ตัดเกรดด้วยเกณฑ์

หากต้องการใช้เกณฑ์การให้คะแนน คุณจะต้องลงชื่อสมัครเข้าใช้โปรแกรมเบต้า หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หัวข้อลงชื่อสมัครใช้โปรแกรม Classroom เวอร์ชันเบต้า

คุณจะใช้เกณฑ์ใน Classroom เพื่อตัดเกรดและแสดงความคิดเห็นได้

เมื่อเลือกใช้เกณฑ์ให้คะแนนขณะตัดเกรดแล้ว คุณจะแก้ไขหรือลบเกณฑ์ของงานดังกล่าวไม่ได้

ดูเกณฑ์ขณะตัดเกรด

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 

 3. คลิกงาน จากนั้น ดูงาน จากนั้น ไฟล์ของนักเรียน
  ไฟล์จะเปิดขึ้นในเครื่องมือตัดเกรดของ Classroom
 4. คลิกการตัดเกรด Grading ในคอลัมน์ด้านขวา
 5. หากต้องการขยายหรือยุบคำอธิบายของเกณฑ์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง หรือลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น

เลือกคะแนนสำหรับเกณฑ์แต่ละรายการ

คะแนนแบบตามเกณฑ์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกระดับประสิทธิภาพ

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 

 3. คลิกงาน จากนั้น ดูงาน จากนั้น ไฟล์ของนักเรียน
  ไฟล์จะเปิดขึ้นในเครื่องมือตัดเกรดของ Classroom
 4. คลิกการตัดเกรด Grading ในคอลัมน์ด้านขวา
 5. หากต้องการกำหนดระดับเกรดแบบตามเกณฑ์ของเกณฑ์แต่ละรายการให้เลือกดังนี้
  • คลิกระดับคะแนนของเกณฑ์แต่ละรายการ
  • หากคุณกำลังใช้เกณฑ์ในการให้คะแนน ให้กรอกตัวเลข

เปลี่ยนเกรดรวมด้วยตนเอง

ระบบจะไม่เพิ่มเกรดแบบตามเกณฑ์ในช่องเกรดโดยอัตโนมัติ

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 

 3. คลิกงาน จากนั้น ดูงาน จากนั้น ไฟล์ของนักเรียน
  ไฟล์จะเปิดขึ้นในเครื่องมือตัดเกรดของ Classroom
 4. คลิกการตัดเกรด Grading ในคอลัมน์ด้านขวา
 5. กรอกคะแนนรวมแบบตามเกณฑ์หรือคะแนนที่ปรับแล้วของงานในส่วนเกรด 
 

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน โปรดไปที่หัวข้อคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนเวอร์ชันเบต้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร