Režim souhlasu (beta)

Režim souhlasu umožňuje upravit chování značek Google na základě stavu souhlasu uživatelů. Můžete určit, zda byl udělen souhlas pro soubory cookie služeb Analytics a Google Ads. Značky Google se dynamicky přizpůsobí a soubory cookie použijí pouze ke specifikovaným účelům, pokud k tomu uživatel dal souhlas.

Režim souhlasu lze v Google Ads využít k měření konverzíremarketingu

Lze ho použít také ve službě: 

Poznámka: Podpora konverzí z volání zatím není k dispozici. 
Poznámka: Společnost Google dbá na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti vašich dat. Zachováme důvěrnost údajů a zajistíme jejich bezpečnost pomocí stejných standardů, které využíváme k ochraně našich vlastních údajů o uživatelích. V přehledech uvádíme pouze anonymizovaná a souhrnná data. Přečtěte si další informace o tom, jak používáme data v režimu souhlasu.

Princip

Režim souhlasu bude po implementaci upravovat chování těchto typů pingů:

 • Ping stavu souhlasu: Pingy stavu souhlasu se posílají z každé stránky, kterou navštíví uživatel a na které je současně implementován režim souhlasu. Také se posílají, když se stav souhlasu změní (např. pokud uživatel vyjádří svůj souhlas v příslušném dialogovém okně). Tyto pingy zprostředkovávají stav (tj. udělen nebo zamítnut) u každého typu souhlasu (např. ukládání reklam, ukládání analýzy).
 • Pingy konverzí: Odeslání pingů konverzí ukazuje, že došlo ke konverzi.
 • Pingy Google Analytics: Pingy Google Analytics se odesílají na každé stránce webu, na které je implementována služba Google Analytics, a při zaprotokolování událostí.

Když je udělen souhlas, přidružené značky fungují normálně. Když uživatel zamítne ukládání reklam nebo ukládání analýzy, související značky Google implementované prostřednictvím globální značky webu nebo Správce značek Google se budou podle toho chovat.

Příklady formulace souhlasu a dostupná řešení k získávání souhlasu, která nabízejí třetí strany, naleznete na webu cookiechoices.org. Google Ads dokáže číst a interpretovat řetězec TC („transparency and consent“) TCF v2.0. TCF v2.0 je možnost, jak určit souhlas podle výchozího mapování. Inzerenti, kteří preferují možnost přizpůsobení, mohou výchozí mapování TCP V2 vypnout a používat režim souhlasu. 

Pingy režimu souhlasu

Pingy mohou vždy zahrnovat:

 • Funkční informace (např. záhlaví pasivně přidaná prohlížečem):
  • Časové razítko
  • User-agent
  • Odkazující uživatel
 • Souhrnné/neidentifikující informace::
  • Informace o tom, zda aktuální stránka nebo předchozí stránka v rámci uživatelova procházení webu zahrnovala informace o kliknutí na reklamu v URL (např. GCLID / DCLID).
  • Logické údaje o stavu souhlasuNáhodné číslo generované při každém načtení stránky

Chování značek pro měření konverzí v režimu souhlasu

Pingy souhlasu a konverzí mohou zahrnovat tyto typy chování podle nastavení souhlasu a konfigurace značek:

ad_storage='granted' and analytics_storage='granted' (výchozí):

 • Lze zapisovat a číst soubory cookie související s inzercí.
 • Ukládají se IP adresy.
 • Ukládá se úplná adresa URL stránky včetně informací o kliknutí na reklamu v parametrech adresy URL (například GCLID / DCLID).
 • Jsou přístupné soubory cookie třetích stran dříve nastavené na webech google.com a doubleclick.net a soubory cookie konverzí první strany (např. _gcl_*).

ad_storage='denied':

 • Soubory cookie se nepoužijí pro účely inzerce.
 • Stávající reklamní cookie první strany se nepřečtou.
 • Soubory cookie třetích stran dříve nastavené na webech google.com a doubleclick.net lze odesílat v záhlavích požadavků (ale pouze pro účely zabraňování spamu a podvodům).
 • Služba Google Analytics nebude číst ani zapisovat soubory cookie Google Ads a funkce signálů Google nebudou shromažďovat data o této návštěvnosti.
 • IP adresy se používají k odvození země, ale nejsou v systémech Google Ads a Floodlight nikdy zaznamenávány a po sběru se okamžitě mažou. Poznámka: Služba Google Analytics shromažďuje IP adresy v rámci běžné internetové komunikace. Přečtěte si další informace o anonymizaci IP adres v Google Analytics.
 • Ostatní pole, která se běžně ukládají prostřednictvím značek inzerenta (např. ID objednávky, hodnota), se nadále odesílají.
 • Ukládá se úplná adresa URL stránky včetně informací o kliknutí na reklamu v parametrech adresy URL (např. GCLID / DCLID).

ad_storage='denied' + ads_data_redaction=true:

 • Soubory cookie se nepoužijí pro účely inzerce.
 • Stávající reklamní cookie první strany se nepřečtou.
 • Požadavky jsou odesílány prostřednictvím jiné domény, aby se v záhlavích požadavků neodesílaly dříve nastavené soubory cookie třetích stran.
 • Služba Google Analytics nebude číst ani zapisovat soubory cookie Google Ads a funkce signálů Google nebudou shromažďovat data o této návštěvnosti.
 • Identifikátory kliknutí na reklamu (např. GCLID / DCLID) v pinzích týkajících se souhlasu a konverzí se odstraňují.
 • IP adresy se používají k odvození země, ale nejsou v systémech Google Ads a Floodlight nikdy zaznamenávány a po sběru se okamžitě mažou. Poznámka: Služba Google Analytics shromažďuje IP adresy v rámci běžné internetové komunikace. Přečtěte si další informace o anonymizaci IP adres v Google Analytics.
 • Ostatní pole, která se běžně ukládají prostřednictvím značek inzerenta (např. ID objednávky, hodnota), se nadále odesílají.
 • Odstraňují se adresy URL stránek s identifikátory kliknutí na reklamu.

analytics_storage='denied':

Nastavení režimu souhlasu pro měření konverzí

Až budete připraveni, přečtěte si další informace o nastavení režimu souhlasu a úpravě chování značky na základě souhlasu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory