Tworzenie konta Google dla dziecka

Jeśli masz dziecko w wieku poniżej 13 lat (lub poniżej innego wieku obowiązującego w Twoim kraju), możesz utworzyć dla niego konto Google i zarządzać tym kontem za pomocą Family Link. Mając konto Google, dziecko zyskuje dostęp do takich usług Google, jak wyszukiwarka, Chrome i Gmail, a Ty jako rodzic możesz wprowadzić podstawowe reguły korzystania przez dziecko z urządzeń cyfrowych, aby je nadzorować.

Jeśli Twoje dziecko korzysta z urządzenia Pixel Tablet i ma mniej niż 9 lat, możesz utworzyć dla niego konto Google bez adresu Gmail i hasła.

W każdej chwili możesz dodać do konta dziecka działający adres Gmail.

Wskazówka: aby umożliwić dziecku dostęp do określonych aplikacji i usług, może być konieczne dodanie do jego konta adresu Gmail i hasła. Konto dziecka możesz uaktualnić w zablokowanej aplikacji lub za pomocą Family Link.

Tworzenie konta

Utworzenie konta Google dla dziecka zajmie Ci około 15 minut.

W aplikacji Family Link

Ważne: jeśli mieszkasz w jednym z państw Unii Europejskiej, a Twoje dziecko ma między 13 a 15 lat, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami konfigurowania nowego urządzenia z Androidem.

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Dodaj dziecko .
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 4. Gdy skończysz, na ekranie pojawi się potwierdzenie.
Na nowym urządzeniu z Androidem

Aby utworzyć konto Google dla dziecka poniżej 13 lat (lub poniżej wieku obowiązującego w Twoim kraju), konfigurując nowe urządzenie z Androidem w wersji 5.0 lub wyższej, postępuj według podanych niżej instrukcji.

 1. Włącz nowe urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji.
 2. Kiedy otrzymasz prośbę o zalogowanie się na swoje konto Google, kliknij Utwórz nowe konto. Jeśli nie widzisz opcji „Utwórz nowe konto”, kliknij Więcej opcji.
 3. Wpisz imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres e-mail i hasło dziecka.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się na własne konto Google, wyrazić zgodę jako rodzic lub opiekun prawny i wybrać ustawienia dla dziecka.
Na nowym Chromebooku

Aby utworzyć konto Google dla dziecka poniżej 13 lat (lub poniżej wieku obowiązującego w Twoim kraju), konfigurując nowe urządzenie z systemem operacyjnym Chrome w wersji M71 lub wyższej, postępuj według podanych niżej instrukcji.

 1. Włącz nowe urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji.
 2. Kiedy otrzymasz prośbę o zalogowanie się na swoje konto Google, kliknij „Utwórz nowe konto”. Jeśli nie widzisz opcji „Utwórz nowe konto”, kliknij Więcej opcji.
 3. Wpisz imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres e-mail i hasło dziecka.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się na własne konto Google, wyrazić zgodę jako rodzic lub opiekun prawny i wybrać ustawienia dla dziecka.

Na wcześniej skonfigurowanym urządzeniu z Androidem

Aby utworzyć konto Google dla dziecka poniżej 13 lat (lub innego wieku obowiązującego w Twoim kraju) i zarejestrować je na urządzeniu z Androidem (w wersji 5.0 lub wyższej), którego dziecko już używa, postępuj według podanych niżej instrukcji.
Uwaga: instrukcje dodawania i usuwania kont na poszczególnych urządzeniach będą się od siebie różnić. Jeśli podane niżej kroki nie sprawdzą się, poszukaj informacji w centrum pomocy urządzenia.
 1. Usuń z urządzenia wszystkie zapisane na nim konta.
 2. Usuń z urządzenia wszystkie aplikacje, zdjęcia i inne dane, których nie chcesz udostępniać dziecku.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami dodawania nowego konta na urządzeniu.
 4. Kiedy otrzymasz prośbę o zalogowanie się na swoje konto Google, kliknij Utwórz nowe konto. Jeśli nie widzisz opcji „Utwórz nowe konto”, kliknij Więcej opcji.
 5. Wpisz imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres e-mail i hasło dziecka.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się na własne konto Google, wyrazić zgodę jako rodzic lub opiekun prawny i wybrać ustawienia dla dziecka.
Na nowym urządzeniu Pixel Tablet

Tworzenie konta bez adresu Gmail i hasła

Ważne: aby utworzyć konto Google dziecka bez adresu Gmail i hasła, musisz najpierw zalogować się na swoje konto rodzica.

 1. Włącz Pixel Tablet i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie za pomocą konta rodzica.
 2. Otwórz Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij System a potem Wielu użytkowników.
 4. Włącz opcję „Zezwalaj na wielu użytkownikówa potem Dodaj konto dziecka.
 5. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, kliknij Tak, kontynuuj.
 6. Wpisz imię i nazwisko dziecka i kliknij Dalej.
 7. Wpisz podstawowe dane dziecka i kliknij Dalej.
 8. Możesz wybrać, czy chcesz utworzyć konto bez adresu Gmail. Kliknij Tak, kontynuuj bez adresu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać zdjęcie profilowe.
 9. Zapoznaj się z informacjami o prywatności.
 10. Aby wyrazić zgodę, wpisz hasło powiązane z Twoim kontem Google rodzica i kliknij Dalej.
 11. Sprawdź ustawienia kontroli rodzicielskiej i kliknij Dalej.
 12. Przejrzyj ekrany, a potem kliknij Dalej.
 13. Gdy skończysz, na ekranie pojawi się potwierdzenie.

Wskazówka: widzisz coś, co przypomina adres e-mail (@glimitedaccount.com)? Jest on generowany automatycznie, aby pomóc nam w świadczeniu usług dla dzieci. Nie jest to rzeczywisty adres e-mail.

Tworzenie konta z adresem Gmail i hasłem

Po utworzeniu konta dziecka z adresem e-mail i hasłem możesz przyznać mu dostęp do usług Google, takich jak wyszukiwarka, Chrome i Gmail.

 1. Włącz Pixel Tablet i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie.
 2. Gdy pojawi się prośba o utworzenie konta Google:
  • Kliknij Dla dziecka a potem Dalej a potem Tak, kontynuuj.
 3. Wpisz imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres e-mail i hasło dziecka.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się na własne konto Google, wyrazić zgodę jako rodzic lub opiekun prawny i wybrać ustawienia dla dziecka.

Gdy skończysz, na ekranie pojawi się potwierdzenie.

Na innych urządzeniach i komputerach

 1. Otwórz stronę tworzenia nowego konta Google.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć konto dla dziecka. Musisz wpisać informacje obejmujące imię i nazwisko dziecka, adres e-mail, którego dziecko chce używać, i datę urodzenia.
 3. Zaloguj się na własne konto Google, aby jako rodzic wyrazić zgodę na utworzenie konta dziecka.
 4. Na koniec zobaczysz potwierdzenie utworzenia konta.

Rozwiązywanie problemów

Chcę zarządzać przez Family Link kontem Google, które już istnieje

Dowiedz się, jak wprowadzić nadzór rodzicielski na używanym przez dziecko koncie Google.

Chcę usunąć konto Google, które już istnieje, a następnie utworzyć je ponownie w Family Link

Adresy Gmail mają tylko jedno życie. Raz usunięty adres e-mail nie może zostać użyty ponownie.

Moje dziecko ma szkolne konto Google

Szkolne konto dziecka możesz dodać jako kolejnego użytkownika na urządzeniu z Androidem, z którego dziecko korzysta. Pamiętaj jednak, że nie będą na nim działały funkcje nadzoru rodzicielskiego Family Link.

Chcę zarządzać kontem Google dziecka, które ma więcej niż 13 lat lub osiągnęło inny wiek obowiązujący w moim kraju

Jeśli dziecko ma więcej niż 13 lat lub jest w innym wieku obowiązującym w Twoim kraju i chce korzystać z konta Google, może utworzyć swoje własne konto. Następnie możesz wprowadzić na tym koncie nadzór rodzicielski.

Chcę zaktualizować konto dziecka, dodając adres Gmail i hasło

Aby dziecko mogło korzystać z większej liczby funkcji, na koncie Google dziecka możesz dodać adres Gmail i hasło.

Gdy dziecko spróbuje uzyskać dostęp do zablokowanej aplikacji, zobaczy opcję „Poproś rodzica” lub „OK”.

Jeśli dziecko wybierze opcję „Poproś rodzica”, możesz uaktualnić konto, używając konta rodzica.

Jak uaktualnić konto dziecka na jego urządzeniu

Gdy dziecko spróbuje uzyskać dostęp do zablokowanej aplikacji, zobaczy komunikat: „Twój rodzic musi dodać do Twojego konta Google adres Gmail i hasło”.

 1. Kliknij Poproś rodzica.
 2. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, kliknij Rodzic jest tutaj.
 3. Wybierz swoje konto rodzica.
 4. Wpisz hasło.
 5. Wpisz podstawowe dane dziecka i kliknij Dalej.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć adres Gmail i hasło dla dziecka.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi prywatności i wyraź zgodę.
 9. Gdy skończysz, na ekranie pojawi się potwierdzenie.

Jak uaktualnić konto dziecka ze swojego urządzenia

Gdy dziecko spróbuje uzyskać dostęp do zablokowanej aplikacji, zobaczy komunikat: „Twój rodzic musi dodać do Twojego konta Google adres Gmail i hasło”.

 1. Kliknij Poproś rodzica.
 2. Na urządzeniu dziecka poproś dziecko o kliknięcie Tak, wyślij e-maila do mojego rodzica.
 3. Na urządzeniu dziecka pojawi się powiadomienie o wysłaniu e-maila.
 4. Kliknij OK.
 5. Na urządzeniu rodzica znajdź e-maila i kliknij Zmień konto.
  • Jeśli pojawi się taka prośba, dodaj datę urodzenia dziecka.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć adres Gmail i hasło.
 7. Zapoznaj się z informacjami o prywatności.
 8. Aby wyrazić zgodę, wpisz hasło powiązane z Twoim kontem Google i kliknij Dalej.
 9. Kliknij Gotowe.
Za konfigurację konta dziecka została ode mnie pobrana opłata

Utworzenie konta Google dla dziecka wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Jednym ze sposobów wyrażenia zgody jest użycie karty kredytowej. Nie zostanie od Ciebie pobrana żadna opłata, jednak w celu sprawdzenia ważności karty może nastąpić jej tymczasowe obciążenie. W większości przypadków jest ono usuwane z konta w ciągu 48 godzin.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne