Pierwsze kroki z profilem dziecka w Google TV

Profile dzieci umożliwiają przyznawanie dzieciom dostępu do urządzeń Google TV, bez konieczności tworzenia dla nich adresu e-mail i hasła.

Ważne: 

 • Profil dziecka może być niedostępny w niektórych regionach lub na niektórych urządzeniach Google TV.
 • Aby sprawdzać kontrolę rodzicielską, użyj Family Link. Na profilu dziecka nie są dostępne wszystkie funkcje kontroli rodzicielskiej Family Link.

Jak działa profil dziecka

Profil dziecka umożliwia wykonywanie tych czynności:

 • Ustawianie przerwy i limitów dziennych: możesz wybrać czas przerwy i dzienny limit czasu dla dziecka korzystającego z Google TV. Te limity można ustawić tylko w Google TV, nie można tego zrobić w Family Link.
 • Sprawdzanie aktywności w aplikacjach: możesz sprawdzać aktywność dziecka w aplikacjach za pomocą Family Link.
 • Dodawanie aplikacji i zarządzanie nimi: możesz pobierać aplikacje, do których dziecko ma mieć dostęp na swoim profilu dziecka w Google TV. Możesz blokować i odblokowywać aplikacje dla swojego dziecka, używając Family Link.
 • Ograniczanie treści: aby ograniczyć zakres filmów i programów, które dziecko może wyszukać na swoim profilu, możesz ustawić ograniczenia treści na jego koncie. Dowiedz się, jak skonfigurować ograniczenia treści
 • Używanie kontroli rodzicielskiej na profilu: możesz też dodać blokadę profilu w Google TV.
 • Korzystanie z Biblioteki rodzinnej Google Play: możesz przyznać dziecku dostęp do treści udostępnianych w Bibliotece rodzinnej. Dowiedz się, jak skonfigurować Bibliotekę rodzinną
 • Zarządzanie listą Do obejrzenia: dodawaj filmy, seriale i programy do listy Do obejrzenia dziecka lub je z niej usuwaj. Możesz to zrobić na profilu swoim lub dziecka. Dowiedz się więcej o zarządzaniu listą Do obejrzenia

Dzięki profilowi dziecka Twoje dziecko nie musi mieć konta Google ani hasła. Profil dziecka rodzic może utworzyć bezpośrednio w Google TV.

Wskazówka: jeśli chcesz, by Twoje dziecko mogło korzystać z innych aplikacji lub urządzeń innych niż Google TV, możesz utworzyć dla niego konto Google.

Skonfiguruj profil dziecka

 1. Na ekranie głównym Google TV kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał.
 2. W sekcji „Kto będzie oglądać?” wybierz Dodaj dziecko a potem Rozpocznij.
 3. Wybierz opcję:
  • Jeśli Twoje dziecko ma konto Google lub profil dziecka w grupie rodzinnej: wybierz dziecko, którego ustawienia chcesz skonfigurować.
  • Jeśli w grupie rodzinnej nie masz jeszcze skonfigurowanego żadnego dziecka: wybierz Dodaj dziecko i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 4. Wybierz aplikacje, które chcesz umieścić na ekranie głównym dziecka.
 5. Aby ustawić kontrolę rodzicielską, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Konfigurowanie większej liczby urządzeń i usług dla dziecka

Aby nadzorować konto dziecka na innych urządzeniach i w innych usługach Google, wybierz adres Gmail i hasło do profilu dziecka.
Uwaga: zaloguj się na swoje konto Google jako rodzic.
 1. Otwórz g.co/YourFamily.
 2. Wybierz profil dziecka, który chcesz uaktualnić.
 3. Na ekranie informacji na profilu wybierz Utwórz adres Gmail dla użytkownika [imię dziecka].
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 5. Gdy skończysz, otrzymasz komunikat „Wszystko gotowe”.

Zarządzanie profilem dziecka za pomocą Family Link

Monitorowanie aktywności w aplikacjach w Google TV

Uwaga: aby sprawdzać czas poświęcony na oglądanie Google TV, musisz zalogować się w Google TV.

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Kliknij Wyróżnione informacje a potem Czas korzystania z urządzenia.
  • Aby sprawdzić aktywność w aplikacjach, przewiń do aplikacji wybranych dla dziecka do wykorzystania w Google TV.

Blokowanie i odblokowanie aplikacji

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Kliknij Elementy sterujące a potem Limity korzystania z aplikacji a potem Aplikacja, którą chcesz zablokować lub odblokować.
 4. Włącz lub wyłącz opcję Zablokuj.

Wskazówka: jeśli aplikacja ma wersję mobilną i telewizyjną, aby sprawdzić, czy dziecko nie ma dostępu do aplikacji w Google TV, musisz zablokować obie te wersje.

Określanie innych ustawień kontroli rodzicielskiej w profilu dziecka

Aby skonfigurować kontrolę rodzicielską, musisz korzystać z Google TV:

 • ustaw limit dzienny i przerwę;
 • ustaw dodatkowy czas;
 • ustaw blokadę profilu.

Dowiedz się, jak ustawić dodatkową kontrolę rodzicielską lub usunąć profil dziecka z Google TV.

Najczęstsze pytania 

Co zrobić, jeśli moje dziecko ma już konto Google?

Jeśli Twoje dziecko ma już konto Google i należy do grupy rodzinnej, możesz wybrać konto dziecka w Google TV i nie musisz tworzyć profilu dziecka.
Jeśli Twoje dziecko ma już konto Google i należy do grupy rodzinnej, możesz wybrać konto dziecka w Google TV i nie musisz tworzyć mu osobnego profilu.

Dlaczego po zalogowaniu się w pewnych aplikacjach nie mogę znaleźć profilu dziecka? 

Profile dzieci nie są wyświetlane w nieobsługiwanych aplikacjach. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko się zalogowało, musisz wybrać adres i hasło do Gmaila. 

 1. Otwórz g.co/YourFamily.
 2. Wybierz profil dziecka, który chcesz uaktualnić.
 3. Na ekranie informacji na profilu wybierz Utwórz adres Gmail dla użytkownika [imię dziecka].
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 5. Gdy skończysz, otrzymasz komunikat „Wszystko gotowe”.

Czy profil dziecka wlicza się do liczby członków grupy rodzinnej w Family Link?

 Powiązane materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne