เขียนหมายเหตุลงในงานของนักเรียน

คุณสามารถใช้เครื่องมือวาดภาพและเขียนข้อความของ Classroom เพื่อใส่ความคิดเห็นลงในงานของนักเรียนโดยตรง ทำได้ทั้งขีดเส้นใต้คำ ไฮไลต์ข้อความ วาดรูปร่าง และใส่หมายเหตุในไฟล์ Google เอกสาร ไฟล์ Adobe® PDF® และเอกสาร Microsoft® Office®

หมายเหตุ: เครื่องมือวาดภาพและเขียนข้อความจะใช้งานได้เฉพาะในแอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android และ Apple® iOS® เท่านั้น

วิธีเขียนหมายเหตุ

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนและแตะงาน
 3. แตะงานของนักเรียน
 4. แตะชื่อของนักเรียน แล้วแตะไฟล์แนบ
 5. แตะเขียน

  คลิก "แก้ไข"

 6. เขียนหมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในใช้เครื่องมือวาดภาพและเขียนข้อความ
 7. หากต้องการบันทึกหมายเหตุ ให้แตะบันทึก บันทึก

  บันทึก

  สำคัญ: การแก้ไขที่คุณทำจะไม่บันทึกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้แตะบันทึก บันทึก หรือหากออกจากหน้าจอนั้นหรือแตะย้อนกลับ กลับ ก่อนที่จะบันทึก หมายเหตุนั้นจะหายไป

 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดงานของนักเรียนใน Google ไดรฟ์ ให้แตะแท็บใหม่ เปิด

วิธีบันทึกหมายเหตุ

 • ถ้าไฟล์ต้นฉบับเป็นเอกสารของ Google เอกสาร หรือเอกสาร Office ไฟล์ที่แก้ไขจะบันทึกเป็นไฟล์ PDF
 • ถ้าไฟล์ต้นฉบับเป็นรูปภาพหรือ PDF ไฟล์ที่แก้ไขจะบันทึกทับไฟล์ต้นฉบับ

ใช้เครื่องมือวาดภาพและเขียนข้อความ

เลือกเครื่องมือ

คุณจะเห็นเครื่องมือทั้งหมดที่ด้านล่างของหน้าจอแอป

ใช้เครื่องมือนี้ เพื่อทำสิ่งนี้
เขียน เขียนข้อความหรือวาดเส้นด้วยปากกา คุณสามารถเปลี่ยนความหนาของเส้นโดยใช้แรงกด
ปากกาเมจิก "" เขียนข้อความหรือวาดเส้นที่มีความหนาคงที่โดยใช้ปากกาเมจิก
ไฮไลต์ "" ไฮไลต์ข้อความหรือรูปภาพ
เลือก เลือก เลือกหมายเหตุเพื่อปรับขนาดหรือย้ายตำแหน่ง
ลบ "" ลบหมายเหตุ
เพิ่มข้อความ "" เพิ่มข้อความหมายเหตุ

เปลี่ยนสีหรือขนาดของเครื่องมือ

เครื่องมือเขียน ปากกาเมจิก และไฮไลต์มีหลายขนาดและหลายสีให้เลือก

 1. แตะเครื่องมือเพื่อเลือก

  เลือกสีและขนาด

 2. หากต้องการเปลี่ยนสีหรือขนาดของเครื่องมือ ให้แตะลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น

  เลือกสี

เพิ่มข้อความหมายเหตุ

 1. แตะเพิ่มข้อความ ""
 2. ลากนิ้วเพื่อสร้างช่องข้อความ
 3. ป้อนข้อความ
  • ใช้สองนิ้วถ่างออกเพื่อทำให้ข้อความใหญ่ขึ้น
  • บีบสองนิ้วเข้าหากันเพื่อทำให้ข้อความเล็กลง
  • แตะมุมแล้วลากเข้าออกเพื่อปรับขนาดกล่องข้อความ

ลบสิ่งที่วาด

 1. แตะลบ ""

 2. แตะสิ่งที่วาดที่ต้องการลบออก 
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบเครื่องหมายทั้งหมดในหน้านั้น ให้แตะลบสองครั้ง "" จากนั้น ล้างข้อมูลบนหน้า

ปรับขนาดหรือย้ายหมายเหตุหรือรูปภาพ

 1. แตะเลือก เลือก แล้วแตะหมายเหตุหรือรูปภาพ
 2. หากต้องการปรับขนาด ให้ใช้ 2 นิ้วถ่างออกบนหมายเหตุหรือรูปภาพนั้น
 3. หากต้องการย้ายหมายเหตุหรือรูปภาพ ให้ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ซูมหมายเหตุเข้าหรือออก

 • หากต้องการซูมเข้า ให้ใช้ 2 นิ้วถ่างออกบนหมายเหตุ
 • หากต้องการซูมออก ให้บีบ 2 นิ้วเข้าหากันบนหมายเหตุ
 • เมื่อต้องการเลื่อนดูภาพวาด ให้ใช้ 2 นิ้วลากไปบนหน้าจอ

เลิกทำหรือทำงานซ้ำ

 • แตะเลิกทำ เลิกทำ เพื่อยกเลิกการกระทำทันที คุณสามารถแตะปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลิกทำการทำงานก่อนหน้าที่ต่อเนื่องกัน

  เลิกทำ

 • หากต้องการดำเนินการกระทำซ้ำ ให้แตะทำซ้ำ ทำซ้ำ โดยสามารถแตะซ้ำๆ เพื่อทำการทำงานที่ต่อเนื่องกันซ้ำ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร