiksförsäljningsdata via en butiksförsäljningspartner

Butiksförsäljningspartner är företag som kan hjälpa dig att importera din offlinetransaktionsdata direkt till Google Ads. Läs mer om butiksförsäljningspartner.

Fördelar med att ladda upp butiksförsäljningsdata via en butiksförsäljningspartner

 • Uppladdningar som stöds: Alla butiksförsäljningspartner är direkt integrerade med Google Ads API, vilket automatiserar uppladdningsprocessen och säkerställer konsekventa och pålitliga datauppladdningar.
 • Teknisk support: Alla butiksförsäljningspartner kan felsöka tekniska problem så att du kan fokusera på kärnverksamheten.
 • Datahygien och formatering: Butiksförsäljningspartner kan hjälpa dig att formatera din data för att se till att uppladdningarna är korrekta och sker problemfritt. Till exempel kan en butiksförsäljningspartner felsöka vanliga fel genom att granska kolumnerna i filen med butiksförsäljningsdata.
 • Förbättrad matchningsfrekvens: Vissa partner har tillförlitliga kunduppgiftsdiagram som kan öka matchningsfrekvensen.

Steg 2: Bestäm lojalitetsfrekvens och uppladdningsfrekvens för transaktioner

Lojalitetsfrekvensen och uppladdningsfrekvensen för transaktioner avgör hur butiksförsäljningen rapporteras i Google Ads. Innan du förbereder din fil med butiksförsäljningsdata måste du bestämma lojalitetsfrekvens och uppladdningsfrekvens för transaktioner för din försäljning.

 • Lojalitetsfrekvens: Procentandelen av det totala antalet försäljningar som du kan koppla till en kund och som laddas upp i datafilen. Lojalitetsfrekvensen är det totala antalet transaktioner med kunduppgifter delat med alla transaktioner, representerat som ett tal mellan 0 och 1.
   

  Exempel

  Anta att du har haft 100 transaktioner under de senaste 30 dagarna. Av dessa 100 transaktioner kopplar du 70 transaktioner till en kunds e-postadress eller telefonnummer. Eftersom du laddar upp 70 kundtransaktioner blir din lojalitetsfrekvens 0,7. Om du däremot bara laddar upp 40 av dessa transaktioner blir lojalitetsfrekvensen 0,4.
 • Uppladdningsfrekvens för transaktioner: Procentandelen av det totala antalet försäljningar med kunduppgifter som redan har laddats upp till Google Ads. Eftersom vi rekommenderar att du laddar upp alla dina transaktioner till Google Ads bör uppladdningsfrekvensen för transaktioner vara 1.

Steg 3: Formatera och hasha din butiksförsäljningsdata

Hashning är en procedur som tar din försäljningsdata och ger den slumpmässiga värden på ett säkert och integritetsskyddat sätt. Google godkänner endast användardata som är korrekt formaterad och hashad. Du kan hasha din data på följande sätt: 

 • Med SHA-256-algoritmen: För att skydda din data kan du hasha kunddatan själv med hjälp av SHA-256-algoritmen. Denna algoritm är branschstandard för envägshashning
 • Använd automatisk hash-teknik i Google Ads: Om du har din butikstransaktionsdata i ett filformat med vanlig text (.CSV) kan du välja att ladda upp filen ohashad till Google Ads. Google Ads hashar automatiskt all data som behöver hashas med SHA-256-algoritmen innan filen godkänns för bearbetning.

Butiksförsäljningsdata som behöver hashas

 • kundernas e-postadresser
 • kundernas telefonnummer
 • kundernas för- och efternamn

Butiksförsäljningsdata som inte behöver hashas

 • Ort
 • Delstat
 • Land
 • Postnummer
 • attributdata (till exempel valuta och konverteringsnamn)

Godkända filformat och storleksgränser

Filformat

 • Excel
 • CSV
 • Google Kalkylark

Storleksgränser

 • Engångsuppladdning direkt till ditt Google Ads-konto:
  • 150 MB: För CSV-filer som laddas upp manuellt i Google Ads (uppskattningsvis 300 000 transaktionsrader).
  • 50 MB: För alla andra format, inklusive CSV-filer som laddas upp efter ett schema (uppskattningsvis 100 000 transaktionsrader).
 • Uppladdning med Google Ads API: 1 000 000 transaktionsrader.
  Obs! Om du laddar upp din butiksförsäljningsdata via en butiksförsäljningspartner kan du kontakta partnern för information om deras filstorleksgränser.
Behöver du mer hjälp med att formatera filen som innehåller butiksförsäljningsdata? Läs vår detaljerade guide här.

Steg 4: Ladda upp din butiksförsäljningsdata

När du har förberett din butiksförsäljningsdata är nästa steg att ladda upp den till ditt Google Ads-konto. Stegen för att ladda upp butiksförsäljningsdatan varierar beroende på vilken uppladdningsmetod du har valt.

Ladda upp butiksförsäljningsdata i Google Ads

Om du laddar upp butiksförsäljningsdata till Google Ads kan du välja att göra det som en engångsuppladdning (du laddar upp varje gång du uppdaterar din butiksförsäljningsdata) eller som en schemalagd uppladdning (Google Ads söker efter uppdateringar av butiksförsäljningsdatan på en viss plats och laddar sedan upp ändringarna). 

Vi rekommenderar att du schemalägger uppladdningar dagligen eller veckovis så att butiksförsäljningsrapporterna blir exakta.

Engångsuppladdning

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
  • Om du använder ett förvaltarkonto klickar du på Konverteringar i sidmenyn till vänster.
 4. Klicka på Uppladdningar i sidmenyn.
 5. Klicka på plusknappen .
 6. Om du vill ladda ned mallen för den typ av konverteringar du vill importera klickar du på Visa mallar. Du kan välja Excel, CSV eller Google Kalkylark för att ladda upp konverteringar från klick, samtal eller butiksförsäljning.
 7. Klicka på Klart.
 8. Bredvid Källa väljer du källan till filen som du vill ladda upp: Ladda upp en fil, Google Kalkylark, HTTPS eller SFTP.
  • Om du laddar upp en fil eller använder Google Kalkylark klickar du på Välj fil för att välja filen som du vill ladda upp.
  • Om du använder HTTPS eller SFTP anger du webbadressen till filen, samt användarnamn och lösenord som krävs för åtkomst till filen.
 9. Markera kryssrutan bredvid Denna uppladdning innehåller butiksförsäljningsdata som samlats in och delats i enlighet med tillämpliga Google-policyer. Bekräfta sedan om du laddar upp Ohashad privat kunddata eller Hashad data.
 10. Klicka på Överför och förhandsgranska eller Överför och använd.
  • Om du klickar på Överför och förhandsgranska får du se en förhandsgranskning av de uppskattade ändringarna på fliken Historik.
  • Importera konverteringarna till kontot genom att klicka på rullgardinsmenyn Åtgärd och välja Använd.
  • Om du klickar på Överför och använd börjar filen bearbetas efter att alla rader har laddats upp.
 11. Om du vill se mer information om uppladdningsstatusen (inklusive eventuella uppladdningsfel) klickar du på länkarna i kolumnen Resultat.

Schemalägga en uppladdning

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på Uppladdningar i sidmenyn.
 5. Klicka på Scheman.
 6. Klicka på plusknappen .
 7. Bredvid Källa väljer du källan till filen som du vill ladda upp: Google Kalkylark, HTTPS eller SFTP.
  • Om du laddar upp en fil eller använder Google Kalkylark klickar du på Välj fil för att välja filen som du vill ladda upp.
  • Om du använder HTTPS eller SFTP anger du webbadressen till filen, samt användarnamn och lösenord som krävs för åtkomst till filen.
 8. Markera kryssrutan bredvid Denna uppladdning innehåller butiksförsäljningsdata som samlats in och delats i enlighet med tillämpliga Google-policyer. Bekräfta sedan om du laddar upp Ohashad privat kunddata eller Hashad data.
 9. Skapa ett schema genom att välja Frekvens och Tid när du vill att uppladdningarna ska ske. Du kan schemalägga uppladdningar varje vecka eller varje dag för alla tider på dygnet.
 10. Ladda upp filen nu genom att klicka på Överför och förhandsgranska
 11. Klicka på Spara. Du ser det sparade schemat i tabellen.
 12. (Valfritt) Om du vill redigera, pausa eller ta bort ett schema går du till kolumnen Åtgärder och klickar på Alternativ
 13. Gör dina ändringar och klicka på Spara. Om du tar bort ett schema behöver du bekräfta att du vill ta bort det genom att klicka på Ta bort.

Ladda upp butiksförsäljningsdata via Google Ads API

Om du vill göra en uppladdning via API måste du integrera ditt CRM-system med Google Ads API. Kontakta din Google-kontorepresentant om du vill veta mer.

Ladda upp butiksförsäljningsdata via en butiksförsäljningspartner

Om du arbetar med en butiksförsäljningspartner bör datauppladdningarna göras direkt av partnern till ditt Google Ads-konto. Kontakta din partner eller din Google-kontorepresentant om du vill veta mer. Läs mer om butiksförsäljningspartner.

Tips

Nedan följer viktiga riktlinjer och rekommendationer för att ladda upp och skapa rapporter för kunder inom detaljhandel och restaurang med hjälp av butiksförsäljning:

 • Ladda endast upp data om transaktioner i butik. Ta inte med transaktioner från andra kanaler, som onlineförsäljning, telefonförsäljning eller onlineköp med upphämtning i butik. Funktionen för butiksförsäljning är avsedd att mäta försäljningar som sker i fysiska butiker.
 • Ladda upp transaktionsdata regelbundet och konsekvent. Vi rekommenderar att du laddar upp data varje dag eller vecka för att säkerställa att systemet har aktuell data. Tänk på att Google Ads enbart uppdaterar rapportvärden för butiksförsäljning från 35 dagar före uppladdningsdatumet.
 • Kontrollera att uppladdningsfilen innehåller transaktioner som skedde högst 14 dagar före uppladdningsdatumet. Aktuell transaktionsdata krävs för att Google Ads ska kunna tillhandahålla uppdaterad konverteringsdata från butiksförsäljning. Om uppladdningsfilen inte innehåller transaktioner från 14 dagar före uppladdningsdatumet uppdateras inte Google Ads-rapporterna.
 • Undvik att ladda upp transaktioner som inträffade mer än 90 dagar före uppladdningsdatumet, eftersom de inte bearbetas.
 • Undvik att ladda upp samma transaktion mer än en gång. Om två separata uppladdningar innehåller transaktioner med samma användare och tidsstämpel rapporteras bara den senast uppladdade transaktionen.
 • Om du behöver ladda upp befintlig transaktionsdata igen bör du kontrollera att alla tidigare uppladdningar för transaktionerna redan har bearbetats. Du kan kontrollera uppladdningens status i Google Ads eller API:et, beroende på var du laddade upp informationen.

Steg 5: Kontrollera uppladdningens status och åtgärda eventuella fel

När du har laddat upp en fil till Google Ads kan du kontrollera filens status i Google Ads-kontot. Detta gäller endast för filer med butiksförsäljningsdata som laddas upp direkt till Google Ads (och inte via Google Ads API).

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på Uppladdningar i sidmenyn.
 5. Titta i kolumnen Status för att kontrollera filstatus för en specifik uppladdning.

Uppladdningsstatusar

Bearbetar

Din butiksförsäljningsdata har godkänts för bearbetning och bearbetas för närvarande av systemet. Data godkänns endast om den är korrekt hashad och formaterad.

Misslyckades

Den uppladdade butiksförsäljningsdatan kunde inte bearbetas. Här är några exempel på orsaker till varför din data inte kan laddas upp: 

 • Datan har inte hashats eller så har den hashats felaktigt. 
 • Datan har ett felaktigt format eller så har den värden eller kolumner som saknas.
 • Du har väldigt få transaktioner. 
 • Det finns inte tillräckligt många transaktioner som har matchats med kunder. Du kan kontrollera den specifika orsaken i kolumnen Resultat i Google Ads-statistiktabellen.

Tillämpat

Din butiksförsäljningsdata har bearbetats och butiksförsäljningskonverteringar rapporteras nu i ditt konto. 

Slutförts med fel

Uppladdningen av butiksförsäljningsdatan är klar, men innehåller fel. Google Ads kan inte bearbeta datan förrän felen har åtgärdats.

Slutförd

Uppladdningen av butiksförsäljningsdatan är klar och innehåller inga fel. Eftersom det inte fanns några uppdateringar i filen har Google Ads inte uppdaterat någon data.

Ladda ned en felrapport för att åtgärda eventuella fel

Om Google Ads stöter på fel när du laddar upp filen med butiksförsäljningsdata kan du ladda ned ett kalkylark som innehåller de konverteringar i filen som inte kunde importeras. Sedan kan du åtgärda eventuella fel och ladda upp filen till Google Ads igen.

 1. Klicka på Uppladdningar på sidan Konverteringar i Google Ads.
 2. Leta reda på den fil med butiksförsäljningsdata som innehåller fel.
 3. Klicka på Hämta fel i kolumnen Åtgärder.
 4. Läs igenom felmeddelandena i kolumnen Resultat i kalkylarket för att avgöra varför Google Ads inte kunde importera konverteringarna.
 5. Gör de ändringar som behövs i kalkylarket och spara det.
 6. Ladda upp den korrigerade filen igen.

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR BUTIKSFÖRSÄLJNING

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt