Wystawianie oceny cząstkowej

Aby korzystać z funkcji ocen cząstkowych, zarejestruj się w programie testów beta. Więcej informacji zawiera artykuł Rejestrowanie się w programach wersji beta Classroom.

W Classroom możesz używać ocen cząstkowych do oceniania i komentowania prac uczniów.

Po wybraniu wagi lub punktacji oceny cząstkowej podczas oceniania nie możesz zmodyfikować ani usunąć oceny cząstkowej z projektu.

Wyświetlanie oceny cząstkowej podczas oceniania

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania

 3. Kliknij projekt a potem Wyświetl projekt a potem wybierz plik ucznia.
  Plik zostanie otwarty w narzędziu do oceniania w Classroom.
 4. W prawej kolumnie kliknij Ocenianie Grading.
 5. Aby rozwinąć lub zwinąć opis kryterium, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół lub strzałkę w górę strzałka w górę.

Wybieranie wagi poszczególnych kryteriów

W miarę wybierania poziomów osiągnięć ocena cząstkowa jest aktualizowana automatycznie.

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania

 3. Kliknij projekt a potem Wyświetl projekt a potem wybierz plik ucznia.
  Plik zostanie otwarty w narzędziu do oceniania w Classroom.
 4. W prawej kolumnie kliknij Ocenianie Grading.
 5. Aby przypisać poziom oceny cząstkowej do każdego kryterium, wykonaj jedną z tych czynności:
  • Kliknij wagę każdego z kryteriów.
  • Jeśli używasz kryterium punktacji, wpisz liczbę.

Samodzielne zmienianie oceny łącznej

Oceny cząstkowe nie są automatycznie dodawane w polu oceny.

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania

 3. Kliknij projekt a potem Wyświetl projekt a potem wybierz plik ucznia.
  Plik zostanie otwarty w narzędziu do oceniania w Classroom.
 4. W prawej kolumnie kliknij Ocenianie Grading.
 5. W sekcji Ocena wpisz łączną lub poprawioną ocenę cząstkową za projekt. 
 

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz najczęstsze pytania dotyczące wersji beta Ocen cząstkowych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?