Quản lý Tài khoản Google của con bạn bằng ứng dụng Family Link

Cha mẹ trong nhóm gia đình có thể dùng ứng dụng Family Link để quản lý các tùy chọn cài đặt tài khoản trong Tài khoản Google của con.

Giám sát các tùy chọn cài đặt của Tài khoản Google

Chọn một chế độ cài đặt ở bên dưới để tìm hiểu thêm về cách chế độ này hoạt động.

Lưu ý: Các dịch vụ giám sát của cha mẹ trên Family Link có thể khác nhau tùy vào thiết bị của con bạn.

Lưu ý quan trọng: Chế độ cài đặt phê duyệt mua hàng của Family Link chỉ áp dụng cho các giao dịch mua thực hiện qua hệ thống thanh toán của Google Play.

Google có thể lưu một hoạt động nào đó vào Tài khoản Google của con bạn, dựa theo chế độ cài đặt hoạt động mà bạn đã chọn cho con mình.

Nếu bạn thay đổi các chế độ cài đặt để không cho phép Google lưu hoạt động của trẻ, một số tính năng của Family Link và các dịch vụ khác của Google có thể không hoạt động.

Chọn các tùy chọn cài đặt cho Hoạt động trên Google của con bạn

Để chuyển đến phần cài đặt này ngay trong ứng dụng, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Chọn các chế độ cài đặt cho Hoạt động của con bạn trên Google

Lưu ý: Nút bên trên sẽ chuyển bạn đến chế độ cài đặt này của trẻ truy cập vào ứng dụng trong thời gian gần đây nhất.

 1. Mở ứng dụng Family Link Family Link.
 2. Chọn tên của trẻ.
 3. Nhấn vào Chế độ kiểm soát sau đó Cài đặt tài khoản sau đó Cài đặt quyền riêng tư sau đó Cài đặt dữ liệu tài khoản.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Chọn xem liệu con bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt cho Hoạt động trên Google của mình hay không

Bạn và trẻ có thể thay đổi chế độ cài đặt hoạt động của mình trên Google. Bạn cũng có thể thay đổi chế độ cài đặt của mình để chỉ Cha mẹ mới có thể quản lý việc kiểm soát hoạt động.

 1. Mở ứng dụng Family Link Family Link .
 2. Chọn tên của trẻ.
 3. Nhấn vào Chế độ kiểm soát sau đó Cài đặt tài khoản sau đó Cài đặt quyền riêng tư sau đó Cài đặt dữ liệu tài khoản.
 4. Trong phần "Kiểm soát hoạt động", bạn có thể cho phép trẻ thay đổi các chế độ cài đặt này.

Lưu ý:

 • Các chế độ cài đặt sẽ không thay đổi bất kể con bạn có thể kiểm soát chế độ cài đặt tài khoản của mình hay không. Các bậc cha mẹ nên kiểm tra để đảm bảo chế độ cài đặt chính xác sau khi thay đổi chế độ kiểm soát này.
 • Bạn cũng có thể quản lý tài khoản của trẻ khi nhấp vào tên trẻ tại g.co/YourFamily.
Tìm hoặc xóa hoạt động đã lưu của con bạn

Quan trọng: Nếu đã thêm tính năng giám sát vào Tài khoản Google mà con có từ trước, thì bạn cần con trợ giúp để thực hiện việc này.

 1. Trên thiết bị của con bạn, hãy truy cập vào trang Hoạt động của tôi.
 2. Tìm kiếm ứng dụng mà bạn muốn tìm hoạt động.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
  • Để tìm hoạt động của con bạn, hãy nhấn vào Chi tiết.
  • Để xóa hoạt động của con bạn, hãy nhấn vào Xóa.

Chỉnh sửa thông tin Tài khoản Google của con

Lưu ý: Các tùy chọn này chỉ áp dụng nếu con bạn dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi được áp dụng ở quốc gia của bạn) và chưa chọn tự quản lý tài khoản của mình.

Thay đổi tên, ngày sinh hoặc giới tính của con bạn

Để chuyển đến phần cài đặt này ngay trong ứng dụng, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Thay đổi tên, ngày sinh hoặc giới tính của con bạn

Lưu ýNút bên trên sẽ chuyển bạn đến chế độ cài đặt này của trẻ truy cập vào ứng dụng trong thời gian gần đây nhất.

 1. Mở ứng dụng Family Link Family Link.
 2. Chọn tên của trẻ.
 3. Nhấn vào Chế độ kiểm soát sau đó Cài đặt tài khoản sau đó Thông tin tài khoản.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin tài khoản của trẻ.
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Lưu.

Lưu ý:

 • Các chế độ cài đặt sẽ không thay đổi bất kể con bạn có thể kiểm soát chế độ cài đặt tài khoản của mình hay không. Các bậc cha mẹ nên kiểm tra để đảm bảo chế độ cài đặt chính xác sau khi thay đổi chế độ kiểm soát này.
 • Bạn cũng có thể quản lý tài khoản của trẻ khi nhấp vào tên trẻ tại g.co/YourFamily.
Thay đổi ảnh của con bạn
Lưu ý quan trọng: Mục này không áp dụng nếu bạn đã thêm tính năng giám sát sau khi bạn tạo Tài khoản Google của trẻ.
 1. Mở ứng dụng Family Link Family Link.
 2. Chọn tên của trẻ.
 3. Nhấn vào ảnh hồ sơ của trẻ ở đầu trang.
 4. Chọn một ảnh hoặc chụp ảnh mới.
Đặt lại mật khẩu của con bạn

Để chuyển đến phần cài đặt này ngay trong ứng dụng, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Đặt lại mật khẩu của con bạn

Lưu ý: Nút bên trên sẽ chuyển bạn đến chế độ cài đặt này của trẻ truy cập vào ứng dụng trong thời gian gần đây nhất.

Nếu bạn thay đổi mật khẩu của trẻ, trẻ có thể bị đăng xuất khỏi các thiết bị của trẻ. Các chế độ cài đặt giám sát mà bạn đã bật sẽ không hoạt động cho đến khi trẻ đăng nhập lại.

 1. Mở ứng dụng Family Link Family Link.
 2. Chọn tên của trẻ.
 3. Nhấn vào Chế độ kiểm soát sau đó Cài đặt tài khoản sau đó Thông tin tài khoản sau đó Thay đổi mật khẩu.
 4. Đăng nhập bằng thông tin Tài khoản Google của bạn.
 5. Nhập mật khẩu mới.
 6. Nhấn vào Thay đổi.
 7. Nếu trẻ đã bật tính năng Xác minh 2 bước, hãy nhấn vào Tôi hiểu để xác nhận thông báo bật lên.

Lưu ý:

 • Các chế độ cài đặt sẽ không thay đổi bất kể con bạn có thể kiểm soát chế độ cài đặt tài khoản của mình hay không. Các bậc cha mẹ nên kiểm tra để đảm bảo chế độ cài đặt chính xác sau khi thay đổi chế độ kiểm soát này.
 • Bạn cũng có thể quản lý tài khoản của trẻ khi nhấp vào tên trẻ tại g.co/YourFamily.

Xác minh 2 bước cho tài khoản của con bạn

 • Nếu con bạn đã bật tính năng Xác minh 2 bước cho tài khoản của mình và bạn đổi mật khẩu của con, thì tính năng này sẽ tắt và tài khoản đó sẽ mất đi một lớp bảo vệ bổ sung.

 • Khi tắt tính năng Xác minh 2 bước, cả bạn và con đều sẽ nhận được thông báo qua email. 

 • Con bạn có thể bật lại tính năng Xác minh 2 bước sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Tìm hiểu thêm.

Xóa hoặc hủy xóa Tài khoản Google của con bạn

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9657438805275262483
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
108860