Giới thiệu về chế độ đồng ý (thử nghiệm)

Chế độ đồng ý cho phép bạn điều chỉnh hành vi của các thẻ Google dựa trên trạng thái đồng ý của người dùng. Bạn có thể cho biết liệu người dùng đã đồng ý sử dụng cookie Analytics và cookie Google Ads hay chưa. Khi người dùng đã đồng ý, các thẻ của Google sẽ tự động điều chỉnh hành vi và chỉ sử dụng cookie cho những mục đích đã chỉ định.

Bạn có thể sử dụng chế độ đồng ý cho các tính năng theo dõi lượt chuyển đổitiếp thị lại trong Google Ads.

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ đồng ý trong:

Kể từ tháng 4 năm 2021, bạn có thể sử dụng tính năng lập mô hình lượt chuyển đổi để lập mô hình chế độ đồng ý trong Google Ads nếu đáp ứng mọi điều kiện áp dụng. Lượt chuyển đổi được mô hình hóa sẽ xuất hiện trong cột “Lượt chuyển đổi” và được thể hiện trong tất cả các báo cáo thứ cấp sử dụng dữ liệu này.

Lưu ý: Google chưa hỗ trợ chế độ đồng ý cho các lượt chuyển đổi cuộc gọi điện thoại.
Lưu ý: Google cam kết giữ an toàn và bảo mật cho dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ giữ an toàn và bảo mật cho dữ liệu của bạn bằng cách dùng chính các tiêu chuẩn đầu ngành mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ dữ liệu người dùng của Google. Chúng tôi chỉ báo cáo các lượt chuyển đổi tổng hợp và ẩn danh. Bạn có thể đọc thêm về Cách Google sử dụng dữ liệu chế độ đồng ý.

Cách hoạt động

Sau khi được triển khai, chế độ đồng ý sẽ điều chỉnh hành vi của các loại ping sau:

 • Ping trạng thái đồng ý (thẻ Google Ads và Floodlight): Khi người dùng truy cập vào những trang có triển khai chế độ đồng ý, các ping trạng thái đồng ý sẽ được gửi từ mỗi trang đó. Ngoài ra, các ping này cũng được kích hoạt cho một số thẻ nếu trạng thái đồng ý thay đổi từ từ chối thành đồng ý (ví dụ: nếu người dùng chọn đồng ý trên hộp thoại đồng ý). Những ping này thông báo trạng thái đồng ý mặc định do chủ sở hữu trang web định cấu hình và/hoặc trạng thái đồng ý đã cập nhật (như đã cho phép hoặc đã từ chối) cho từng loại yêu cầu đồng ý (ví dụ: yêu cầu đồng ý lưu trữ trên Google Ads hoặc Analytics).
 • Ping lượt chuyển đổi: Các ping lượt chuyển đổi được gửi để cho biết rằng một lượt chuyển đổi đã xảy ra.
 • Ping Google Analytics: Các ping Google Analytics được gửi trên mỗi trang của một trang web đã triển khai Google Analytics và khi các sự kiện được ghi lại.

Khi người dùng đồng ý, các thẻ được liên kết sẽ hoạt động bình thường. Khi người dùng từ chối lưu trữ trên Google Ads hoặc Analytics, các thẻ của Google được liên kết và triển khai thông qua thẻ toàn trang web hoặc Trình quản lý thẻ của Google sẽ điều chỉnh hành vi cho phù hợp.

Để xem ví dụ về những từ ngữ dùng để lấy sự đồng ý và danh sách các giải pháp lấy sự đồng ý của bên thứ ba, hãy truy cập vào cookiechoices.org. Google Ads hiện có thể đọc và diễn giải chuỗi tính minh bạch và sự đồng ý (TC) của Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0. TCF phiên bản 2.0 là một giải pháp để lấy sự đồng ý nhờ tính năng liên kết mặc định. Những nhà quảng cáo muốn được tùy chỉnh có thể tắt tính năng liên kết mặc định của TCF phiên bản 2.0 và sử dụng Chế độ đồng ý.

Ping chế độ đồng ý

Trong mọi trường hợp, ping có thể bao gồm:

 • Thông tin chức năng (chẳng hạn như tiêu đề được tự động thêm vào trình duyệt):
  • Dấu thời gian
  • Tác nhân người dùng
  • Đường liên kết giới thiệu
 • Thông tin tổng hợp hoặc thông tin không dùng để nhận dạng:
  • Chỉ báo cho biết liệu trang hiện tại hoặc trang trước trong thao tác di chuyển của người dùng trên trang web có bao gồm thông tin về lượt nhấp quảng cáo trong URL hay không (ví dụ: GCLID hay DCLID).
  • Thông tin Boolean về trạng thái đồng ý.
  • Số được tạo ngẫu nhiên vào mỗi lần tải trang.
  • Thông tin về nền tảng yêu cầu đồng ý mà chủ sở hữu trang web sử dụng (ví dụ: Mã nhận dạng nhà phát triển)

Các hành vi của chế độ đồng ý trong thẻ theo dõi lượt chuyển đổi của bạn

Các ping đồng ý và ping lượt chuyển đổi có thể bao gồm các hành vi sau đây, tùy thuộc vào trạng thái của tùy chọn cài đặt đồng ý và cấu hình của thẻ:

ad_storage='granted' và analytics_storage='granted' (Mặc định):

 • Hệ thống có thể đọc và ghi những cookie liên quan đến quảng cáo.
 • Địa chỉ IP sẽ được thu thập.
 • Hệ thống sẽ thu thập URL đầy đủ của trang, bao gồm cả thông tin về lượt nhấp quảng cáo trong các thông số URL (ví dụ: GCLID hoặc DCLID).
 • Bạn có thể sử dụng cookie của bên thứ ba đã đặt trước đây trên google.com và doubleclick.net, cũng như cookie lượt chuyển đổi của bên thứ nhất (ví dụ: _gcl_*).

ad_storage='denied':

 • Cookie không được sử dụng cho mục đích quảng cáo.
 • Cookie quảng cáo hiện có của bên thứ nhất sẽ không được đọc.
 • Các yêu cầu được gửi qua một miền khác để tránh gửi cookie của bên thứ ba đã đặt trước đó trong tiêu đề của yêu cầu.
 • Google Analytics sẽ không đọc hoặc ghi cookie Google Ads và các tính năng của Google Tín hiệu sẽ không tích lũy dữ liệu cho lưu lượng truy cập này.
 • Các địa chỉ IP được dùng để lấy thông tin về quốc gia IP, nhưng hệ thống Google Ads và Floodlight sẽ không bao giờ ghi lại và sẽ xóa ngay sau khi thu thập. Lưu ý: Google Analytics thu thập địa chỉ IP như một phần của hoạt động giao tiếp trên Internet thông thường. Tìm hiểu thêm về tính năng ẩn danh IP trong Google Analytics.
 • Những trường khác (ví dụ: mã đơn hàng, giá trị đặt hàng) mà các thẻ của nhà quảng cáo thường thu thập vẫn được gửi.
 • Hệ thống sẽ thu thập URL đầy đủ của trang, có thể bao gồm cả thông tin về lượt nhấp quảng cáo trong các thông số URL (ví dụ: GCLID hoặc DCLID). Thông tin về lượt nhấp quảng cáo sẽ chỉ được dùng để ước đoán kết quả đo lường lưu lượng truy cập chính xác.

ad_storage='denied' + ads_data_redaction=true:

 • Cookie không được sử dụng cho mục đích quảng cáo.
 • Cookie quảng cáo hiện có của bên thứ nhất sẽ không được đọc.
 • Các yêu cầu được gửi qua một miền khác để tránh gửi cookie của bên thứ ba đã đặt trước đó trong tiêu đề của yêu cầu.
 • Google Analytics sẽ không đọc hoặc ghi cookie Google Ads và các tính năng của Google Tín hiệu sẽ không tích lũy dữ liệu cho lưu lượng truy cập này.
 • Hệ thống sẽ thu thập URL đầy đủ của trang, có thể bao gồm cả thông tin về lượt nhấp quảng cáo trong các thông số URL (ví dụ: GCLID hoặc DCLID). Thông tin về lượt nhấp quảng cáo sẽ chỉ được dùng để ước đoán kết quả đo lường lưu lượng truy cập chính xác.
 • Các địa chỉ IP được dùng để lấy thông tin về quốc gia IP, nhưng hệ thống Google Ads và Floodlight sẽ không bao giờ ghi lại và sẽ xóa ngay sau khi thu thập. Lưu ý: Google Analytics thu thập địa chỉ IP như một phần của hoạt động giao tiếp trên Internet thông thường. Tìm hiểu thêm về tính năng ẩn danh IP trong Google Analytics.
 • Những trường khác (ví dụ: mã đơn hàng, giá trị đặt hàng) mà các thẻ của nhà quảng cáo thường thu thập vẫn được gửi.
 • URL của trang có giá trị nhận dạng lượt nhấp quảng cáo sẽ bị loại bỏ.

analytics_storage='denied':

 • Hệ thống sẽ không đọc hoặc ghi cookie Analytics của bên thứ nhất.
 • Những ping không có cookie sẽ được gửi đến Google Analytics cho mục đích đo lường và tạo mô hình cơ bản.

Thiết lập chế độ đồng ý cho tính năng theo dõi lượt chuyển đổi

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy tìm hiểu thêm về cách thiết lập chế độ đồng ý và cách Điều chỉnh hành vi của thẻ dựa trên sự đồng ý.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false