Σχετικά με τη λειτουργία συναίνεσης

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε χρήστες της ετικέτας Google που αποστέλλουν δεδομένα στην Google και θέλουν να στείλουν χαρακτηριστικά ταυτοποίησης συναίνεσης.

Με τη λειτουργία συναίνεσης, μπορείτε να γνωστοποιείτε στην Google την κατάσταση συναίνεσης των χρηστών για cookie ή αναγνωριστικά εφαρμογής. Οι ετικέτες προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους και σέβονται τις επιλογές των χρηστών.

Η λειτουργία συναίνεσης δεν παρέχει banner συναίνεσης ή γραφικό στοιχείο συναίνεσης. Αντιθέτως, η λειτουργία συναίνεσης αλληλεπιδρά με το banner σας, προκειμένου να λάβει τη συναίνεση του επισκέπτη. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα Διαχείριση συναίνεσης χρήστη.

Η λειτουργία συναίνεσης λαμβάνει τις επιλογές συναίνεσης των χρηστών από το cookie banner ή το γραφικό στοιχείο cookie και προσαρμόζει δυναμικά τη συμπεριφορά του Analytics, του Ads και των ετικετών τρίτου μέρους που δημιουργούν ή διαβάζουν cookie.

Πώς λειτουργεί η λειτουργία συναίνεσης

Σημείωση: Η Google δεσμεύεται να προστατεύει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα ίδια κορυφαία πρότυπα του κλάδου που χρησιμοποιούμε για την προστασία των δεδομένων των δικών μας χρηστών. Παρέχουμε μόνο συγκεντρωτικές αναφορές μετατροπών. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα λειτουργίας συναίνεσης.

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία συναίνεσης, τα προϊόντα μετρήσεων της Google διασφαλίζουν ότι η κατάσταση της λειτουργίας συναίνεσης ενός επισκέπτη διατηρείται σε όλες τις σελίδες που επισκέπτεται.

Μπορείτε να υλοποιήσετε τη λειτουργία συναίνεσης στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή σας με έναν από τους εξής δύο τρόπους: βασική ή σύνθετη.

Λειτουργία βασικής συναίνεσης

Όταν υλοποιείτε τη λειτουργία συναίνεσης στη βασική έκδοση, αποτρέπετε τη φόρτωση των ετικετών Google μέχρι ένας χρήστης να αλληλεπιδράσει με ένα banner συναίνεσης. Αυτή η ρύθμιση δεν μεταδίδει δεδομένα στην Google πριν από την αλληλεπίδραση του χρήστη με το banner συναίνεσης. Όταν ο χρήστης παραχωρεί συναίνεση, οι ετικέτες Google φορτώνουν και εκτελούν τα API λειτουργίας συναίνεσης. Οι ετικέτες αποστέλλουν τις καταστάσεις συναίνεσης στην Google με την ακόλουθη σειρά:

 1. Αποστολή προεπιλεγμένων καταστάσεων συναίνεσης.
 2. Αποστολή ενημερωμένων καταστάσεων συναίνεσης.

Ωστόσο, όταν ο χρήστης δεν συναινεί, δεν μεταφέρονται καθόλου δεδομένα στην Google ούτε καν η κατάσταση συναίνεσης. Η ενεργοποίηση των ετικετών Google έχει αποκλειστεί πλήρως. Στη συνέχεια, το μοντέλο μετατροπών της λειτουργίας συναίνεσης στο Ads βασίζεται σε ένα γενικό μοντέλο.

Λειτουργία σύνθετης συναίνεσης

Όταν υλοποιείτε τη λειτουργία συναίνεσης στη σύνθετη έκδοση, οι ετικέτες Google φορτώνονται όταν ένας χρήστης ανοίγει τον ιστότοπο ή την εφαρμογή. Οι ετικέτες φορτώνουν το API λειτουργίας συναίνεσης και κάνουν τα εξής:

 1. Ορίστε προεπιλεγμένες καταστάσεις συναίνεσης. Από προεπιλογή, η συναίνεση θα απορρίπτεται, εκτός αν ορίσετε τις δικές σας προεπιλογές.
  Αν και απορρίπτεται η συναίνεση, οι ετικέτες Google στέλνουν ping χωρίς cookie.
 2. Περιμένετε την αλληλεπίδραση του χρήστη με το banner και ενημερώστε τις καταστάσεις συναίνεσης.
  Μόνο όταν ένας χρήστης παραχωρήσει συναίνεση για τη συλλογή δεδομένων, οι ετικέτες Google αποστέλλουν τα πλήρη δεδομένα μέτρησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμπεριφορά των ετικετών.

Αυτή η υλοποίηση επιτρέπει τη βελτίωση του μοντέλου σε σύγκριση με τη βασική, καθώς παρέχει ένα μοντέλο για συγκεκριμένους διαφημιζομένους και όχι ένα γενικό μοντέλο.

Επισκόπηση

Λειτουργία

Λειτουργία βασικής συναίνεσης

Λειτουργία σύνθετης συναίνεσης

Φόρτωση ετικετών

Αποκλείστηκε μέχρι να αλληλεπιδράσει ο χρήστης με ένα banner συναίνεσης.

Φορτώνει με προεπιλογές που έχουν οριστεί σε "Απορρίφθηκε", εκτός αν έχει διαμορφωθεί διαφορετικά.

Μετάδοση δεδομένων

Δεν αποστέλλονται δεδομένα πριν από τη συναίνεση του χρήστη ούτε καν η προεπιλεγμένη κατάσταση συναίνεσης.

Όταν απορρίπτεται η συναίνεση, αποστέλλονται ping κατάστασης συναίνεσης και χωρίς cookie.
Όταν παραχωρείται συναίνεση, συντάσσονται cookie και αποστέλλονται όλα τα δεδομένα μέτρησης.

Καταστάσεις συναίνεσης

Ορίζεται μετά από αλληλεπίδραση χρήστη.

Οι προεπιλογές έχουν οριστεί ως Απορρίφθηκε, εκτός αν έχουν διαμορφωθεί διαφορετικά. Οι ενημερώσεις βασίζονται στην επιλογή του χρήστη.

Συμπεριφορά ετικετών μετά την αλληλεπίδραση χρήστη

Φορτώνει και εκτελεί τα API λειτουργίας συναίνεσης μόνο όταν ένας χρήστης παραχωρεί συναίνεση.

Προσαρμόζει τη συμπεριφορά των ετικετών με βάση την επιλογή συναίνεσης του χρήστη.

Μοντέλο μετατροπών

Γενικό μοντέλο (λιγότερο λεπτομερή μοντέλα).

Μοντέλο ειδικά για διαφημιζομένους (πιο λεπτομερής μοντελοποίηση).

Ping λειτουργίας συναίνεσης

Όταν οι επισκέπτες παραχωρούν τη συναίνεσή τους, οι σχετικές ετικέτες θα λειτουργούν κανονικά. 

Όταν οι επισκέπτες αρνούνται τη συναίνεση, οι ετικέτες βάσει συναίνεσης δεν αποθηκεύουν cookie. Αντιθέτως, οι ετικέτες γνωστοποιούν την κατάσταση συναίνεσης και τη δραστηριότητα χρήστη, αποστέλλοντας τους ακόλουθους τύπους ping χωρίς cookie ή χαρακτηριστικών ταυτοποίησης στον διακομιστή Google:

 • Ping κατάστασης συναίνεσης για ετικέτες Google Ads και Floodlight: Γνωστοποιούν την προεπιλεγμένη κατάσταση συναίνεσης που έχετε διαμορφώσει και την ενημερωμένη κατάσταση όταν ο επισκέπτης παραχωρεί ή απορρίπτει τη συναίνεση για κάθε τύπο συναίνεσης, όπως ad_storage και analytics_storage. Τα ping κατάστασης συναίνεσης αποστέλλονται από κάθε σελίδα την οποία επισκέπτεται ο χρήστης και στην οποία είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συναίνεσης, ενώ ενεργοποιούνται επίσης για κάποιες ετικέτες όταν η κατάσταση συναίνεσης αλλάζει από denied σε granted. Για παράδειγμα, αν κάποιος επισκέπτης επιλέξει να συμμετάσχει από ένα παράθυρο διαλόγου συναίνεσης.
 • Ping μετατροπής: Υποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκε μια μετατροπή.
 • Ping του Google Analytics: Αποστέλλονται από κάθε σελίδα ενός ιστοτόπου όπου το Google Analytics υλοποιείται κατά τη φόρτωση και όταν καταγράφονται συμβάντα.

Σε κάθε περίπτωση, στα ping μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Λειτουργικές πληροφορίες (όπως κεφαλίδες που έχουν προστεθεί παθητικά από το πρόγραμμα περιήγησης):
  • Χρονική σήμανση
  • Παράγοντας χρήστη (μόνο στον ιστό)
  • Σύνδεσμος παραπομπής
 • Συγκεντρωτικές πληροφορίες/πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση:
  • Μια ένδειξη για το αν το URL της τρέχουσας ή μιας προηγούμενης σελίδας στην οποία βρέθηκε ο χρήστης κατά την πλοήγησή του στον ιστότοπο περιείχε πληροφορίες κλικ σε διαφήμιση (π.χ. GCLID/DCLID)
  • Πληροφορίες Boolean σχετικά με την κατάσταση συναίνεσης
  • Τυχαίος αριθμός που δημιουργείται σε κάθε φόρτωση σελίδας
  • Πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα συναίνεσης που χρησιμοποιείται από τον κάτοχο του ιστοτόπου (π.χ. αναγνωριστικό προγραμματιστή)

Μοντέλα λειτουργίας συναίνεσης

Για να περιοριστούν τυχόν κενά συλλογής δεδομένων, τα προϊόντα της Google χρησιμοποιούν αυτά τα ping, προκειμένου να δημιουργήσουν μοντέλα μετρήσεων για τις λύσεις μέτρησης απόδοσης. Προκειμένου να προστατεύεται το απόρρητο χρήστη, οι ετικέτες σας πρέπει να πληρούν ένα συγκεκριμένο όριο συλλογής δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα που δημιουργούνται και υπό ποιες συνθήκες στα άρθρα που παρατίθενται παρακάτω:

Ετικέτες με ενσωματωμένη υποστήριξη για τη λειτουργία συναίνεσης

Οι ετικέτες Google για τα ακόλουθα προϊόντα περιέχουν ενσωματωμένους ελέγχους συναίνεσης και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους βάσει της κατάστασης συναίνεσης:

 • Ετικέτα Google
 • Google Analytics
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Λειτουργία σύνδεσης μετατροπών

* υποστηρίζει την παρακολούθηση μετατροπών και τα δικά σας τμήματα δεδομένων, εκκρεμεί η υποστήριξη για μετατροπές τηλεφωνικών κλήσεων.

Αν δημιουργείτε ετικέτες που δεν διαθέτουν ενσωματωμένους ελέγχους συναίνεσης, μπορείτε να προσθέσετε ελέγχους στον Διαχειριστή ετικετών. Χρησιμοποιήστε τη διαμόρφωση ετικέτας Σύνθετες ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις συναίνεσης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση συναίνεσης με τον Διαχειριστή ετικετών

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς συγκεκριμένων ετικετών με τη λειτουργία συναίνεσης, ανατρέξτε στο άρθρο Αναφορά λειτουργίας συναίνεσης.

Έναρξη με τη λειτουργία συναίνεσης

Η πηγή δεδομένων σας

1. Λήψη συναίνεσης χρήστη

2. Αποστολή επιλογής χρήστη στην Google

3. Βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες Google συμμορφώνονται με την επιλογή συναίνεσης

Ιστότοπος

Ρύθμιση banner συναίνεσης

Ρύθμιση λειτουργίας συναίνεσης

Επαλήθευση εφαρμογής της λειτουργίας συναίνεσης

Εφαρμογή

Ρύθμιση banner συναίνεσης

Ρύθμιση λειτουργίας συναίνεσης

Επαλήθευση εφαρμογής της λειτουργίας συναίνεσης

Μεταφορτώσεις δεδομένων στην Google

Λήψη συναίνεσης χρήστη για μεταφορτώσεις δεδομένων στην Google

Αποστολή συναίνεσης για δεδομένα που μεταφορτώνετε στην Google

Δ/Ι

Αποτελέσματα επίδρασης της λειτουργίας συναίνεσης

Αφού υλοποιήσετε τη λειτουργία συναίνεσης για τουλάχιστον 7 ολόκληρες ημέρες, το Google Ads και το Google Analytics μπορεί να διαθέτουν αρκετά δεδομένα για αναφορά της αύξησης. Οι αριθμοί αύξησης θα εμφανίζονται μόνο όταν η αύξηση ενός τμήματος πληροί το ελάχιστο όριο δεδομένων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα επίδρασης της λειτουργίας συναίνεσης

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού