เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอสำหรับสถานศึกษา

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียนและผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ ครูและผู้สร้างการประชุม โปรดอ่านบทความนี้ 

คุณจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอสำหรับการเรียนรู้ทางไกลได้โดยใช้ Google Meet ผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ และจะเข้าร่วมการประชุมได้หลายวิธี เช่น ใช้ลิงก์หรือชื่อเล่นของการประชุม โดยจะขึ้นอยู่กับวิธีตั้งค่าการประชุมดังกล่าว

ก่อนเริ่มต้น

 • หากคุณมีบัญชีของรุ่น Education และโรงเรียนของคุณจัดอยู่ในประเภทประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (K-12) คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมวิดีโอคอล Google Meet ที่สร้างขึ้นโดยบัญชี Google ส่วนบุคคล
 • ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จะไม่อาจเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ G Suite for Education ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้เลือกโทรเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ได้ หากผู้ดูแลระบบของโดเมน G Suite for Education ต้องการให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อเข้าร่วมการประชุมในโดเมนของตนได้ ให้ผู้ดูแลระบบติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Workspace และขอการยกเว้น 
 • คุณอาจต้องขอเข้าร่วมก่อน จึงจะเข้าร่วมการประชุมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่ครูตั้งค่าการประชุมทางวิดีโอ
 • คุณจะขอเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอไม่ได้เมื่อถูกปฏิเสธครบ 2 ครั้งแล้ว

เลือกวิธีเข้าร่วมการประชุม 

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอใน Classroom
หากครูเปิดใช้ Meet ใน Classroom คุณจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของชั้นเรียนได้ แต่จะเข้าร่วมได้หลังจากที่ครูเริ่มต้นการประชุมแล้ว
หากต้องการใช้ Meet ให้ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชีโรงเรียน ซึ่งอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourschool.edu
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. เลือกตัวเลือก
  • ในหน้าสตรีม ให้คลิกลิงก์ Meet ที่ด้านบน
  • ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิก Meet "" ที่ด้านบน 
   Click Meet link
  • ในประกาศหรือโพสต์ ให้คลิกลิงก์การประชุมทางวิดีโอของชั้นเรียน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการอนุญาตให้ Meet ใช้กล้องและไมโครโฟนของคุณ โปรดคลิกอนุญาต
 5. ใน Meet ให้ตรวจสอบที่ด้านบนว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโรงเรียนแล้ว หากต้องการเปลี่ยนบัญชี ให้คลิกเปลี่ยนบัญชีจากนั้น เลือกบัญชี Classroom
 6. หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของชั้นเรียน โปรดคลิกเข้าร่วมเลย
เข้าร่วมด้วยลิงก์การประชุมหรือคำเชิญ
 1. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากครูแชร์ลิงก์การประชุมไว้แล้ว ให้คลิกลิงก์หรือวางลิงก์ในเบราว์เซอร์
  • หากครูส่งคำเชิญทางอีเมล ให้คลิกลิงก์ในส่วนเข้าร่วมด้วย Google Meet 
 2. ใน Meet ให้ตรวจสอบที่ด้านบนว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโรงเรียนแล้ว หากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้วและต้องการเปลี่ยนบัญชี ให้คลิกเปลี่ยนบัญชีจากนั้น เลือกบัญชี Classroom 
 3. คลิกเข้าร่วมเลย
เข้าร่วมด้วยชื่อเล่นการประชุม
หากครูหรือผู้จัดการประชุมแชร์ชื่อเล่นการประชุมแล้ว คุณจะใช้ชื่อเล่นดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้
 1. เปิด Google Meet
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโรงเรียนของคุณ 
  หากลงชื่อเข้าใช้แล้วและต้องการเปลี่ยนบัญชี ให้คลิกเปลี่ยนบัญชีจากนั้นเลือกบัญชี Classroom 
 3. คลิกเข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมจากนั้นป้อนชื่อเล่นการประชุมจากนั้นคลิกต่อไป
 4. คลิกเข้าร่วมเลย
เข้าร่วมการประชุมจากกิจกรรมในปฏิทิน

หากครูหรือผู้จัดการประชุมแชร์กิจกรรมใน Google ปฏิทินกับคุณ คุณจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจากปฏิทินได้ 

 1. เปิด Google ปฏิทิน
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโรงเรียนของคุณ
 3. คลิกกิจกรรมการประชุมทางวิดีโอในปฏิทิน 
  หากไม่เห็นกิจกรรม โปรดตรวจสอบที่ด้านบนว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโรงเรียนแล้ว 
 4. คลิกเข้าร่วมด้วย Google Meet
 5. คลิกเข้าร่วมเลยใน Meet 
เข้าร่วมการประชุมจาก Gmail

You can start or join video meetings in Gmail on your computer or mobile device. For details, go to Start or join a video call from Gmail.

Note: If you don't see this option, contact your G Suite administrator.

ใช้ฟีเจอร์อื่นๆ ของ Meet

ถามคําถามใน Meet 

ในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุม คุณจะเพิ่มคําถามในการประชุมได้ ทุกคนในการประชุมจะเห็นคําถามจนกว่าคุณจะลบออก ผู้ดูแลการประชุมจะซ่อนคําถามและดูคําถามทั้งหมดที่คุณลบออกได้ 

ถามคำถาม

 1. คลิกกิจกรรมจากนั้นคําถามที่มุมขวาบนในการประชุม
 2. คลิกถามคําถามที่มุมล่างขวา
 3. ป้อนคําถามของคุณจากนั้นคลิกโพสต์

ค้นหา โหวตเห็นด้วย หรือลบคําถาม

 1. คลิกกิจกรรมจากนั้นคําถามในการประชุม
 2. หากต้องการจัดเรียงคําถามตามความนิยมหรือเวลา ให้คลิกลูกศรลง "" ถัดจากยอดนิยม แล้วเลือกตัวเลือก
 3. หากต้องการดูคําถามของทุกคนหรือเฉพาะคําถามของตนเอง ให้คลิกคําถามทั้งหมดหรือคําถามของฉัน
 4. หากต้องการโหวตเห็นด้วยให้คําถาม ให้คลิกโหวตเห็นด้วย "" ที่คําถามนั้น
 5. หากต้องการลบคําถาม ให้คลิกลบ "" ที่คําถามนั้น
  หมายเหตุ: ในฐานะผู้เข้าร่วม คุณจะลบคําถามของตนเองได้เท่านั้น ผู้ดูแลการประชุมจะดูคําถามที่ลบแล้วทั้งหมด รวมถึงชื่อผู้ใช้ที่โพสต์ได้ในรายงานการประชุม

ตอบแบบสํารวจใน Meet 

ในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุม คุณจะส่งคําตอบของแบบสํารวจได้ใน Meet 
เมื่อครูหรือผู้ดูแลการประชุมสร้างแบบสํารวจ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในการประชุม โปรดส่งคําตอบก่อนที่แบบสํารวจหรือการประชุมจะสิ้นสุดลง 
ในการประชุมทางวิดีโอ
 1. ที่มุมขวาบน ให้คลิกกิจกรรมจากนั้นแบบสํารวจ
 2. เลือกคําตอบในแบบสํารวจจากนั้นคลิกโหวต
  หมายเหตุ: หลังจากคลิก "โหวต" แล้ว คุณจะเปลี่ยนแปลงคําตอบไม่ได้     
การยกมือใน Google Meet
ใช้ฟีเจอร์ยกมือใน Google Meet เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลทราบว่าคุณต้องการพูด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร