Om samtyckesläge (beta)

Med samtyckesläget kan du ändra hur Google-taggarna ska bete sig baserat på användarnas samtyckesstatus. Du kan ange om samtycke har getts för analys- och annonscookies. Googles taggar anpassas dynamiskt och använder cookies endast för de angivna syften som användaren har gett sitt samtycke till.

Du kan använda samtyckesläget i Google Ads för konverteringsspårning och remarketing

Samtyckesläget kan även användas i 

Obs! Stöd för samtalskonverteringar är inte tillgängligt ännu. 
Obs! Google skyddar och hemlighåller din data. Vi skyddar och håller din data konfidentiell med hjälp av samma branschledande standarder som vi använder för att skydda våra egna användares data. Vi rapporterar endast sammanställda och anonyma konverteringar. Läs mer om hur vi använder data i samtyckesläget.

Så fungerar det

När samtyckesläget har implementerats anpassas beteendet för dessa typer av pingar:

 • Pingar för samtyckesstatus: Pingar för samtyckesstatus skickas från alla sidor som användaren besöker där samtyckesläget har implementerats. De aktiveras också när samtyckesstatusen ändras (till exempel om användaren väljer att ge sitt samtycke i en dialogruta). Dessa pingar förmedlar samtyckesstatusen (alltså beviljad eller nekad) för respektive samtyckestyp (t.ex. annonslagring, analyslagring).
 • Konverteringspingar: Konverteringspingar skickas för att indikera att en konvertering har genomförts.
 • Google Analytics-pingar: Google Analytics-pingar skickas när händelser loggas på varje sida på en webbplats där Google Analytics har implementerats.

Om användaren har gett sitt samtycke fungerar de tillhörande taggarna som vanligt. När samtycke för annons- eller analyslagring har nekats ändrar tillhörande Google-taggar, som har implementerats via den globala webbplatstaggen eller Google Taggstyrning, sina beteenden därefter.

Exempel på formuleringar för att inhämta samtycke och tillgängliga samtyckeslösningar från tredje part finns på cookiechoices.org. Google Ads kan nu läsa och tolka strängen för transparens och samtycke (TC) i TCF v2.0. TCF v2.0 är ett sätt att indikera samtycke enligt en standardmappning. Annonsörer som hellre anpassar kan inaktivera standardmappningen för TCF V2 och använda samtyckesläget. 

Pingar för samtyckesläge

Pingar kan innehålla följande:

 • Funktionell information (som sidhuvuden som passivt läggs till av webbläsaren):
  • Tidsstämpel
  • Användaragent
  • Hänvisningsadress
 • Sammanställd/icke-identifierande information:
  • En indikator för om den aktuella sidan eller en tidigare sida i användarens navigering på webbplatsen innehöll information om annonsklick i webbadressen (t.ex. GCLID/DCLID).
  • Boolesk information om samtyckestillståndet.
  • Ett slumptal som genereras för varje sidhämtning.

Beteenden för samtyckesläge i dina taggar för konverteringsspårning

Samtyckes- och konverteringspingar kan innehålla följande beteenden beroende på statusen för samtyckesinställningarna och konfigurationen av dina taggar:

ad_storage='granted' och analytics_storage='granted' (standard):

 • Cookies som rör annonsering kan läsas och skrivas.
 • IP-adresser samlas in.
 • Sidans fullständiga webbadress, inklusive information om annonsklick i webbadressparametrar (t.ex. GCLID/DCLID) samlas in.
 • Tredjepartscookies som tidigare har angetts på google.com och doubleclick.net samt konverteringscookies från första part (t.ex. _gcl_*) kan kommas åt.

ad_storage='denied':

 • Cookies används inte i annonseringssyfte.
 • Befintliga annonscookies från första part kommer inte att läsas.
 • Tredjepartscookies som tidigare har angetts på google.com och doubleclick.net kan skickas i sidhuvuden för begäran (men användningen begränsas till spam- och bedrägerisyften).
 • Google Analytics kommer inte att läsa eller skriva Google Ads-cookies, och funktionerna i Google-signaler samlar inte in data för denna trafik.
 • IP-adresser används för att härleda IP-land, men loggas aldrig av våra Google Ads- och Floodlight-system och raderas direkt efter insamlingen. Obs! Google Analytics samlar in IP-adresser som en del av normal internetkommunikation. Läs mer om IP-anonymisering i Google Analytics.
 • Andra fält som normalt samlas in av annonsörens taggar (t.ex. order-id, värde) skickas fortfarande.
 • Sidans fullständiga webbadress samlas in och kan innehålla information om annonsklick i webbadressparametrar (t.ex. GCLID/DCLID). Information om annonsklick används endast för att uppskatta trafikmätningar noga. 

ad_storage='denied' + ads_data_redaction=true:

 • Cookies används inte i annonseringssyfte.
 • Befintliga annonscookies från första part kommer inte att läsas.
 • Förfrågningar skickas via en annan domän för att undvika att tidigare angivna cookies från tredje part skickas i sidhuvuden för begäran.
 • Google Analytics kommer inte att läsa eller skriva Google Ads-cookies, och funktionerna i Google-signaler samlar inte in data för denna trafik.
 • Sidans fullständiga webbadress samlas in och kan innehålla information om annonsklick i webbadressparametrar (t.ex. GCLID/DCLID). Information om annonsklick används endast för att uppskatta trafikmätningar noga.
 • IP-adresser används för att härleda IP-land, men loggas aldrig av våra Google Ads- och Floodlight-system och raderas direkt efter insamlingen. Obs! Google Analytics samlar in IP-adresser som en del av normal internetkommunikation. Läs mer om IP-anonymisering i Google Analytics.
 • Andra fält som normalt samlas in av annonsörens taggar (t.ex. order-id, värde) skickas fortfarande.
 • Sidadresser med annonsklicksidentifierare anonymiseras.

analytics_storage='denied':

 • Varken läser eller skriver analyscookies från första part.
 • Pingar utan cookies skickas till Google Analytics för grundläggande mätnings- och modelleringssyften.

Ställ in samtyckesläge för din konverteringsspårning

När du är klar kan du läsa mer om hur du ställer in samtyckesläget och hur du kan justera taggbeteendet baserat på samtycke.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt