O načinu pristanka (beta)

Način pristanka omogućuje vam da na temelju statusa pristanka svojih korisnika prilagodite funkcioniranje Google oznaka. Možete navesti je li pristanak odobren za Analytics i Ads kolačiće. Googleove će se oznake dinamički prilagoditi, upotrebljavajući kolačiće samo u navedene svrhe kada je korisnik dao pristanak.

Način pristanka u Google Adsu možete upotrebljavati za praćenje konverzija i remarketing

Način pristanka može se upotrebljavati i u sljedećim rješenjima: 

Napomena: podrška za konverzije telefonskim pozivom još nije dostupna. 
Napomena: Google se zalaže za zaštitu povjerljivosti i sigurnosti vaših podataka. Čuvat ćemo povjerljivost i sigurnost vaših podataka pomoću istih vodećih standarda koje upotrebljavamo za zaštitu podataka vlastitih korisnika. Bilježimo samo skupne i anonimizirane konverzije. Pročitajte više o tome kako upotrebljavamo vaše podatke u vezi s načinom pristanka.

Način funkcioniranja

Nakon implementacije načina pristanka prilagodit će se funkcioniranje sljedećih vrsta pingova:

 • Pingovi statusa pristanka: pingovi statusa pristanka šalju se sa svake stranice koju korisnik posjeti, a na kojoj je implementiran način pristanka. Također se pokreću ako se promijeni status pristanka (npr. ako korisnik uključi dijaloški okvir pristanka). Ti pingovi navode status pristanka (tj. odobreno ili odbijeno) za svaku vrstu pristanka (npr. pohrana oglasa, pohrana za analizu).
 • Pingovi konverzija: pingovi konverzija šalju se za označavanje ostvarene konverzije.
 • Pingovi Google Analyticsa: pingovi Google Analyticsa šalju se na svaku stranicu web-lokacije na kojoj je implementiran Google Analytics i nakon bilježenja događaja.

Kada se pristanak odobri, povezane oznake funkcionirat će na uobičajen način. Kada se pristanak za pohranu oglasa ili pohranu za analizu odbije, povezane Google oznake implementirane putem globalne oznake web-lokacije ili Google upravitelja oznaka prilagodit će funkcioniranje u skladu s tim.

Primjere jezika pristanka i dostupnih rješenja za pristanak treće strane proučite na web-lokaciji cookiechoices.org. Google Ads sada može pročitati i protumačiti niz transparentnosti i suglasnosti verzije 2.0 TCF-a. TCF v2.0 način je navođenja pristanka prema zadanom mapiranju. Oglašivači koji bi radije htjeli izvršiti prilagodbu mogu isključiti zadano mapiranje TCF-a V2 i upotrebljavati način pristanka. 

Pingovi načina pristanka

Pingovi u svim slučajevima mogu obuhvaćati sljedeće:

 • Funkcionalne informacije (kao što su zaglavlja koja je pasivno dodao preglednik):
  • Vremenska oznaka
  • Korisnički agent
  • Preporučitelj
 • Skupne podatke/podatke koji ne otkrivaju identitet::
  • Oznaku je li trenutačna ili prethodna stranica u navigaciji korisnika na web-lokaciji sadržavala podatke o kliku na oglas u URL-u (npr. GCLID/DCLID).
  • Booleovi podaci o stanju pristanka.
  • Nasumični broj koji se generira pri svakom učitavanju stranice.

Funkcioniranje načina pristanka u oznakama za praćenje konverzija

Pingovi pristanka i konverzije mogu uključivati sljedeće načine funkcioniranja, ovisno o stanju postavki pristanka i konfiguraciji oznaka:

ad_storage='granted' and analytics_storage='granted' (zadano):

 • Kolačići koji se odnose na oglašavanje mogu se čitati i pisati.
 • Prikupljaju se IP adrese.
 • Prikuplja se potpuni URL stranice, uključujući podatke o kliku na oglas u parametrima URL-a (npr. GCLID/DCLID).
 • Moguće je pristupiti kolačićima treće strane koji su prethodno postavljeni na domenama google.com i doubleclick.net te kolačićima konverzija prve strane (npr. _gcl_*).

ad_storage='denied':

 • Kolačići se ne upotrebljavaju u oglašivačke svrhe.
 • Neće se pročitati postojeći oglašivački kolačići prve strane.
 • Kolačići treće strane koji su prethodno postavljeni na domenama google.com i doubleclick.net mogu se slati u zaglavljima zahtjeva (ali ograničeno za upotrebu u svrhe neželjenog sadržaja i prijevare).
 • Google Analytics neće čitati niti pisati Google Ads kolačiće, a značajke Google signala neće prikupljati podatke za taj promet.
 • IP adrese upotrebljavaju se za izvođenje zemlje IP-a, no naši ih Google Ads i Floodlight sustavi ne bilježe i odmah se brišu nakon prikupljanja. Napomena: Google Analytics prikuplja IP adrese u sklopu uobičajene internetske komunikacije. Saznajte više o anonimizaciji IP-ja u Google Analyticsu.
 • Druga polja koja inače prikupljaju oznake oglašivača (npr. ID narudžbe, vrijednost) i dalje se šalju.
 • Prikuplja se potpuni URL stranice, može uključivati podatke o kliku na oglas u parametrima URL-a (npr. GCLID/DCLID). Podaci o kliku na oglas upotrebljavat će se samo za procjenu točnog mjerenja prometa. 

ad_storage='denied' + ads_data_redaction=true:

 • Kolačići se ne upotrebljavaju u oglašivačke svrhe.
 • Neće se pročitati postojeći oglašivački kolačići prve strane.
 • Zahtjevi se šalju putem druge domene kako bi se izbjeglo slanje prethodno postavljenih kolačića treće strane u zaglavljima zahtjeva.
 • Google Analytics neće čitati niti pisati Google Ads kolačiće, a značajke Google signala neće prikupljati podatke za taj promet.
 • Prikuplja se potpuni URL stranice, može uključivati podatke o kliku na oglas u parametrima URL-a (npr. GCLID/DCLID). Podaci o kliku na oglas upotrebljavat će se samo za procjenu točnog mjerenja prometa.
 • IP adrese upotrebljavaju se za izvođenje zemlje IP-a, no naši ih Google Ads i Floodlight sustavi ne bilježe i odmah se brišu nakon prikupljanja. Napomena: Google Analytics prikuplja IP adrese u sklopu uobičajene internetske komunikacije. Saznajte više o anonimizaciji IP-ja u Google Analyticsu.
 • Druga polja koja inače prikupljaju oznake oglašivača (npr. ID narudžbe, vrijednost) i dalje se šalju.
 • Uređuju se URL-ovi stranica s identifikatorima klikova na oglas.

analytics_storage='denied':

 • Kolačići za analizu prve strane neće se čitati niti pisati.
 • Pingovi bez kolačića šalju se Google Analyticsu u svrhu osnovnog mjerenja i izrade modela.

Postavljanje načina pristanka za praćenje konverzija

Kada budete spremni, saznajte više o tome kako postaviti način pristanka i prilagoditi funkcioniranje oznake na temelju pristanka.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem