Zarządzanie kontem Google dziecka za pomocą Family Link

Rodzice w Twojej grupie rodzinnej mogą używać Family Link do zarządzania ustawieniami konta Google dziecka.

Monitorowanie ustawień konta Google

Uwaga: usługi nadzoru rodzicielskiego w Family Link mogą być różne, w zależności od urządzeń używanych przez dzieci.

Ważne: ustawienia zatwierdzania zakupów w Family Link dotyczą tylko zakupów dokonywanych za pomocą systemu rozliczeniowego Google Play.

Google może zapisywać niektóre aktywności na koncie Google Twojego dziecka na podstawie wybranych przez Ciebie ustawień aktywności.

Jeśli zmienisz ustawienia, aby uniemożliwić Google zapisywanie aktywności Twojego dziecka, niektóre funkcje Family Link i inne usługi Google mogą przestać działać.

Wybieranie ustawień związanych z aktywnością w Google na koncie dziecka

Aby przejść do tego ustawienia bezpośrednio w aplikacji, kliknij przycisk poniżej:

Wybieranie ustawień związanych z aktywnością w Google na koncie dziecka

Wskazówka: po kliknięciu tego przycisku przejdziesz do ustawień ostatnio odwiedzanego konta dziecka w aplikacji.

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Kliknij Elementy sterujące a potem Ustawienia konta a potem Ustawienia prywatności a potem Ustawienia danych na koncie.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Określanie, czy dziecko może zmieniać swoje ustawienia związane z aktywnością w Google

Ustawienia aktywności w Google mogą być zmieniane zarówno przez Ciebie, jak i przez Twoje dziecko. Możesz też zmienić ustawienia w ten sposób, aby aktywnością mogli zarządzać tylko rodzice.

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Kliknij Elementy sterujące a potem Ustawienia konta a potem Ustawienia prywatności a potem Ustawienia danych na koncie.
 4. W sekcji „Zarządzanie aktywnością” możesz pozwolić dziecku na zmianę tych ustawień.

Wskazówki:

 • Umożliwienie dziecku kontrolowania ustawień swojego konta nie powoduje zmiany samych ustawień. Zalecamy rodzicom sprawdzenie, czy po dokonaniu tej zmiany ustawienia są prawidłowe.
 • Aby zarządzać kontem dziecka, kliknij jego imię na stronie g.co/YourFamily.
Wyświetlanie lub usuwanie zapisanej aktywności dziecka

Uwaga: jeśli nadzór rodzicielski został przez Ciebie wprowadzony na dotychczasowym koncie Google dziecka, będziesz potrzebować jego pomocy.

 1. Na urządzeniu dziecka wejdź na stronę Moja aktywność.
 2. Wyszukaj aplikację, dla której chcesz znaleźć aktywność.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej.
  • Aby sprawdzić aktywność dziecka, kliknij Szczegóły.
  • Aby usunąć aktywność dziecka, kliknij Usuń.

Edytowanie danych na koncie Google dziecka

Uwaga: te opcje są dostępne tylko wtedy, gdy Twoje dziecko ma mniej niż 13 lat (lub mniej niż wynosi wiek obowiązujący w Twoim kraju) i nie zdecydowało się na samodzielne zarządzanie własnym kontem.

Zmiana imienia, daty urodzenia lub płci dziecka

Aby przejść do tego ustawienia bezpośrednio w aplikacji, kliknij przycisk poniżej:

Zmiana imienia, daty urodzenia lub płci dziecka

Wskazówka: po kliknięciu tego przycisku przejdziesz do ustawień ostatnio odwiedzanego konta dziecka w aplikacji.

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Kliknij Elementy sterujące a potem Ustawienia konta a potem Informacje o koncie.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj Edytuj.
 5. Zmień informacje o koncie dziecka.
 6. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz.

Wskazówki:

 • Umożliwienie dziecku kontrolowania ustawień swojego konta nie powoduje zmiany samych ustawień. Zalecamy rodzicom sprawdzenie, czy po dokonaniu tej zmiany ustawienia są prawidłowe.
 • Aby zarządzać kontem dziecka, kliknij jego imię na stronie g.co/YourFamily.
Zmiana zdjęcia dziecka
Ważne: ta opcja jest niedostępna, jeśli nadzór dodano po utworzeniu konta Google dziecka.
 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Kliknij zdjęcie profilowe użytkownika u góry strony.
 4. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe.
Resetowanie hasła dziecka

Aby przejść do tego ustawienia bezpośrednio w aplikacji, kliknij przycisk poniżej:

Resetowanie hasła dziecka

Wskazówka: po kliknięciu tego przycisku przejdziesz do ustawień ostatnio odwiedzanego konta dziecka w aplikacji.

Jeśli zmienisz hasło dziecka, może ono zostać wylogowane z urządzeń. Żadne włączone przez Ciebie ustawienia nadzoru nie zaczną działać, dopóki dziecko nie zaloguje się ponownie.

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Kliknij Elementy sterujące a potem Ustawienia konta a potem Informacje o koncie a potem Zmień hasło.
 4. Zaloguj się za pomocą danych swojego konta Google.
 5. Wpisz nowe hasło.
 6. Kliknij Zmień.
 7. Jeśli Twoje dziecko ma włączoną weryfikację dwuetapową, kliknij OK, aby potwierdzić powiadomienie w wyskakującym okienku.

Wskazówki:

 • Umożliwienie dziecku kontrolowania ustawień swojego konta nie powoduje zmiany samych ustawień. Zalecamy rodzicom sprawdzenie, czy po dokonaniu tej zmiany ustawienia są prawidłowe.
 • Aby zarządzać kontem dziecka, kliknij jego imię na stronie g.co/YourFamily.

Weryfikacja dwuetapowa konta dziecka

 • Jeśli dziecko ma na swoim koncie włączoną weryfikację dwuetapową, a Ty zmienisz jego hasło, zostanie ona wyłączona, a dodatkowa warstwa zabezpieczeń usunięta z jego konta.

 • Po wyłączeniu weryfikacji dwuetapowej e-mail z powiadomieniem zostanie wysłany zarówno do Ciebie, jak i do Twojego dziecka. 

 • Dziecko może ponownie włączyć weryfikację dwuetapową po zalogowaniu się na swoje konto. Więcej informacji

Usuwanie lub przywracanie konta Google dziecka

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne