ดูงานของนักเรียนในหน้าสิ่งที่ต้องทำ

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณจะดูภาพรวมของงานและคำถามของชั้นเรียนทั้งหมดได้ในหน้าสิ่งที่ต้องทำ และจะกรองตามชั้นเรียนเพื่อดูเฉพาะงานของชั้นเรียนดังกล่าวก็ได้

ดูงานที่จะต้องตรวจหรืองานที่ตรวจแล้ว

คุณจะมีมุมมองงาน 2 มุมมองในหน้าสิ่งที่ต้องทำ ดังนี้

 • ต้องตรวจ - งานยังที่ยังไม่ส่งหรือยังไม่ได้ให้คะแนนซึ่งแสดงไว้โดยยังไม่มีวันที่ครบกำหนดหรืออยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ (งานที่คุณมอบหมายโดยมีวันที่ครบกำหนด)
 • ตรวจแล้ว - งานที่คุณให้คะแนนและส่งคืนแล้ว

นอกจากนี้ คุณยังดูรายละเอียดต่อไปนี้ได้

 • ส่งแล้ว - จำนวนนักเรียนที่ส่งงานแล้ว
 • มอบหมายแล้ว - จำนวนนักเรียนที่ไม่ได้ส่งงาน
 • ให้คะแนนแล้ว - จำนวนนักเรียนที่คุณให้คะแนนและส่งคืนแล้ว

หมายเหตุ: คุณจะกรองทั้งสองแท็บตามชั้นเรียนเพื่อดูเฉพาะงานของแต่ละชั้นเรียนได้

ดูงานที่จะตรวจ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู ""จากนั้น สิ่งที่ต้องทำ

  คลิกเมนู

 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองงานตามชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด แล้วเลือกชั้นเรียน

  คลิก "ชั้นเรียนทั้งหมด"

 4. คลิกชื่อเพื่อดูงานที่ส่งในหน้างานของนักเรียน

ทำเครื่องหมายงานว่าตรวจแล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู ""จากนั้น สิ่งที่ต้องทำ
 3. คลิกเพิ่มเติม "" จากนั้น ทำเครื่องหมายว่าตรวจแล้วถัดจากงาน

  หลังจากทำเครื่องหมายว่าตรวจแล้ว คุณจะเห็นงานดังกล่าวในรายการตรวจแล้ว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร