เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอสำหรับสถานศึกษา

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียนและผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ ครูและผู้สร้างการประชุม โปรดอ่านบทความนี้ 

คุณจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอสำหรับการเรียนรู้ทางไกลได้โดยใช้ Google Meet ผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ และจะเข้าร่วมการประชุมได้หลายวิธี เช่น ใช้ลิงก์หรือชื่อเล่นของการประชุม โดยจะขึ้นอยู่กับวิธีตั้งค่าการประชุมดังกล่าว

วิธีเข้าร่วม 

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอใน Classroom
หากครูเปิดใช้ Meet ใน Classroom คุณจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของชั้นเรียนได้ แต่จะเข้าร่วมได้หลังจากที่ครูเริ่มต้นการประชุมแล้ว
หากต้องการใช้ Meet ให้ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชีโรงเรียน ซึ่งอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourschool.edu
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. เลือกตัวเลือก
  • ในหน้าสตรีม ให้คลิกลิงก์ Meet ที่ด้านบน
  • ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิก Meet Add video meeting ที่ด้านบน 
   Click Meet link
  • ในประกาศหรือโพสต์ ให้คลิกลิงก์การประชุมทางวิดีโอของชั้นเรียน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการอนุญาตให้ Meet ใช้กล้องและไมโครโฟนของคุณ โปรดคลิกอนุญาต
 5. ใน Meet ให้ตรวจสอบที่ด้านบนว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโรงเรียนแล้ว หากต้องการเปลี่ยนบัญชี ให้คลิกเปลี่ยนบัญชีจากนั้น เลือกบัญชี Classroom
 6. หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของชั้นเรียน โปรดคลิกเข้าร่วมเลย
เข้าร่วมด้วยลิงก์การประชุมหรือคำเชิญ
 1. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากครูแชร์ลิงก์การประชุมไว้แล้ว ให้คลิกลิงก์หรือวางลิงก์ในเบราว์เซอร์
  • หากครูส่งคำเชิญทางอีเมล ให้คลิกลิงก์ในส่วนเข้าร่วมด้วย Google Meet 
 2. ใน Meet ให้ตรวจสอบที่ด้านบนว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโรงเรียนแล้ว หากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้วและต้องการเปลี่ยนบัญชี ให้คลิกเปลี่ยนบัญชีจากนั้น เลือกบัญชี Classroom 
 3. คลิกเข้าร่วมเลย
เข้าร่วมด้วยชื่อเล่นการประชุม
หากครูหรือผู้จัดการประชุมแชร์ชื่อเล่นการประชุมแล้ว คุณจะใช้ชื่อเล่นดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้
 1. เปิด Google Meet
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโรงเรียนของคุณ 
  หากลงชื่อเข้าใช้แล้วและต้องการเปลี่ยนบัญชี ให้คลิกเปลี่ยนบัญชีจากนั้นเลือกบัญชี Classroom 
 3. คลิกเข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมจากนั้นป้อนชื่อเล่นการประชุมจากนั้นคลิกต่อไป
 4. คลิกเข้าร่วมเลย
เข้าร่วมการประชุมจากกิจกรรมในปฏิทิน

หากครูหรือผู้จัดการประชุมแชร์กิจกรรมใน Google ปฏิทินกับคุณ คุณจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจากปฏิทินได้ 

 1. เปิด Google ปฏิทิน
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโรงเรียนของคุณ
 3. คลิกกิจกรรมการประชุมทางวิดีโอในปฏิทิน 
  หากไม่เห็นกิจกรรม โปรดตรวจสอบที่ด้านบนว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโรงเรียนแล้ว 
 4. คลิกเข้าร่วมด้วย Google Meet
 5. คลิกเข้าร่วมเลยใน Meet 
เข้าร่วมการประชุมจาก Gmail
 1. เปิด Gmail
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโรงเรียนของคุณ
 3. ในแถบด้านข้าง ให้คลิกเข้าร่วมการประชุม

  หมายเหตุ: หากไม่เห็นตัวเลือกนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ G Suite

 4. ป้อนรหัสการประชุมหรือชื่อเล่นการประชุม จากนั้น คลิกเข้าร่วม
 5. คลิกเข้าร่วมเลยใน Meet

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร