Onderwerpen toevoegen aan de pagina Schoolwerk

Dit artikel is voor docenten.

Je kunt opdrachten, toetsopdrachten, vragen en lesmateriaal groeperen met onderwerpen. Als je geen onderwerp toewijst, wordt een post bovenaan de pagina Schoolwerk weergegeven. Je kunt de volgorde van posts in een onderwerp wijzigen en de volgorde van onderwerpen wijzigen, zodat deze aansluit bij je lesprogramma. Leerlingen zien alleen onderwerpen met gepubliceerde posts.

Een onderwerp maken

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk.
 3. Klik bovenaan op Makenand thenOnderwerp.
  Onderwerp maken
 4. Voer de onderwerpnaam in en klik op Toevoegen.

Een onderwerp toevoegen aan opdrachten, toetsopdrachten of vragen

Je kunt slechts één onderwerp toevoegen aan een opdracht, toetsopdracht of vraag. Als een opdracht in verschillende lesgroepen is gepost en je wijzigt deze in één lesgroep, wordt deze niet gewijzigd in de andere lesgroepen.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk
 3. Klik naast de opdracht, toetsopdracht of vraag op Meer ""and thenBewerken.
  Selecteer Bewerken
 4. Klik naast Geen onderwerp op de pijl-omlaag "" en kies een optie:
  • Als je een onderwerp wilt maken, klik je op Onderwerp maken en voer je een onderwerpnaam in.
  • Als je een onderwerp in de lijst wilt selecteren, klik je op de naam van het onderwerp.

   Selecteer een onderwerp

 5. Klik op Opslaan.

Een onderwerp toevoegen aan lesmateriaal

Je kunt slechts één onderwerp toevoegen per post. Zie Materiaal toevoegen aan de pagina Schoolwerk voor informatie over het maken van lesmateriaal.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk
 3. Klik naast het lesmateriaal op Meer ""and thenBewerken.
  Selecteer Bewerken
 4.  Klik naast Geen onderwerp op de pijl-omlaag "" en kies een optie:
  • Als je een onderwerp wilt maken, klik je op Onderwerp maken en voer je een onderwerpnaam in.
  • Als je een onderwerp in de lijst wilt selecteren, klik je op de naam van het onderwerp.

   Selecteer een onderwerp

 5. Klik op Opslaan.

Filteren op onderwerp 

Met de onderwerpfilters kun je al je posts voor een onderwerp bekijken en snel schakelen tussen onderwerpen.
 1. Klik in een lesgroep op Schoolwerk.
 2. Klik links op de naam van een onderwerp om al je posts voor dat onderwerp te zien.
 3. Klik links op Alle onderwerpen om terug te gaan naar al je onderwerpen.

Onderwerpen in een andere volgorde zetten

 Als je een mobiel apparaat gebruikt, klik je hierboven op Android of iPhone en iPad voor instructies. 

Als je een onderwerp verplaatst, wordt alle bijbehorende content ook verplaatst. Alleen docenten kunnen onderwerpen in een andere volgorde zetten.   

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk
 3. Klik links op Alle onderwerpen als dit nog niet is geselecteerd.
 4. Kies een optie:
  • Klik op het onderwerpand thensleep het naar boven of beneden.
  • Klik naast de onderwerpnaam op Meer ""and thenOmhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen.
   Onderwerp verplaatsen

Posts in een onderwerp in een andere volgorde zetten

 Als je een mobiel apparaat gebruikt, klik je hierboven op Android of iPhone en iPad voor instructies. 

Je kunt de volgorde wijzigen van opdrachten, materiaal en ander werk onder hetzelfde onderwerp. Alleen docenten kunnen de posts in een onderwerp in een andere volgorde zetten. 

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk
 3. Klik links op Alle onderwerpen als dit nog niet is geselecteerd.
 4. Kies een optie:
  • Klik op de postand thensleep deze naar boven of beneden.
  • Klik naast de naam van de post op Meer ""and thenOmhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen.
   Post verplaatsen

De naam van een onderwerp wijzigen

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk.
 3. Klik naast de onderwerpnaam op Meer ""and thenNaam wijzigen.
  Klik op
 4. Voer een nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.

Een onderwerp verwijderen

Als je een onderwerp verwijdert, worden de bijbehorende posts niet verwijderd. Posts worden bovenaan de lijst geplaatst op de pagina Schoolwerk.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk.
 3. Klik naast de onderwerpnaam op Meer ""and thenVerwijderen.
 4. Klik op Verwijderen om te bevestigen.

Gerelateerde onderwerpen

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?