Om samtyckesläget

Den här artikeln är avsedd för Google-tagganvändare som skickar data till Google och vill skicka samtyckessignaler.

Med samtyckesläget kan du förmedla användarnas samtyckesstatus för cookies eller appidentifierare till Google. Taggarnas beteende anpassas utifrån användarnas val.

Samtyckesläget tillhandahåller inte någon banner eller widget för samtycke. I stället interagerar det med din banner för att inhämta besökares samtycke. Läs mer i Hantera användarsamtycke.

Samtyckesläget tar emot användarnas samtyckesstatus från bannern eller widgeten för cookies och anpassar dynamiskt Analytics-, Ads- och tredjepartstaggar som skapar eller läser cookies.

Så fungerar samtyckesläget

Obs! Google arbetar för att skydda och hemlighålla din data. Vi skyddar din data och håller den konfidentiell med hjälp av samma branschledande standarder som vi använder för att skydda våra egna användares data. Vi rapporterar endast sammanställda konverteringar. Läs mer om hur vi använder data i samtyckesläget.

När du aktiverar samtyckesläget ser Googles mätprodukter till att besökarnas samtyckesstatus bevaras på alla sidor de besöker.

Du kan implementera samtyckesläget på din webbplats eller i din app på två sätt: grundläggande eller avancerat.

Grundläggande samtyckesläge

När du implementerar samtyckesläget i den grundläggande versionen förhindrar du att Google-taggar läses in innan en användare interagerat med en samtyckesbanner. Med denna inställning skickas ingen data till Google innan användaren interagerat med samtyckesbannern. Om användaren ger sitt samtycke läser Google-taggarna in och kör API:erna för samtyckesläget. Taggarna skickar samtyckesstatus till Google i följande ordning:

 1. Skickar standard samtyckesstatusar.
 2. Skickar uppdaterade samtyckesstatusar.

Om användaren inte ger sitt samtycke överförs däremot ingen data alls till Google, inte ens samtyckesstatusen. Google-taggarna blockeras helt från att aktiveras. Samtyckeslägets konverteringsmodellering i Google Ads utgår därefter från en allmän modell.

Avancerat samtyckesläge

När du implementerar samtyckesläget i den avancerade versionen läses Google-taggar in när en användare öppnar webbplatsen eller appen. Taggarna läser in API:et för samtyckesläge och gör följande:

 1. Anger standard samtyckesstatusar. Som standard nekas samtycke om du inte anger egna standardinställningar.
  Även om samtycke nekas skickar Google-taggarna pingar utan cookies.
 2. Väntar på att användare interagerar med bannern och uppdaterar samtyckesstatusar.
  Det är bara efter att en användare ger sitt samtycke till datainsamling som Google-taggarna skickar all mätdata. Läs mer om taggbeteende.

Denna implementering ger bättre modellering än den grundläggande eftersom modellen blir annonsörsspecifik och inte allmän.

Översikt

Funktion

Grundläggande samtyckesläge

Avancerat samtyckesläge

Inläsning av tagg

Blockeras tills användaren interagerat med en samtyckesbanner.

Läses in med standardinställningen nekad om inget annat har konfigurerats.

Dataöverföring

Ingen data skickas innan användaren ger sitt samtycke, inte ens standard samtyckesstatus.

Om samtycke nekas skickas samtyckesstatus och pingar utan cookies.
Om samtycke beviljas skrivs cookies och all mätdata skickas.

Samtyckesstatusar

Anges efter användares interaktion.

Standardinställningen nekas om inget annat konfigureras. Uppdateringar baseras på användares val.

Taggbeteende efter användares interaktion

Läser in och kör API:er för samtyckesläge endast efter att en användare har gett sitt samtycke.

Anpassar taggbeteendet baserat på användares samtyckesval.

Konverteringsmodellering

Allmän modell (mindre detaljerad modellering).

Annonsörsspecifik modell (mer detaljerad modellering).

Pingar för samtyckesläge

När besökare ger sitt samtycke fungerar motsvarande taggar som vanligt. 

När besökare nekar samtycke lagrar taggar för samtycke inte cookies. I stället skickar taggarna information om samtyckesstatus och användaraktivitet via följande typer av pingar, eller signaler, utan cookies till Googles server:

 • Pingar för samtyckesstatus för Google Ads- och Floodlight-taggar: Skickar den standardinställda samtyckesstatusen som du har ställt in och den uppdaterade statusen när besökaren ger eller nekar samtycke för varje samtyckestyp, till exempel ad_storage och analytics_storage. Pingar för samtyckesstatus skickas från varje sida som användaren besöker där samtyckesläge har aktiverats. De utlöses också för vissa taggar om samtyckesstatusen ändras från denied till granted, till exempel om en besökare väljer att ge sitt samtycke i en dialogruta där detta efterfrågas.
 • Konverteringspingar: Anger att en konvertering har skett.
 • Google Analytics-pingar: Skickas vid inläsning och vid loggning av händelser från alla sidor på en webbplats där Google Analytics har implementerats.

Pingarna kan innehålla följande:

 • funktionell information (till exempel sidhuvuden som passivt läggs till av webbläsaren):
  • tidsstämpel
  • användaragent (endast webb)
  • hänvisningsadress
 • sammanställd/icke-identifierande information:
  • indikation av om den aktuella sidan eller en tidigare sida i användarens navigering på webbplatsen innehöll information om annonsklick i webbadressen (till exempel GCLID / DCLID)
  • boolesk information om samtyckesstatus
  • ett slumptal som genereras vid varje sidhämtning
  • information om den samtyckesplattform som webbplatsens ägare använder (till exempel utvecklar-id).

Modellering av samtyckesläge

För att minska eventuella luckor i datainsamlingen använder Googles produkter dessa pingar för att modellera mätvärdena i dina mätningslösningar. Dina taggar måste nå en viss minimigräns för datainsamling för att skydda användarnas integritet. Mer information om vad som modelleras och i vilka situationer detta sker finns via länkarna nedan:

Taggar med inbyggt stöd för samtyckesläge

Google-taggar för följande produkter innehåller inbyggda samtyckeskontroller och anpassar beteendet utifrån samtyckesstatus:

 • Google-tagg
 • Google Analytics
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Konverteringslänkning

* har stöd för konverteringsspårning och dina datasegment. Stöd för samtalskonverteringar införs vid ett senare tillfälle.

Om du skapar taggar som inte har inbyggda samtyckeskontroller kan du lägga till kontroller i Taggstyrning. Använd tagginställningen Avancerat > Samtyckesinställningar. Läs mer om hur du hanterar samtycke i Taggstyrning

Mer information om hur specifika taggar fungerar med samtyckesläget finns i referens för samtyckesläge.

Komma igång med samtyckesläget

Din datakälla

1. Inhämta användarnas samtycke

2. Skicka användarnas val till Google

3. Se till att Google-taggarna följer samtyckesvalet

Webbplats

Konfigurera en samtyckesbanner

Ställa in samtyckesläget

Verifiera implementering av samtyckesläge

App

Konfigurera en samtyckesbanner

Ställa in samtyckesläget

Verifiera implementering av samtyckesläge

Datauppladdningar till Google

Inhämta användarnas samtycke till datauppladdningar till Google

Skicka samtycke för datan du laddar upp till Google

Inte tillämpligt

Effekt av samtyckesläget

Efter att du har använt samtyckesläget under minst sju hela dagar kan Google Ads och Google Analytics ha tillräckligt med data för att rapportera ökningen. Ökningsstatistik visas bara när minimidatagränsen för rapportering för ett visst segment har nåtts. Läs mer om effekten av samtyckesläget

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny