Notities maken in het werk van leerlingen

Je kunt de teken- en schrijftools van Classroom gebruiken om direct in het werk van leerlingen feedback te geven. Je kunt woorden onderstrepen, tekst markeren, vormen tekenen en notities maken in Google Documenten-, Adobe® PDF®- en Microsoft® Office®-bestanden.

Opmerking: Teken- en schrijftools zijn alleen beschikbaar in de mobiele Classroom-app voor Android en Apple® iOS®.

Notities maken

 1. Tik op Classroom "".
 2. Tik op de lesgroep en tik op de opdracht.
 3. Tik op Werk van leerlingen.
 4. Tik op de naam van de leerling en vervolgens op de bijlage.
 5. Tik op Pen .

  Klik op Bewerken

 6. Maak notities. Zie De teken- en schrijftools gebruiken voor meer informatie.
 7. Tik op Opslaan Opslaan om je notities op te slaan.

  Opslaan

  Belangrijk: Wijzigingen die je aanbrengt worden niet automatisch opgeslagen. Als je niet op Opslaan Opslaan tikt of als je het scherm verlaat of op Terug Terug tikt voordat je opslaat, verlies je je notities.

 8. (Optioneel) Tik op Nieuw tabblad Openen om het werk van de leerling te openen in Google Drive.

Hoe notities worden opgeslagen

 • Als het oorspronkelijke bestand een Documenten- of Office-document was, wordt het bewerkte bestand als een pdf opgeslagen.
 • Als het oorspronkelijke bestand een afbeelding of pdf was, vervangt het bewerkte bestand het oorspronkelijke bestand.

De teken- en schrijftools gebruiken

Een tool kiezen

Alle tools staan onder aan het scherm van de app.

Gebruik deze tool Om dit te doen
Schrijven Schrijf of teken lijnen met een pen. Je kunt de breedte van de lijnen bepalen door harder of zachter te drukken.
Markeren "" Schrijf of teken lijnen van gelijke breedte met een markeerstift.
Highlighten "" Highlight tekst of afbeeldingen.
Selecteren selecteren Selecteer een notitie om de grootte ervan te wijzigen of deze te verplaatsen.
Wissen "" Wis een notitie.
Tekst toevoegen "" Voeg een tekstnotitie toe.

De kleur of grootte van een tool wijzigen

De pen-, stift- en markeertools zijn in verschillende groottes en kleuren beschikbaar.

 1. Tik op een tool om deze te selecteren.

  Kleur en formaat kiezen

 2. Tik op de pijl-omhoog Pijl-omhoog om de kleur of grootte van de tool te wijzigen.

  Kleur kiezen

Een tekstnotitie toevoegen

 1. Tik op Tekst toevoegen "".
 2. Sleep met je vinger om een ​​tekstveld te creëren.
 3. Voer je bericht in.
  • Beweeg twee vingers uit elkaar om de tekst groter te maken.
  • Knijp twee vingers samen om de tekst kleiner te maken.
  • Tik op een hoek van het tekstvak en versleep deze om de grootte van het vak te wijzigen.

Een markering wissen

 1. Tik op Gum "".

 2. Tik op een markering om deze te wissen. 
 3. (Optioneel) Dubbeltik op Gum "" en dan Pagina wissen om alle markeringen op de pagina te verwijderen.

Een notitie of afbeelding verplaatsen of de grootte ervan wijzigen

 1. Tik op Selecteren selecteren en tik op de notitie of afbeelding.
 2. Beweeg twee vingers uit elkaar of knijp ze samen op de notitie of afbeelding om de grootte te wijzigen.
 3. Als je een notitie of afbeelding wilt verplaatsen, sleep je deze naar de gewenste plaats.

In- of uitzoomen op een notitie

 • Beweeg twee vingers uit elkaar op de notitie om in te zoomen.
 • Knijp twee vingers samen op de notitie om uit te zoomen.
 • Sleep twee vingers over de pagina om de notitie te verschuiven.

Acties ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

 • Tik op Ongedaan maken Ongedaan maken om een ​​actie onmiddellijk te annuleren. Je kunt dit meerdere keren achter elkaar doen om opeenvolgende acties ongedaan te maken.

  Ongedaan maken

 • Tik op Opnieuw Opnieuw om een actie opnieuw uit te voeren. Je kunt het herhaaldelijk gebruiken om opeenvolgende acties opnieuw uit te voeren.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?