ตัดเกรดด้วยเกณฑ์การให้คะแนน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

คุณจะใช้เกณฑ์ใน Classroom เพื่อตัดเกรดและแสดงความคิดเห็นได้ โดยจะใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการตัดเกรดได้จากหน้างานของนักเรียนหรือเครื่องมือตัดเกรด

หลังจากเริ่มตัดเกรดแล้ว คุณจะแก้ไขหรือลบเกณฑ์การให้คะแนนของงานไม่ได้

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่นักเรียนจะตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนนได้ที่หัวข้อตรวจสอบงานของคุณกับเกณฑ์การให้คะแนน

ตัดเกรดด้วยเกณฑ์การให้คะแนนจากเครื่องมือตัดเกรด

ดูเกณฑ์การให้คะแนนขณะตัดเกรด

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกงานจากนั้นดูงานจากนั้นไฟล์ของนักเรียน
 4. คลิกการตัดเกรด "" ในคอลัมน์ด้านขวา
   การตัดเกรด
 5. หากต้องการขยายหรือยุบคำอธิบายของเกณฑ์ ให้คลิกลูกศรลง "" หรือลูกศรขึ้น ""

เลือกคะแนนสำหรับเกณฑ์แต่ละรายการ

คะแนนแบบตามเกณฑ์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกระดับการให้คะแนน

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกงานจากนั้นดูงานจากนั้นไฟล์ของนักเรียน
 4. คลิกการตัดเกรด "" ในคอลัมน์ด้านขวา
   การตัดเกรด
 5. หากต้องการกำหนดระดับการให้คะแนนแบบตามเกณฑ์ของเกณฑ์แต่ละรายการ ให้เลือกดังนี้
  • คลิกระดับคะแนนของเกณฑ์แต่ละรายการ
   คลิกระดับ
   หมายเหตุ: หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้คลิกล้าง "" 
  • หากคุณกำลังใช้เกณฑ์ในการให้คะแนน ให้กรอกตัวเลข
   ป้อนคะแนน

เปลี่ยนเกรดรวมด้วยตนเอง

คุณจะป้อนเกรดใหม่สำหรับงานของนักเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเปลี่ยนการเลือกระดับ

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกงานจากนั้นดูงานจากนั้นไฟล์ของนักเรียน
 4. คลิกการตัดเกรด "" ในคอลัมน์ด้านขวา
   การตัดเกรด
 5. ในส่วนเกรด ให้ป้อนเกรดสำหรับงานของนักเรียนด้วยตนเอง

ตัดเกรดด้วยเกณฑ์การให้คะแนนจากหน้า "งานของนักเรียน"

ดูเกณฑ์การให้คะแนนขณะตัดเกรด

 1. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน งาน
 2. คลิกดูงาน
 3. ในหน้างานของนักเรียน ให้คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
 4. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์ทั้งหมด ให้คลิกขยายเกณฑ์ "" หรือยุบเกณฑ์ "" ทางด้านขวา
  • หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์บางรายการ ให้คลิกขยาย "" หรือยุบ "" ข้างเกณฑ์ที่ต้องการ

เลือกคะแนนสำหรับเกณฑ์แต่ละรายการ

คุณจะเลือกระดับการให้คะแนนที่มีเกณฑ์แบบขยายหรือยุบได้ Classroom จะบันทึกการเลือกของคุณโดยอัตโนมัติและคำนวณเกรดรวม

 1. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน งาน
 2. คลิกดูงาน
 3. ในหน้างานของนักเรียน ให้คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
 4. หากต้องการเลือกระดับการให้คะแนน ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คลิกระดับการให้คะแนนด้านล่างเกณฑ์
  • ป้อนคะแนนที่นักเรียนได้ข้างคะแนนของเกณฑ์
   Classroom จะเลือกระดับคะแนนให้คะแนนที่คุณป้อน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้คลิกล้างในเกณฑ์ที่ขยาย

เปลี่ยนเกรดรวมด้วยตนเอง

คุณจะป้อนเกรดใหม่สำหรับงานของนักเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเปลี่ยนการเลือกระดับ

 1. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน งาน
 2. คลิกดูงาน
 3. ในหน้างานของนักเรียน ให้คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
 4. ป้อนเกรดใหม่ให้นักเรียน
  ระบบจะบันทึกเกรดโดยอัตโนมัติ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนเกรดใหม่ของนักเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้น ส่งคืนถัดจากเกรด

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false