Zmiana roli

Jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem w szkole, która korzysta z G Suite dla Szkół i Uczelni, i podczas rejestrowania się w Google Classroom została przez Ciebie wybrana nieprawidłowa rola, wykonaj te czynności:
  • Uczniowie – poproś nauczyciela, aby skontaktował się z administratorem w celu zmiany Twojej roli z nauczyciela na ucznia.
  • Nauczyciele – poproś administratora o zmianę Twojej roli z ucznia na nauczyciela. Dowiedz się, kto jest Twoim administratorem
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?