Wysyłanie e-maila do wszystkich uczniów, którzy oddali zadanie, lub do wszystkich, którzy tego nie zrobili

Możesz wysłać e-maila do wszystkich uczniów, którzy oddali projekt lub pytanie, albo do wszystkich, którzy tego nie zrobili. Uczniów możesz pogrupować na trzy sposoby:

 • Oddane – uczniowie, którzy oddali zadanie.
 • Przypisane – uczniowie, którzy nie oddali zadania.
 • Ocenione lub Zwrócone – uczniowie, których zadania zostały przez Ciebie ocenione lub zwrócone bez oceny.
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia i wybierz projekt lub pytanie.
 3. Wybierz opcję:
  • Aby wysłać e-maila do wszystkich uczniów, którzy przesłali zadanie, kliknij Oddane.
  • Aby wysłać e-maila do wszystkich uczniów, którzy nie oddali zadania, kliknij Przypisane.
  • Aby wysłać e-maila do wszystkich uczniów, których zadanie zostało przez Ciebie ocenione, kliknij Ocenione.
  • Aby wysłać e-maila do wszystkich uczniów, których zadanie zostało im przez Ciebie zwrócone, kliknij Zwrócone.
  • Aby wysłać e-maila do wybranych grup uczniów lub wszystkich uczniów, kliknij kilka lub wszystkie sekcje (Oddane, Przypisane, Ocenione, Zwrócone).
  • (Opcjonalnie) Aby odznaczyć dowolne ustawienie, kliknij je jeszcze raz.
 4. Kliknij Wyślij e-maila Wyślij e-maila i wpisz treść wiadomości.
 5. Kliknij Opublikuj Publikuj.

  Uwaga: jeśli udostępniasz załącznik osobom, które nie znajdują się w organizacji G Suite, do której należy ten załącznik, kliknij Wyślij mimo to lub Anuluj.
  Gdy wybierzesz Anuluj, możesz wysłać e-maila bez udostępniania załącznika. W tym celu kliknij Wyślij.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?