Over de toestemmingsmodus

Dit artikel is bedoeld voor gebruikers van Google-tags die gegevens naar Google sturen en toestemmingssignalen willen sturen.

Met de toestemmingsmodus kunt u de toestemmingsstatus van uw gebruikers voor cookies of app-ID's doorgeven aan Google. Tags passen hun gedrag aan en respecteren de keuzes van gebruikers.

De toestemmingsmodus bevat geen toestemmingsbanner of -widget. In plaats daarvan heeft de toestemmingsmodus interactie met uw banner om toestemming van bezoekers te verkrijgen. U vindt meer informatie in Toestemming van gebruikers beheren.

De toestemmingsmodus krijgt de keuzes voor toestemming van uw gebruikers op basis van uw cookiebanner of -widget en past het gedrag van Analytics, Google Ads en tags van derden die cookies maken of lezen dynamisch aan.

Hoe de toestemmingsmodus werkt

Opmerking: Google beschermt de vertrouwelijkheid van uw gegevens en beveiligt deze. We behandelen uw gegevens vertrouwelijk en beveiligen ze volgens dezelfde branchenormen die we gebruiken voor de gegevens van onze eigen gebruikers. We rapporteren alleen verzamelde conversies. Ontdek meer informatie over hoe we uw gegevens van de toestemmingsmodus gebruiken.

Als u de toestemmingsmodus aanzet, zorgen Google-meetproducten dat de toestemmingsmodusstatus van een bezoeker behouden blijft op de pagina's die deze bezoekt.

U kunt de toestemmingsmodus op uw website of in uw app op 2 manieren implementeren: basis of geavanceerd.

Basistoestemmingsmodus

Als u de toestemmingsmodus in de basisversie implementeert, voorkomt u dat Google-tags worden geladen totdat een gebruiker interactie heeft met een toestemmingsbanner. Met deze instelling worden er geen gegevens naar Google gestuurd vóór de gebruikersinteractie met de toestemmingsbanner. Als de gebruiker toestemming geeft, worden de Google-tags geladen en worden de API's voor de toestemmingsmodus uitgevoerd. De tags sturen de toestemmingsstatus in de volgende volgorde naar Google:

 1. Standaard toestemmingsstatus sturen.
 2. Geüpdatete toestemmingsstatus sturen.

Maar als de gebruiker geen toestemming geeft, worden er geen gegevens naar Google overgedragen. Ook niet over de toestemmingsstatus. De activering van Google-tags wordt volledig geblokkeerd. De conversiemodellering van de toestemmingsmodus in Google Ads is daarna gebaseerd op een algemeen model.

Geavanceerde toestemmingsmodus

Als u de toestemmingsmodus in de geavanceerde versie implementeert, worden de Google-tags geladen als een gebruiker de website of app opent. De tags laden de API voor de toestemmingsmodus en doen het volgende:

 1. De standaard toestemmingsstatus instellen. Toestemming wordt standaard geweigerd, tenzij u uw eigen standaardwaarden instelt.
  Als toestemming wordt geweigerd, sturen de Google-tags pings zonder cookies.
 2. Wacht tot de gebruiker interactie heeft met de banner en update de toestemmingsstatus.
  Alleen als een gebruiker toestemming geeft voor gegevensverzameling, sturen Google-tags complete meetgegevens. Meer informatie over het gedrag van tags

Deze implementatie maakt verbeterde modellering in vergelijking met de basismodel mogelijk, omdat het een adverteerderspecifiek model biedt in plaats van een algemeen model.

Overzicht

Functie

Basistoestemmingsmodus

Geavanceerde toestemmingsmodus

Tag wordt geladen

Geblokkeerd tot gebruikersinteractie met een toestemmingsbanner.

Wordt geladen met standaardwaarden die zijn ingesteld op geweigerd, tenzij anders ingesteld.

Gegevensoverdracht

Er worden geen gegevens gestuurd voordat een gebruiker toestemming geeft,  zelfs niet de standaard toestemmingsstatus.

Als toestemming wordt geweigerd, worden de toestemmingsstatus en pings zonder cookies gestuurd.
Als er toestemming is gegeven, worden er cookies geschreven en worden alle meetgegevens gestuurd.

Toestemmingsstatus

Ingesteld na gebruikersinteractie.

De standaardwaarden zijn ingesteld op geweigerd, tenzij anders ingesteld. Updates op basis van de keuze van de gebruiker.

Taggedrag na gebruikersinteractie

API's voor de toestemmingsmodus worden alleen geladen en uitgevoerd als een gebruiker toestemming geeft.

Past het gedrag van tags aan op basis van de keuze voor gebruikerstoestemming.

Conversiemodellering

Algemeen model (minder gedetailleerde modellering).

Adverteerderspecifiek model (gedetailleerdere modellering).

Pings van de toestemmingsmodus

Als bezoekers toestemming geven, werken de bijbehorende tags normaal.

Als bezoekers toestemming weigeren, slaan tags die op de hoogte zijn van de toestemmingsstatus geen cookies op. In plaats daarvan communiceren deze tags de toestemmingsstatus en gebruikersactiviteit door de volgende typen pings of signalen zonder cookies naar de Google-server te sturen:

 • Pings voor toestemmingsstatus voor Google Ads- en Floodlight-tags: Geven de standaard toestemmingsstatus door die u heeft ingesteld en de geüpdatete status als de bezoeker toestemming geeft of weigert voor elk toestemmingstype, zoals ad_storage en analytics_storage. Pings voor de toestemmingsstatus worden verstuurd vanaf elke pagina die de gebruiker bezoekt en waarvoor de toestemmingsmodus aanstaat. De pings worden ook voor sommige tags geactiveerd als de toestemmingsstatus verandert van denied in granted, bijvoorbeeld als een bezoeker toestemming geeft in een toestemmingsdialoogvenster.
 • Conversiepings: Geven aan dat er een conversie heeft plaatsgevonden.
 • Google Analytics-pings: Worden gestuurd vanaf elke pagina van een website waarop Google Analytics is geïmplementeerd wanneer de pagina wordt geladen en gebeurtenissen worden geregistreerd.

In alle gevallen kunnen pings het volgende bevatten:

 • Functionele informatie (zoals headers die passief zijn toegevoegd door de browser):
  • Tijdstempel
  • User-agent (alleen web)
  • Verwijzende URL
 • Verzamelde/niet-identificerende gegevens:
  • Een indicatie of de huidige pagina of een eerdere pagina in de navigatie van de gebruiker op de site advertentieklikgegevens in de URL bevatte (bijv. GCLID/DCLID)
  • Booleaanse informatie over de toestemmingsstatus
  • Een willekeurig getal dat wordt gemaakt wanneer een pagina wordt geladen
  • Informatie over het toestemmingsplatform dat door de site-eigenaar wordt gebruikt (bijv. de ontwikkelaars-ID)

Modellering voor de toestemmingsmodus

Google-producten gebruiken deze pings om de statistieken voor uw meetoplossingen te modelleren en zo eventuele hiaten in de gegevensverzameling te beperken. Uw tags moeten voldoen aan een bepaalde drempelwaarde voor gegevensverzameling om de privacy van de gebruiker te beschermen. In de artikelen hieronder staat meer informatie over wat er wordt gemodelleerd en onder welke omstandigheden:

Tags met ingebouwde ondersteuning voor de toestemmingsmodus

Google-tags voor de volgende producten bevatten ingebouwde toestemmingscontroles en passen het gedrag aan op basis van de toestemmingsstatus:

 • Google-tag
 • Google Analytics
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Conversion Linker

* Ondersteunt conversies bijhouden en uw gegevenssegmenten, ondersteuning voor belconversies in behandeling.

Als u tags maakt die geen ingebouwde toestemmingscontroles bevatten, kunt u controles toevoegen in Tag Manager. Gebruik de tagconfiguratie Geavanceerd > Instellingen voor toestemming. Ontdek meer informatie over hoe u toestemming beheert met Tag Manager.

Ga naar Informatie over de toestemmingsmodus voor meer informatie over hoe specifieke tags zich gedragen met de toestemmingsmodus.

Aan de slag met de toestemmingsmodus

De impactresultaten van de toestemmingsmodus

Minimaal 7 hele dagen nadat u de toestemmingsmodus heeft geïmplementeerd, hebben Google Ads en Google Analytics mogelijk genoeg gegevens om de toename te rapporteren. De toenamecijfers worden alleen getoond als de toename van een segment voldoet aan de minimum drempelwaarde voor gegevens. Meer informatie over de impactresultaten van de toestemmingsmodus

Gerelateerde links

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu