Wystawianie oceny cząstkowej

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

W Classroom możesz używać ocen cząstkowych do oceniania i komentowania prac uczniów. Możesz wpisać oceny cząstkowe na stronie Zadania uczniów lub w narzędziu do oceniania.

Po rozpoczęciu oceniania nie możesz zmodyfikować oceny cząstkowej ani usunąć jej z projektu.

Szczegółowe informacje o tym, jak uczniowie mogą sprawdzać swoje oceny cząstkowe, znajdziesz w artykule Sprawdzanie ocen cząstkowych za swoją pracę.

Wpisywanie ocen cząstkowych w narzędziu do oceniania

Wyświetlanie oceny cząstkowej podczas oceniania

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt a potem Wyświetl projekt a potem kliknij plik ucznia.
 4. W prawej kolumnie kliknij Ocenianie "".
  Ocenianie
 5. Aby rozwinąć lub zwinąć opis kryterium, kliknij strzałkę w dół "" lub strzałkę w górę "".

Wybieranie wagi poszczególnych kryteriów

Gdy wybierasz wagę, ocena cząstkowa jest automatycznie aktualizowana. 

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij odpowiedni projekt a potem Wyświetl projekt a potem kliknij plik ucznia.
 4. W prawej kolumnie kliknij Ocenianie "".
  Ocenianie
 5. Aby przypisać wagę oceny do każdego kryterium, wykonaj jedną z tych czynności:
  • Kliknij wagę każdego z kryteriów.
   Kliknij poziom
   Uwaga: aby cofnąć wybór, w rozwiniętym kryterium kliknij Wyczyść ""
  • Jeśli używasz kryterium punktacji, wpisz liczbę.
   Wpisz wynik

Samodzielne zmienianie oceny łącznej

Możesz samodzielnie wpisać nową ocenę projektu ucznia bez zmiany wybranych poziomów. 

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij odpowiedni projekt a potem Wyświetl projekt a potem kliknij plik ucznia.
 4. W prawej kolumnie kliknij Ocenianie "".
  Ocenianie
 5. W sekcji Ocena wpisz ocenę projektu ucznia. 

Wpisywanie ocen cząstkowych na stronie Zadania uczniów

Wyświetlanie oceny cząstkowej podczas oceniania

 1. Kliknij zajęcia a potem Zadania  wybierz projekt.
 2. Kliknij Wyświetl projekt.
 3. Na stronie Zadania uczniów po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia.
 4. Wybierz opcję:
  • Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie kryteria, po prawej stronie kliknij Rozwiń kryteria "" lub Zwiń kryteria "".
  • Aby rozwinąć lub zwinąć poszczególne kryteria, obok wybranego kryterium kliknij Rozwiń "" lub Zwiń "".

Wybieranie wagi poszczególnych kryteriów

Możesz wybrać wagi przy rozwiniętych lub zwiniętych kryteriach. Classroom automatycznie zapisze wybrane opcje i obliczy ocenę łączną.

 1. Kliknij zajęcia a potem Zadania  wybierz projekt.
 2. Kliknij Wyświetl projekt.
 3. Na stronie Zadania uczniów po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia.
 4. Aby określić wagę, wybierz opcję:
  • Pod kryterium kliknij wagę.
  • Obok punktów kryterium wpisz punkty ucznia.
   Na podstawie wpisanych punktów Classroom wybierze wagę.
 5. (Opcjonalnie) Aby cofnąć wybór, w rozwiniętym kryterium kliknij Wyczyść.

Samodzielne zmienianie oceny łącznej

Możesz samodzielnie wpisać nową ocenę projektu ucznia bez zmiany wybranych poziomów.

 1. Kliknij zajęcia a potem Zadania  wybierz projekt.
 2. Kliknij Wyświetl projekt.
 3. Na stronie Zadania uczniów po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia.
 4. Wpisz nową ocenę ucznia.
  Ocena zapisze się automatycznie.
 5. (Opcjonalnie) Aby przesłać nową ocenę uczniowi, obok oceny kliknij Więcej "" a potem Zwróć.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false