ตัดเกรดด้วยเกณฑ์การให้คะแนน

คุณจะใช้เกณฑ์ใน Classroom เพื่อตัดเกรดและแสดงความคิดเห็นได้

เมื่อเลือกใช้เกณฑ์การให้คะแนนหรือป้อนคะแนนตามเกณฑ์แล้วในขณะตัดเกรด คุณจะแก้ไขหรือลบเกณฑ์ของงานดังกล่าวไม่ได้

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่นักเรียนจะตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนนได้ที่หัวข้อตรวจสอบงานของคุณกับเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนนขณะตัดเกรด

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน

 3. คลิกงาน แล้ว ดูงาน แล้ว ไฟล์ของนักเรียน
  ไฟล์จะเปิดขึ้นในเครื่องมือตัดเกรดของ Classroom
 4. คลิกการตัดเกรด การตัดเกรด ในคอลัมน์ด้านขวา
   การตัดเกรด
 5. หากต้องการขยายหรือยุบคำอธิบายของเกณฑ์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง หรือลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น

เลือกคะแนนสำหรับเกณฑ์แต่ละรายการ

คะแนนแบบตามเกณฑ์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกระดับประสิทธิภาพ

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน

 3. คลิกงาน แล้ว ดูงาน แล้ว ไฟล์ของนักเรียน
  ไฟล์จะเปิดขึ้นในเครื่องมือตัดเกรดของ Classroom
 4. คลิกการตัดเกรด การตัดเกรด ในคอลัมน์ด้านขวา
   การตัดเกรด
 5. หากต้องการกำหนดระดับเกรดแบบตามเกณฑ์ของเกณฑ์แต่ละรายการให้เลือกดังนี้
  • คลิกระดับคะแนนของเกณฑ์แต่ละรายการ
   คลิกระดับ
  • หากคุณกำลังใช้เกณฑ์ในการให้คะแนน ให้กรอกตัวเลข
   ป้อนคะแนน

เปลี่ยนเกรดรวมด้วยตนเอง

ระบบจะไม่เพิ่มเกรดแบบตามเกณฑ์ในช่องเกรดโดยอัตโนมัติ

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน

 3. คลิกงาน แล้ว ดูงาน แล้ว ไฟล์ของนักเรียน
  ไฟล์จะเปิดขึ้นในเครื่องมือตัดเกรดของ Classroom
 4. คลิกการตัดเกรด การตัดเกรด ในคอลัมน์ด้านขวา
   การตัดเกรด
 5. กรอกคะแนนรวมแบบตามเกณฑ์หรือคะแนนที่ปรับแล้วของงานในส่วนเกรด 
 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร