Classroom koppelen aan je LIS

Dit artikel is bestemd voor beheerders.Docenten kijken hier.

Als je leerlinginformatiesysteem (LIS) momenteel is geïntegreerd met Classroom via de One Roster API, kun je Classroom koppelen aan je LIS. Nadat Classroom is gekoppeld, kunnen docenten hun lesgroepen koppelen en cijfers exporteren naar het LIS.

Opmerking: De functie om cijfers te exporteren naar het LIS is momenteel beschikbaar voor de volgende cloudpartners:
 • Infinite Campus-gebruikers met een Campus Learning-licentie
 • Skyward versie 2.0-gebruikers met een LMS API-licentie

Meer informatie over de beschikbaarheid van de functie om cijfers te exporteren naar het LIS. Andere LIS-partnerschappen zijn in ontwikkeling.

Je hebt de volgende informatie nodig van je LIS-partner om Classroom te kunnen koppelen: 

 • Host-URL
 • Toegangssleutel
 • Geheime code

Alles openen  |  Alles sluiten

Classroom koppelen aan je LIS

Volg de instructies voor je LIS.

Classroom koppelen met Infinite Campus

Stap 1: Je OAuth-inloggegevens ophalen

 1. Log in op de beheerpagina van Infinite Campus.
 2. Zoek en selecteer Digital Learning Applications (Digitale leer-apps).
 3. Klik op Add application (App toevoegen)and thenonder Browse Applications (Browsen in apps) en selecteer Google Classroom.
 4. (Optioneel) Als je Browse Applications niet ziet, controleer je je Campus Learning-licentie:
  • Zoek en selecteer Campus Learning Licensing (Campus Learning-licentie)and thenen controleer rechtsboven je licentiestatus. 
  • Als je geen licentie hebt, kun je op deze pagina een eenmalige proeflicentie voor 45 dagen aanvragen.
  • Als je wel een licentie hebt, maar nog steeds geen inloggegevens kunt genereren, neem je contact op met Campus-support.*
 5. Klik onder Edit Google Classroom (Google Classroom bewerken), naast OneRoster 1.1 connections (Koppelingen met OneRoster 1.1) op "".
 6. Klik op Generate New OneRoster 1.1 Credentials (Nieuwe inloggegevens voor OneRoster 1.1 genereren)and thennoteer de volgende OAuth-inloggegevens om te gebruiken in de volgende stap: 
  • Consumer key (OAuth key) (Gebruikerssleutel, OAuth-sleutel)
  • Consumer secret (OAuth secret) (Consumentengeheim, OAuth-geheim) 
  • OneRoster Base URL (Host URL) (Basis-URL OneRoster, Host-URL)

Stap 2: Classroom koppelen

 1. Ga naar classroom.google.com/admin.
 2. Klik naast Je LIS selecteren op de pijl-omlaag "" en selecteer je LIS.
 3. Klik op Koppelen met Google.
  Connect to Google
 4. Klik onder LIS instellen op Koppelen.
 5. Voer de OAuth-inloggegevens in die je in stap 1 (hierboven) hebt genoteerd:
  • Host-URL
  • Toegangssleutel
  • Geheime code
   Authorize SIS
 6. Klik op Autoriseren.
  Tip: Als je een foutmelding ziet, probeer je de pagina te vernieuwen.
 7. Vink onder Docentrechten het vakje aan voor Exporteren van schoolwerk en cijfers inschakelen.  
  Opmerking: Als je het vinkje weghaalt, kunnen docenten geen lesgroepen koppelen of cijfers exporteren. Als je de instelling voor docentenrechten hebt gewijzigd, klik je op Opslaan.

 

*Beheerders: Als je problemen ondervindt met het instellen van Infinite Campus, neem je contact op met Campus-support:

Classroom koppelen met Skyward
De volgende instructies zijn bedoeld voor scholen die Skyward versie 2.0 in de cloud gebruiken met de LMS API-licentie. Klanten die Skyward op locatie gebruiken, hebben toegang tot deze functie, maar Google biedt geen extra support voor deze integratie aan dit soort klanten. Neem bij vragen over de eerste installatie via de Skyward-portal contact op met het Skyward-supportteam.

Stap 1: Google instellen als OneRoster-partnerleverancier en OAuth-inloggegevens ophalen

 1. Selecteer op de pagina Product Setup (Productinstallatie) van Skyward, onder System (Systeem), de optie Product Setup (PS) (Productinstallatie)and thenContact Access (CA) (Contacttoegang).
 2. Selecteer onder Security (SE) (Beveiliging), subgroep Users (US) (Gebruikers), de optie Secured User (SU) (Beveiligde gebruiker)and thenklik op Add (Toevoegen).
 3. Selecteer onder Add Secured User (Beveiligde gebruiker toevoegen) het naamtype voor leveranciers en voer een naam in voor Google.
  (Stel bijvoorbeeld Google in bij Organization name (Organisatienaam).)
 4. Klik op Add Entered Name to Secured Users (Naam toevoegen aan beveiligde gebruikers) om door te gaan.
 5. Ga onder Security Information (Beveiligingsgegevens) naar Account Information (Accountgegevens). De inlognaam GOOGLE wordt de API-sleutel. Klik op Save (Opslaan).
 6. Zoek in Secured Users List (Lijst met beveiligde gebruikers) de naam die je in stap 3 hierboven hebt ingevoerd.
  1. Controleer of de naam wordt vermeld als Active Secured User (Actieve beveiligde gebruiker) (Y).
  2. Klik rechtsonder op API.
 7. Klik in het venster API Access (API-toegang) op Generate a New Secret (Nieuw geheim genereren). Noteer de sleutel en het geheim. Met deze informatie en de API-URL wordt er verbinding gemaakt met Classroom.
 8. Ga nadat het nieuwe geheim is gemaakt terug naar de pagina Product Setup (Productinstallatie) van Skyward en ga naar Product Setup (PS) (Productinstallatie)and thenContact Access (CA) (Contacttoegang)and thenDistrict Setup (DS)(Instellen voor district)and thenConfiguration (CF) (Configuratie) en selecteer, API Configuration (AP) (API-configuratie).
 9. Schrijf de Application URL (Aanvraag-URL) en Authentication URL (Verificatie-URL) op. Deze gegevens zijn uniek voor jouw school. Als je niets ziet staan in het veld Application URL (Aanvraag-URL), neem je contact op met Skyward-support. 
  Opmerking: De OneRoster API-URL bestaat uit de Application URL (uniek voor jouw school) en het OneRoster-eindpunt (altijd /ims/oneroster/v1p1/). In deze tabel zie je een voorbeeld:
  Voorbeeld van de Application URL: https://esdemo1.skyward.com
  Officieel OneRoster-eindpunt /ims/oneroster/v1p1/
  Voorbeeld van de OneRoster API-URL:

  https://esdemo1.skyward.com/api/ims/oneroster/v1p1/

 10. Stel onder OneRoster API Line Item Configuration (Regelitemconfiguratie voor OneRoster API) de Default Category (Standaardcategorie) in op Assignments (Opdrachten) of selecteer een andere optie.
  Opmerking: De standaardcategorie wordt ingevuld in de cijferlijst van Skyward voor opdrachten die worden geëxporteerd vanuit Classroom. Als je Default Category (Standaardcategorie) niet ziet in de lijst, neem je contact op met Skyward-support.
 11. Noteer de volgende OAuth-inloggegevens voor Classroom:
  1. Key (Access key) (Sleutel, toegangssleutel)
  2. Secret (Secret code) (Geheim, geheime code)
  3. OneRoster API URL (Host URL) (OneRoster API-URL, Host-URL)
 12. Klik op Save (Opslaan).

Stap 2: Classroom koppelen

 1. Ga naar classroom.google.com/admin.
 2. Klik naast Je LIS selecteren op de pijl-omlaag "" en selecteer je LIS.
 3. Klik op Koppelen met Google.
  Connect to Google
 4. Klik onder LIS instellen op Koppelen.
 5. Voer de OAuth-inloggegevens in die je in stap 1 (hierboven) hebt genoteerd:
  • Host-URL
  • Toegangssleutel
  • Geheime code
   Authorize SIS
 6. Klik op Autoriseren.
  Tip: Als je een foutmelding ziet, probeer je de pagina te vernieuwen.
 7. Vink onder Docentrechten het vakje aan voor Exporteren van schoolwerk en cijfers inschakelen.  
  Opmerking: Als je het vinkje weghaalt, kunnen docenten geen lesgroepen koppelen of cijfers exporteren. Als je de instelling voor docentenrechten hebt gewijzigd, klik je op Opslaan.

 

Andere taken

Docentenrechten voor de export van cijfers wijzigen
Docentenrechten zijn standaard ingeschakeld als je Classroom koppelt aan je LIS. Als je docentenrechten uitschakelt, kunnen docenten geen lesgroepen koppelen of cijfers exporteren naar het LIS. 
 1. Als je wilt dat docenten lesgroepen kunnen koppelen en cijfers kunnen exporteren, vink je onder Docentenrechten het vakje aan voor Exporteren van schoolwerk en cijfers inschakelen.
 2. Als je docentenrechten hebt gewijzigd, klik je op Opslaan.
Classroom ontkoppelen van het LIS
Als je Classroom ontkoppelt van het LIS, kunnen docenten geen cijfers meer exporteren. Eerder geëxporteerde gegevens blijven bewaard, maar worden niet meer geüpdatet. Als je Classroom later weer koppelt aan je LIS, kunnen toekomstige cijferexports worden gedupliceerd in het LIS.
 1. Ga naar classroom.google.com/admin.
 2. Klik onder LIS instellen op Verwijderenand thenVerbinding verbreken.
LIS-partnerstatus controleren
LIS Status 
Infinite Campus Beschikbaar voor Infinite Campus-gebruikers met een Campus Learning-licentie. Als je geen Campus Learning-licentie hebt, neem je contact op met support van het LIS voor meer informatie.
Skyward 2.0 Beschikbaar voor scholen die Skyward versie 2.0 gebruiken met een LMS API-licentie. Als je geen LMS API-licentie hebt, neem je contact op met support van het LIS voor meer informatie.
Capita SIMS Neem contact op met je LIS voor meer informatie over de integratie.
Aspen Follett Neem contact op met je LIS voor meer informatie over de integratie en hoe je kunt deelnemen aan de pilot.
Aeries Neem contact op met je LIS voor meer informatie over de integratie.

Staat je LIS er niet bij?

We gaan steeds nieuwe partnerschappen aan met selecte LIS-systemen die werken met OneRoster. Vul het interesseformulier voor de export van cijfers in om aan te geven dat je interesse hebt om aan een toekomstige pilot deel te nemen. 
Opmerking: Als je het formulier invult, is dit geen garantie dat je kunt meedoen of dat Classroom wordt geïntegreerd met je LIS.

Gerelateerde artikelen

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?