Loại chiến lược giá thầu không hợp lệ

Chiến lược giá thầu của bạn có thể hiển thị là không hợp lệ khi chiến dịch là một phần của chiến lược giá thầu danh mục đầu tư do một tài khoản người quản lý Google Ads (MCC) sở hữu và tài khoản người quản lý này bị hủy liên kết với chiến dịch của bạn.

Nếu loại chiến lược giá thầu hiển thị là không hợp lệ, thì bạn sẽ phải chọn một chiến lược đặt giá thầu để bắt đầu chạy quảng cáo. Nếu không, chiến dịch sẽ ngừng phân phát cho đến khi bạn chỉ định một chiến lược giá thầu hợp lệ. 

Xem cột "loại chiến lược giá thầu" 

Loại chiến lược giá thầu của bạn là cách bạn đã chọn đặt giá thầu cho quảng cáo của mình.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào biểu tượng cột Cộtphía trên bảng và chọn "Sửa đổi cột".
 4. Trong phần "Thuộc tính", hãy chọn "Loại chiến lược giá thầu". 
 5. Nhấp vào Áp dụng. Bây giờ, bạn có thể xem cột "Loại chiến lược giá thầu".

Bạn có thể đọc bài viết Giới thiệu về tính năng đặt giá thầu tự động để tìm hiểu thêm về các chiến lược đặt giá thầu có trong cột "loại chiến lược giá thầu".

Lý do khiến loại chiến lược giá thầu của bạn không hợp lệ

Chiến lược giá thầu có thể hiển thị là không hợp lệ vì 2 lý do sau đây:

 • Chiến dịch là một phần của chiến lược giá thầu danh mục đầu tư do một tài khoản người quản lý Google Ads (MCC) sở hữu và tài khoản người quản lý này đã bị hủy liên kết. 
 • Bạn sao chép và dán chiến dịch thuộc chiến lược giá thầu danh mục đầu tư do người quản lý sở hữu vào một tài khoản không được liên kết với người quản lý đó.

Khắc phục loại chiến lược giá thầu không hợp lệ

Nếu chiến lược giá thầu của bạn không hợp lệ do bị hủy liên kết với tài khoản người quản lý, thì bạn sẽ phải chọn một chiến lược giá thầu mới trước khi chiến lược giá thầu của bạn đủ điều kiện phân phát.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút lọc Bộ lọcở phía trên bảng thống kê.
 4. Chọn Thuộc tính, sau đó chọn Loại chiến lược giá thầu.
 5. Nhấp vào Không hợp lệ.
 6. Nhấp vào Áp dụng.
 7. Chọn chiến dịch bạn muốn thực hiện thay đổi. Nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó chọn mục "Thay đổi chiến lược giá thầu".
 8. Trong trình đơn thả xuống, hãy chọn một chiến lược giá thầu mới.
 9. Nhấp vào Áp dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false