Zmiana roli w Classroom

Jeśli podczas pierwszej rejestracji w Classroom przypadkowo wybierzesz niewłaściwą rolę, skontaktuj się z administratorem G Suite. Zmienić rolę może tylko administrator Classroom. Zmiany powinny zacząć obowiązywać niemal natychmiast.

Jestem nauczycielem i zarejestrowałem się jako uczeń

  1. Skontaktuj się z administratorem Classroom.
  2. Poproś użytkownika, aby wykonał czynności opisane w sekcji Zmienianie roli użytkownika z ucznia na nauczyciela.

Jestem uczniem i zarejestrowałem się jako nauczyciel

  1. Poproś swojego nauczyciela o skontaktowanie się z administratorem Classroom.
  2. Poproś administratora o wykonanie czynności opisanych w sekcji Zmienianie roli użytkownika z nauczyciela na ucznia.

Jestem uczniem i chcę utworzyć zajęcia

Uczniowie nie mogą tworzyć zajęć w Classroom. Jeśli chcesz utworzyć zajęcia, na przykład dla koła zainteresowań lub zespołu, zaloguj się w Classroom z użyciem osobistego konta Google. Jeśli masz mniej niż 13 lat, do utworzenia zajęć potrzebujesz osoby dorosłej.  

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?