Poskytnutie súhlasu a pridanie dohľadu do účtu Google dieťaťa

Deti a tínedžeri, ktorí ešte nedosiahli minimálny vek požadovaný v krajine, v ktorej žijú, môžu používať služby Googlu, len ak ich rodičia poskytnú na to súhlas. Pri poskytnutí súhlasu musí rodič zároveň súhlasiť s tým, že bude dohliadať na účet Google dieťaťa. 

Ak nechcete dieťaťu dovoliť naďalej používať služby Googlu, môžete tiež účet Google dieťaťa odstrániť.

Ako funguje dohľad

Čo môžu rodičia vidieť a robiť

Ak ako rodič povolíte dieťaťu naďalej používať služby Googlu a zároveň budete súhlasiť s tým, že na účet Google dieťaťa budete dohliadať, môžete pomocou aplikácie Family Link spravovať napríklad tieto možnosti:

Čo rodičia nemôžu vidieť ani urobiť

 • Rodičia nemôžu na diaľku počúvať hovory dieťaťa
 • Rodičia nemôžu na diaľku vidieť obsah obrazovky dieťaťa

Pripomíname, že rodičia môžu kedykoľvek zmeniť heslo k účtu dieťaťa a prejsť do tohto účtu. Ak sa tak stane, dieťa sa o tom dozvie. Google odošle dieťaťu e‑mail a odhlási ho z účtu.

Čo potrebujete

Ak chcete ako rodič nastaviť dohľad nad existujúcim účtom Google dieťaťa, ako to vyžaduje zákon:

 • Musíte mať účet Google. (ak žiaden účet nemáte, môžete si bezplatne vytvoriť účet Google);
 • musíte mať minimálne 18 rokov (alebo príslušný vek platný vo vašej krajine);
 • musíte žiť v rovnakej krajine ako dieťa.

Na to, aby mohol rodič dohliadať na existujúci účet Google dieťaťa:

 • musí dieťa vyjadriť súhlas s rodičovským dohľadom,
 • musí dieťa žiť v rovnakej krajine ako rodič.

Skôr než začnete

Možno by ste mali nastaviť dohľad spoločne s dieťaťom. Nastavenie dohľadu budete môcť ako rodič dokončiť, len ak budete mať účet Google alebo si ho vytvoríte.

Tip: Ak sa prihlasujete do služieb Googlu, ako je Gmail, účet Google už máte.

Nastavenie dohľadu

 1. V zariadení dieťaťa kliknite tu.
 2. Kliknite na Nastaviť dohľad a potom Ďalej
 3. Prihláste sa pomocou svojho účtu rodiča. Potom kliknite na Ďalej.
 4. Spolu s dieťaťom si pozrite obrazovky Dohľad a Zmeny v službách Googlu vášho dieťaťa. 
 5. Potvrďte heslo k účtu dieťaťa a kliknite na Súhlasím.
 6. Prečítajte si oznámenie o ochrane súkromia a kliknite na Súhlasím.
 7. Potvrďte svoje heslo k účtu.
 8. Kliknite na Ďalej, čím prepojíte účty.
 9. Podľa pokynov nastavte dohľad nad účtom dieťaťa.
   

Oprava chyby Účet sa nedá použiť

Ak chcete nastaviť dohľad nad zariadením s Androidom dieťaťa, dieťa musí zo zariadenia odstrániť iné účty. Nesmie odstrániť účet, na ktorý budete dohliadať.

Tip: Keď dieťa odstráni zo svojho zariadenia nejaký účet, odstráni sa z neho aj všetok obsah spojený s daným účtom. Zahŕňa to poštu, kontakty a nastavenia.

Vaše dieťa musí vykonať nasledujúci postup:

 1. V zariadení s Androidom musí otvoriť aplikáciu Nastavenia.
 2. Musí klepnúť na Účty.
  • Ak túto položku nevidí, musí klepnúť na možnosť Používatelia a účty.
 3. Musí klepnúť na účet, ktorý chce odstrániť a potom Odstrániť účet.
 4. Musí postupovať podľa pokynov na pridanie dohľadu do zariadenia s Androidom.

Ak má vaše dieťa účet Učebne Google

Po nastavení dohľadu môže dieťa pridať tento účet naspäť do zariadenia s Androidom.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?