เพิ่มหัวข้อไปยังหน้างานของชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

หมายเหตุ: Classroom เวอร์ชันก่อนหน้านี้ (ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน) เลิกใช้และหยุดให้บริการในวันที่ 4 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อชั้นเรียนใน Classroom ที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

คุณจะจัดกลุ่มงาน คำถาม เนื้อหาของชั้นเรียนในหัวข้อต่างๆ ในหน้างานของชั้นเรียนได้

ให้คิดว่าหัวข้อเป็นโมดูลหรือหน่วย และงานหรือเนื้อหาของหลักสูตรเป็นบทเรียนรายการต่างๆ คุณจะจัดลำดับโพสต์ในหัวข้อที่ต้องการและจัดเรียงหัวข้อตามหลักสูตรได้

โพสต์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมีหัวข้อ หากไม่ได้กำหนดหัวข้อ โพสต์จะแสดงที่ด้านบนสุดของหน้างานของชั้นเรียน

สร้างหัวข้อ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 
 3. คลิกสร้าง จากนั้น หัวข้อที่ด้านบน
  สร้างหัวข้อ
 4. ป้อนชื่อหัวข้อ แล้วคลิกเพิ่ม

นักเรียนจะดูหัวข้อที่มีโพสต์ที่เผยแพร่ได้เท่านั้น

เพิ่มหัวข้อไปยังงานหรือคำถามที่มีอยู่

หมายเหตุ: หากโพสต์งานไปยังชั้นเรียนหลายชั้นแล้ว การแก้ไขงานในชั้นเรียนหนึ่งจะไม่เป็นการแก้ไขงานในชั้นเรียนอื่น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขถัดจากงานหรือคำถาม
  เลือกแก้ไข
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากไม่มีหัวข้อ
  เลือกหัวข้อ
 5. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อ
  • หากต้องการเลือกหัวข้อจากรายการ ให้คลิกหัวข้อนั้น

หมายเหตุ: คุณเพิ่มหัวข้อได้เพียง 1 รายการในงานหรือคำถาม

ดูวิธีการสร้างงานและคำถามได้ในหัวข้อสร้างงานและสร้างคำถาม

เพิ่มหัวข้อในสื่อการสอนของชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขถัดจากสื่อการสอนของชั้นเรียน
  เลือกแก้ไข
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากไม่มีหัวข้อ
  เลือกหัวข้อ
 5. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อ
  • หากต้องการเลือกหัวข้อจากรายการ ให้คลิกหัวข้อนั้น

หมายเหตุ: คุณจะเพิ่มได้เพียง 1 หัวข้อต่อโพสต์

ดูวิธีการสร้างเนื้อหาของชั้นเรียนได้ในหัวข้อเพิ่มเนื้อหาของชั้นเรียนไปยังหน้างานของชั้นเรียน

กรองตามหัวข้อ

คุณจะดูโพสต์ทั้งหมดในหัวข้อที่ต้องการและสลับดูหัวข้อต่างๆ ได้ด้วยตัวกรองหัวข้อ
 1. คลิกงานของชั้นเรียนในชั้นเรียน
 2. หากต้องการดูโพสต์ในหัวข้อ ให้คลิกชื่อหัวข้อทางด้านซ้าย
  หัวข้อทั้งหมดในหน้างานของชั้นเรียน
 3. หากต้องการกลับไปที่หัวข้อทั้งหมด ให้คลิกหัวข้อทั้งหมดทางด้านซ้าย

จัดเรียงหัวข้อใหม่

เมื่อย้ายหัวข้อ เนื้อหาของหัวข้อเหล่านั้นจะย้ายไปด้วย มีเพียงครูเท่านั้นที่จัดลำดับหัวข้อใหม่ได้   

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 
 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • คลิกที่ใดก็ได้ในหัวข้อ จากนั้น ลากขึ้นหรือลง
  • คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ย้ายขึ้นหรือย้ายลงถัดจากชื่อหัวข้อ
   ย้ายหัวข้อ
   หมายเหตุ: คุณจะย้ายหัวข้อที่อยู่ภายในหัวข้ออื่นไม่ได้ โปรดเลือกหัวข้อทั้งหมดทางด้านซ้ายในหน้างานของชั้นเรียน

 

จัดเรียงโพสต์ในหัวข้อใหม่

มีเพียงครูเท่านั้นที่จัดลำดับโพสต์ภายใต้หัวข้อที่ต้องการใหม่ได้ 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 
 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • คลิกที่ใดก็ได้ในโพสต์ จากนั้น ลากขึ้นหรือลง
  • คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ย้ายขึ้นหรือย้ายลงถัดจากชื่อโพสต์
   ย้ายโพสต์
   หมายเหตุ: คุณจะย้ายโพสต์ที่อยู่ภายในหัวข้ออื่นไม่ได้ โปรดเลือกหัวข้อทั้งหมดทางด้านซ้ายในหน้างานของชั้นเรียน

เปลี่ยนชื่อหัวข้อ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เปลี่ยนชื่อถัดจากชื่อหัวข้อ
  คลิก "เปลี่ยนชื่อ"
 4. เปลี่ยนชื่อหัวข้อ แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร