โอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับครู ฟีเจอร์นี้ไม่เปิดให้บริการสำหรับนักเรียน

หากคุณเปลี่ยนชั้นเรียนที่คุณสอนหรือออกจากโรงเรียน คุณสามารถโอนชั้นเรียนที่คุณเป็นเจ้าของไปให้ครูที่ร่วมสอนในในชั้นเรียนได้ หากครูที่ร่วมสอนตอบรับการโอน ครูเหล่านี้ก็จะกลายเป็นครูหลักของชั้นเรียนดังกล่าว ส่วนคุณจะกลายเป็นครูที่ร่วมสอนของชั้นเรียน

คุณสามารถโอนชั้นเรียนไปให้ใครได้บ้าง

 • หากคุณมีบัญชี G Suite for Education คุณสามารถโอนชั้นเรียนไปให้ครูที่ร่วมสอนในโดเมนของคุณได้
 • หากคุณใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคล คุณสามารถโอนการเป็นเจ้าของไปให้ครูที่ร่วมสอนโดยใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลได้

ใครเป็นเจ้าของสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียนหลังจากการโอน

หลังจากโอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียนแล้ว ครูหลักคนใหม่จะเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ ดังนี้

 • โฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 • สื่อการเรียนการสอนในโฟลเดอร์เทมเพลตของชั้นเรียน
 • งานของนักเรียนที่ส่งแล้ว

ใครเป็นเจ้าของสื่อการเรียนการสอนที่ถูกลบ

หากคุณมีบัญชี G Suite for Education คุณยังคงเป็นเจ้าของสื่อการเรียนการสอนทั้งหมดที่ถูกลบก่อนที่จะโอนการเป็นเจ้าของ หากมีการกู้คืนสื่อการเรียนการสอน คุณยังคงเป็นเจ้าของสื่อดังกล่าวอยู่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าของไฟล์ของคุณ

หมายเหตุ: ครูหลักคนใหม่สามารถลบชั้นเรียนได้

โอนชั้นเรียนที่คุณเป็นเจ้าของไปให้กับครูที่ร่วมสอน

คุณสามารถโอนได้เฉพาะการเป็นเจ้าของชั้นเรียนให้กับครูที่ร่วมสอนเท่านั้น 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่คุณต้องการโอนไปให้ครูคนอื่น
 3. คลิกผู้คนที่ด้านบน

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ทำให้เป็นเจ้าของชั้นเรียนถัดจากชื่อครู
 5. คลิกเชิญ

  หมายเหตุ: คุณยังคงเป็นเจ้าของชั้นเรียนอยู่จนกว่าจะมีการตอบรับคำเชิญดังกล่าว และคุณยังคงเป็นครูที่ร่วมสอนอยู่ต่อไปหากมีการตอบรับการโอนการเป็นเจ้าของแล้ว เมื่อมีการโอนการเป็นเจ้าของแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน

เพิกถอนคำเชิญในการโอนชั้นเรียน

หลังจากที่ได้เชิญครูที่ร่วมสอนให้เข้ามาเป็นเจ้าของชั้นเรียนแล้ว คุณสามารถเพิกถอนคำเชิญได้ก่อนที่ครูที่ร่วมสอนจะให้การตอบรับ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่คุณต้องการเพิกถอนคำเชิญในการโอนการเป็นเจ้าของ
 3. คลิก People ที่ด้านบน

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิกถอนการเชิญเป็นเจ้าของถัดจากชื่อครู
ตอบรับหรือปฏิเสธการโอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียน

คุณจะได้รับอีเมลเมื่อคุณได้รับเชิญให้เป็นเจ้าของชั้นเรียนของครูคนอื่น นอกจากนี้ คุณยังคลิกยอมรับในการ์ดชั้นเรียนได้เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Classroom

 1. ในโปรแกรมอีเมลของคุณ ให้คลิกอีเมลแล้วคลิกตอบกลับ
 2. คลิกยอมรับหรือปฏิเสธ

หมายเหตุ: ถ้าคุณยอมรับ คุณและเจ้าของเดิมจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร