Informacje o kontach użytkowników Classroom

Aby zalogować się w Classroom, musisz wykonać czynności odpowiednie do typu używanego konta:

 • Konto szkolne – nazywane też kontem G Suite dla Szkół i Uczelni. Takie konto jest konfigurowane przez administratora akredytowanej szkoły. Adres takiego konta wygląda podobnie do: użytkownik@szkoła.edu
 • Osobiste konto Google – takie konto jest konfigurowane przez użytkownika albo jego rodzica lub opiekuna. Zwykle osobiste konta Google są używane poza środowiskiem szkolnym, na przykład na potrzeby korepetycji. Adres takiego konta wygląda podobnie do: użytkownik@example.com
 • Konto G Suite – konta tego typu są konfigurowane przez administratora organizacji. Adres takiego konta wygląda podobnie do: użytkownik@nazwa-firmy.com.

 

Konto szkolne

Co to jest konto szkolne?
Konto szkolne jest udostępniane przez administratora akredytowanej szkoły, która korzysta z G Suite dla Szkół i Uczelni. Administrator szkolnego działu informatycznego tworzy takie konta i zarządza nimi. Adres takiego konta wygląda podobnie do: użytkownik@szkoła.edu


Jak zacząć korzystać z konta szkolnego? 
Jeśli jesteś nauczycielem lub uczniem, szkolny administrator udostępni Ci adres e-mail i hasło.


Moja szkoła nie korzysta z G Suite dla Szkół i Uczelni
Aby dowiedzieć się, jak uzyskać G Suite dla Szkół i Uczelni, zobacz Pierwsze kroki z G Suite dla Szkół i Uczelni.

Uwaga: jeśli korzystasz z Classroom w szkole i chcesz się zalogować w tej usłudze w domu, użyj swojego konta szkolnego.
 

Osobiste konto Google

Co to jest osobiste konto Google?
Użytkownicy sami tworzą swoje osobiste konta Google. Zwykle osobiste konta Google są używane poza środowiskiem szkolnym, na przykład w centrum szkoleniowym lub na potrzeby korepetycji. Adres takiego konta wygląda podobnie do: użytkownik@example.com


Jak rozpocząć korzystanie z konta osobistego? 
Pełnoletni użytkownicy mogą samodzielnie utworzyć swoje konta Google. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie konta Google.

Dzieci, które nie spełniają wymagań dotyczących wieku, powinny poprosić osobę dorosłą o utworzenie dla nich konta Google. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie konta Google dla dziecka.

Uwaga: w poszczególnych krajach mogą obowiązywać inne wymagania związane z minimalnym wiekiem na potrzeby tworzenia konta Google. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wymagania wiekowe dotyczące kont Google.

Czy użytkownicy osobistych kont Google mogą korzystać z tych samych funkcji, co osoby z innymi kontami?
Nie. W przypadku osobistych kont Google:

 • Dzieci korzystające z konta, którym zarządza rodzic, nie mogą tworzyć zajęć ani ich prowadzić. 
 • Uczniowie nie mogą wysyłać e-maili do innych osób z zajęć.
 • Nauczyciele nie mogą zapraszać opiekunów do zasubskrybowania e-maili z podsumowaniem aktywności uczniów.
   

Konto G Suite

Co to jest konto G Suite?
Konta G Suite zwykle są używane w dużych organizacjach, które korzystają z jednej z tych wersji G Suite: 
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite dla Organizacji Non-Profit
Adres takiego konta wygląda podobnie do: użytkownik@nazwa-firmy.com
Jak rozpocząć korzystanie z konta G Suite? 
Administrator działu informatycznego w organizacji tworzy takie konta i zarządza nimi. 

Czy mogę dołączać do zajęć utworzonych przez użytkowników innych typów kont?

Jeśli typ Twojego konta to obsługuje i administrator organizacji na to zezwolił, możesz dołączać do zajęć utworzonych przez użytkowników innych typów kont.
Jeśli uczeń korzysta z Classroom i ma konto... A główny nauczyciel korzysta z Classroom i ma konto... Czy uczeń może dołączyć do zajęć?
 • G Suite dla Szkół i Uczelni 
 • G Suite dla Organizacji Non-Profit
 • G Suite dla Szkół i Uczelni
 • G Suite dla Organizacji Non-Profit
Tak, jeśli ustawienia zajęć w obu organizacjach na to zezwalają
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
Tak, jeśli ustawienia zajęć w obu organizacjach na to zezwalają
 • G Suite dla Szkół i Uczelni 
 • G Suite dla Organizacji Non-Profit
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • Osobiste konto Google
Nie
Osobiste konto Google Osobiste konto Google Tak

 

Ważne: klienci korzystający z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise nie powinni udostępniać Classroom użytkownikom mającym mniej niż 13 lat ani uczniom w szkołach.

 

Jeśli jesteś administratorem G Suite i chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj Kontrolowanie dostępu użytkowników do Classroom.
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?