Upozornenie

Pri kladení otázok v Komunite neuvádzajte žiadne osobné alebo citlivé zdravotné informácie, ako sú údaje o krokoch, kalóriách, srdcovej frekvencii, spánku alebo cvičení ani informácie o zdravom srdci.

Prepojenie aplikácií so službou Google Fit

Pomocou služby Google Fit môžete mať všetky informácie o svojej kondícii prepojené s účtom Google a môžete ich zdieľať s ostatnými aplikáciami a zariadeniami, ktoré vám pomáhajú dbať o zdravie. Keď si budete chcieť skontrolovať aktivity alebo získať ich štatistiky, otvorte Google Fit.

Aplikáciám môžete udeliť prístup k údajom a tento prístup môžete kedykoľvek zrušiť v nastaveniach aplikácie Google Fit. Údaje uložené v aplikácii Google Fit môžete tiež kedykoľvek odstrániť. Prečítajte si viac o tom, ako funguje zdieľanie údajov Google Fit s pripojenými aplikáciami.

Synchronizácia ďalších aplikácií so službou Fit

Niektoré ďalšie aplikácie môžu zdieľať informácie so službou Fit, takže môžete vidieť všetky svoje údaje o kondícii na jednom mieste. 

Ktoré aplikácie fungujú so službou Google Fit 

Pripojenie aplikácií k aplikácii Google Fit

Ak chcete zdieľať údaje z určitej aplikácie s aplikáciou Fit, musíte príslušnú aplikáciu k aplikácii Fit pripojiť. Každá pripájaná aplikácia má iný proces pripojenia. Všeobecný postup je však nasledujúci:

 1. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete pripojiť, ako je Strava, Runkeeper alebo MyFitnessPal.
 2. Vyhľadajte ponuku Nastavenia
 3. Vyhľadajte nastavenie pripojenia k ďalším aplikáciám a zariadeniam. V závislosti na aplikácii sa táto možnosť môže volať Pripojenie ďalších služieb, Aplikácie a zariadenia, Správa pripojení alebo inak. 
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pripojte aplikáciu k službe Google Fit Google Fit.

Poznámka: Ak si chcete zobraziť všetky aplikácie, ktoré môžete pripojiť k službe Fit, pozrite si zoznam aplikácií podporujúcich pripojenie k službe Fit

Zobrazenie a odstránenie pripojených aplikácií

Môžete ovládať, ktoré aplikácie zdieľajú údaje so službou Fit.

 1. Otvorte v telefóne s Androidom aplikáciu Google Fit Google Fit.
 2. Klepnite na Profil a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Spravovať pripojené aplikácie.
 4. Ak chcete zobraziť úplný zoznam pripojených aplikácií, klepnite na šípku rozbaľovacieho zoznamu Šípka nadol a potom Všetky aplikácie a zariadenia.
 5. Ak chcete ukončiť zdieľanie údajov medzi aplikáciou Fit a inou aplikáciou, klepnite na príslušnú aplikáciu a potom Odpojiť a potom Odpojiť.

Ak odpojíte aplikáciu od služby Google Fit, odpojí sa vo všetkých zariadeniach, kde je nainštalovaná. Údaje, ktoré aplikácia do služby Google Fit uložila, sa odpojením aplikácie neodstránia.

Ako aplikácie zdieľajú údaje v službe Google Fit

Než pripojíte aplikáciu k službe Google Fit, Google sa vás opýta, či chcete tejto aplikácii povoliť ukladať nové údaje do služby Google Fit a zobrazovať údaje, ktoré už sú v službe Google Fit uložené.

 • Ukladanie nových dát: Aplikácia môže ukladať informácie do vášho účtu Google v službe Google Fit. Dáta ukladajú iba niektoré aplikácie a keď to vykonajú, všetky ostatné aplikácie alebo zariadenia, ktorým ste udelili povolenie ich zobrazovať, môžu tieto informácie uložené vo vašom účte Google Fit použiť.
 • Zobrazenie existujúcich dát: Aplikácia môže používať informácie uložené v službe Google Fit inými pripojenými aplikáciami.

Po udelení povolenia môže pripojená aplikácia získať prístup k informáciám vo vašom účte Google Fit z ľubovoľného zariadenia, kde ste ju nainštalovali. Ak určitej aplikácii udelíte povolenie pripojiť sa k službe Google Fit v jednom zariadení, môžete si ju stiahnuť v inom zariadení a automaticky sa pripojí k vášmu účtu Google Fit.

Aplikácie pripojené k službe Google Fit zdieľajú a používajú informácie jedným z dvoch spôsobov:

 • Zdieľanie na spoluprácu: Aplikácie zvyčajne umožňujú ostatným pripojeným aplikáciám zobrazovať údaje o kondícii, ktoré uložili v službe Google Fit.
 • Izolované ukladanie: Niekedy aplikácie uložia údaje v službe Google Fit a ostatným pripojeným aplikáciám k nim neumožnia prístup.

Typy údajov ukladaných službou Google Fit

Informácie o aktivitách

Informácie o aktivitách predstavujú údaje o vašej fyzickej aktivite.

Medzi informácie o aktivitách môžu patriť počet krokov, spálené kalórie a rýchlosť v prípade aktivít, ako sú beh, chôdza či bicyklovanie. Keď aplikácii povolíte zobrazovať informácie o aktivite, môže si zobraziť všetky informácie o aktivitách uložené v službe Google Fit vrátane informácií zhromaždených a uložených Googlom a ostatnými aplikáciami.

Údaje o polohe

Údaje o polohe predstavujú informácie o tom, kde sa nachádzate a kde ste boli.

Pomocou údajov o polohe môže aplikácia poskytovať štatistiky, napríklad vzdialenosť, ktorú ste zabehli, alebo rýchlosť jazdy na bicykli. Ak aplikácii povolíte zobrazenie údajov o svojej polohe, môže používať údaje o polohe, ktoré do služby Google Fit uložili ostatné aplikácie.

Výživa a hydratácia

Ak zadáte informácie o výžive a pitnom režime prostredníctvom pripojenej aplikácie, Google Fit bude sledovať výživu a pitný režim.

Medzi výživu a pitný režim môžu patriť informácie, ako napríklad prijaté kalórie, makroživiny, mikroživiny a príjem tekutín.

Informácie z telových senzorov

Informácie z telových senzorov sú údaje, ktoré môžu telové senzory zhromažďovať o vašej fyzickej kondícii, ako je napríklad pulz.

Informácie o spánku

Ak sledujete svoj spánok prostredníctvom pripojenej aplikácie, informácie o spánku nájdete vo svojom denníku. Tieto údaje zahrnujú večierku, čas zobudenia a celkovú dĺžku spánku.

Súvisiace články

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
12759255009239075598
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
false
false