İzin modu hakkında

Bu makale, Google'a veri gönderen ve izin sinyalleri göndermek isteyen Google etiketi kullanıcılarına yöneliktir.

İzin modu, kullanıcılarınızın çerez veya uygulama tanımlayıcısı izin durumunu Google'a iletmenizi sağlar. Etiketler, kullanıcı tercihlerini dikkate alarak bunlara uygun şekilde davranır.

İzin modu, bir izin banner'ı veya widget'ı sağlamaz. Bunun yerine, ziyaretçilerin iznini almak için banner'ınızla etkileşime girer. Kullanıcı rızasını yönetmenin neden önemli olduğunu öğrenin.

İzin modu, çerez banner'ı veya widget'ından kullanıcılarınızın izin seçeneklerini alıp Analytics, Ads ve çerez oluşturan ya da okuyan üçüncü taraf etiketlerinin davranışını dinamik olarak uyarlar.

İzin modu nasıl çalışır?

Not: Google, verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumayı taahhüt eder. Verilerinizin gizlilik ve güvenliğini korumak için kendi kullanıcılarımızın verilerini korumak üzere kullandığımız sektör lideri standartları kullanırız. Yalnızca toplu dönüşümler raporlanır. İzin modu verilerinizi nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İzin modunu etkinleştirdiğinizde Google ölçüm ürünleri, ziyaretçilerin izin modu durumunun ziyaret edilen tüm sayfalarda korunmasını sağlar.

İzin modunu web sitenizde veya uygulamanızda iki şekilde uygulayabilirsiniz: Temel ya da gelişmiş.

Temel izin modu

İzin modunu temel sürümünde uyguladığınızda bir kullanıcı izin banner'ı ile etkileşime girene kadar Google etiketlerinin yüklenmesini engellersiniz. Bu kurulum, kullanıcı izin banner'ıyla etkileşime girmeden önce Google'a veri iletmez. Kullanıcı izin verdiğinde Google etiketleri izin modu API'lerini yükleyip yürütür. Etiketler, izin durumlarını Google'a aşağıdaki sırayla gönderir:

 1. Varsayılan izin durumlarını gönderir.
 2. Güncellenmiş izin durumlarını gönderir.

Ancak kullanıcı izin vermediğinde izin durumu dahil hiçbir veri Google'a aktarılmaz. Google etiketlerinin etkinleşmesi tamamen engellenir. İzin modunun Ads'deki dönüşüm modellemesi bu durumda genel bir modele dayanır.

Gelişmiş izin modu

İzin modunu gelişmiş sürümünde uyguladığınızda Google etiketleri, bir kullanıcı web sitesini veya uygulamayı açtığında yüklenir. Etiketler, izin modu API'sini yükleyip aşağıdakileri gerçekleştirir:

 1. Varsayılan izin durumlarını ayarlar. Kendi varsayılan ayarlarınızı belirlemediğiniz sürece izinler varsayılan olarak reddedilir.
  İzinler reddedildiğinde Google etiketleri çerezsiz ping'ler gönderir.
 2. Kullanıcının banner'la etkileşimini bekleyip izin durumlarını günceller.
  Google etiketleri, yalnızca kullanıcı veri toplamaya izin verdiğinde tüm ölçüm verilerini gönderir. Etiket davranışı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu uygulama, genel model yerine reklamverene özel bir model sağladığı için temel modele kıyasla daha iyi modelleme sağlar.

Genel bakış

Özellik

Temel izin modu

Gelişmiş izin modu

Etiket yükleme

Kullanıcı bir izin banner'ıyla etkileşime girene kadar engellenir.

Aksi yapılandırılmadığı sürece varsayılan olarak "reddedildi" şeklinde ayarlanmış olarak yüklenir.

Veri aktarımı

Kullanıcılar izin vermediği sürece varsayılan izin durumu verisi de dahil olmak üzere hiçbir veri gönderilmez.

İzin reddedildiğinde izin durumu ve çerezsiz ping'ler gönderilir.
İzin verildiğinde çerezler yazılır ve tüm ölçüm verileri gönderilir.

İzin durumları

Kullanıcı etkileşiminden sonra ayarlanır.

Aksi yapılandırılmadığı sürece varsayılan olarak "reddedildi" şeklinde ayarlanır, kullanıcı seçimine göre güncellenir.

Kullanıcı etkileşiminden sonraki etiket davranışı

İzin modu API'lerini yalnızca kullanıcı izin verdiğinde yükler ve yürütür.

Etiket davranışını, kullanıcının izin seçimine göre ayarlar.

Dönüşüm modelleme

Genel model (daha az ayrıntılı modelleme).

Reklamverene özel model (daha ayrıntılı modelleme).

İzin modu ping'leri

Ziyaretçiler izin verdiği zaman, ilişkilendirilmiş etiketler normal şekilde çalışır. 

Ziyaretçiler izin vermeyi reddettiğinde izin duyarlı etiketler çerez depolamaz. Etiketler bunun yerine, Google sunucusuna aşağıdaki çerezsiz ping veya sinyal türlerini göndererek izin durumunu ve kullanıcı etkinliğini iletir:

 • Google Ads ve Floodlight etiketleri için izin durumu ping'leri: Yapılandırdığınız varsayılan izin durumunu ve ziyaretçi ad_storage veya analytics_storage gibi her bir izin türü için izin verdiğinde ya da izni reddettiğinde güncellenen durumu paylaşın. Kullanıcının ziyaret ettiği ve izin modunun etkin olduğu her sayfadan izin durumu ping'i gönderilir. Bu ping'ler ayrıca izin durumu reddedildi yerine izin verildi olarak değişirse (ör. ziyaretçi rıza mesajını kabul ettiğinde) bazı etiketler için tetiklenir.
 • Dönüşüm ping'leri: Bir dönüşümün gerçekleştiğini belirtir.
 • Google Analytics ping'leri: Google Analytics'in uygulandığı web sitelerinin her bir sayfası yüklendiğinde ve etkinlik kaydedildiğinde gönderilir.

Her durumda ping'ler aşağıdakileri içerebilir:

 • İşlevsel bilgiler (ör. tarayıcı tarafından pasif olarak eklenen başlıklar):
  • Zaman damgası
  • Kullanıcı aracısı (yalnızca web)
  • Yönlendiren
 • Tanımlayıcı olmayan/toplu bilgiler::
  • Kullanıcının sitede gezinirken uğradığı geçerli sayfanın veya önceki sayfalardan birinin URL'sinde reklam tıklama bilgilerinin (ör. GCLID/DCLID) bulunup bulunmadığının göstergesi.
  • İzin durumuyla ilgili Boole bilgileri
  • Her sayfa yüklemesinde oluşturulan rastgele rakamlar
  • Site sahibi tarafından kullanılan izin platformu hakkında bilgi (ör. Geliştirici Kimliği)

İzin modu modelleme

Google ürünleri, veri toplamadaki boşluklarını azaltmak amacıyla bu ping'leri kullanarak ölçüm çözümlerinizde metriklerinizi modeller. Kullanıcı gizliliğini korumak için etiketlerinizin belirli bir veri toplama eşiğini karşılaması gerekir. Aşağıda bağlantıları verilen makaleleri inceleyerek nelerin hangi durumlarda modellendiği ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

İzin modu için yerleşik desteğe sahip olan etiketler

Aşağıdaki ürünlere ait Google etiketleri, yerleşik izin kontrolleri içerir ve davranışları izin durumuna göre düzenler:

 • Google etiketi
 • Google Analytics
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Dönüşüm Bağlayıcı

* dönüşüm izlemeyi ve verilerinize göre segmentleri destekler, Telefon Araması dönüşümleri desteği beklemede.

Yerleşik izin kontrolü olmayan etiketler oluşturursanız Etiket Yöneticisi'nde kontrol ekleyebilirsiniz. Gelişmiş > İzin Ayarları etiket yapılandırmasını kullanın. Etiket Yöneticisi ile izni yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Belirli etiketlerin izin modu ile nasıl davrandığıyla ilgili ayrıntılar için izin modu referansı bölümünü inceleyin.

İzin modunu kullanmaya başlama

Veri kaynağınız

1. Kullanıcı izni alma

2. Kullanıcı seçimini Google'a gönderme

3. Google etiketlerinin izin seçimine uygun olduğundan emin olma

Web sitesi

İzin banner'ı oluşturma

İzin modunu ayarlama

İzin modu uygulamasını doğrulama

Uygulama

İzin banner'ı oluşturma

İzin modunu ayarlama

İzin modu uygulamasını doğrulama

Google'a veri yüklemeleri

Google'a veri yüklemek için kullanıcı izni alma

Google'a yüklediğiniz veriler için izin gönderme

Yok

İzin modu etki sonuçları

Google Ads ve Google Analytics, artışı bildirmek için yeterli miktarda veriye, siz izin modunu en az 7 tam gün boyunca uyguladıktan sonra sahip olabilir. Artış ile ilgili değerler, yalnızca bir dilimin artışı minimum veri eşiğine ulaştığında gösterilir. İzin modu etki sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlgili bağlantılar

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
16107960745805474766
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true