ตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

หน้านี้สำหรับครู

คุณจะเพิ่มผู้ปกครองให้ได้เฉพาะนักเรียนที่ใช้ Classroom กับบัญชี G Suite เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Classroom

หากผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเปิดให้ใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง คุณจะเลือกชั้นเรียนที่จะส่งอีเมลสรุปได้ เมื่อคุณเลือกชั้นเรียน ผู้ปกครองจะรับอีเมลเกี่ยวกับนักเรียนของตนเองในชั้นเรียนนั้นอย่างสม่ำเสมอได้ 

คุณต้องดำเนินการดังนี้ก่อนที่จะเชิญ นำออก หรือส่งอีเมลถึงผู้ปกครองได้ 

 • คุณต้องใช้ Classroom ในเว็บเบราเซอร์หรือแอป Android
 • ผู้ดูแลระบบต้องยืนยันว่าคุณเป็นครู
 • ผู้ดูแลระบบต้องให้สิทธิ์คุณจัดการอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

เปิดใช้อีเมลสรุปชั้นเรียนสำหรับผู้ปกครอง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกเปิด เปิด และเพิ่มชั้นเรียน หากยังไม่ได้เปิดข้อมูลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

  คลิก "สรุปสำหรับผู้ปกครอง"

  คลิก "เพิ่มชั้นเรียน"

 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการปิดข้อมูลสรุปสำหรับผู้ปกครอง ให้คลิกปิด ปิด
เชิญผู้ปกครอง

ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเป็นผู้เลือกคนที่มีสิทธิ์เชิญผู้ปกครองและนำผู้ปกครองออก โดยบุคคลนั้นต้องเป็นผู้ดูแลระบบหรือครูที่ผ่านการยืนยัน โดยการเชิญผู้ปกครองนั้นสามารถดำเนินการเพียงคนเดียว เมื่อผู้ปกครองยอมรับคำเชิญแล้ว อีเมลของผู้ปกครองจะเชื่อมโยงกับนักเรียนในปกครองในทุกชั้นเรียน ผู้ดูแลระบบและครูที่ผ่านการยืนยันทุกคนจะมองเห็นผู้ปกครองของนักเรียนคนนั้นได้

ถ้าคุณไม่สามารถเชิญหรือนำผู้ปกครองออกได้ โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกผู้คนที่ด้านบน

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกเพิ่มเติม ดูเพิ่ม จากนั้น เชิญผู้ปกครองถัดจากชื่อของนักเรียน

  เชิญผู้ปกครอง

 5. ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้ปกครอง

  ถ้าต้องการเชิญผู้ปกครองหลายคน โปรดใช้จุลภาคคั่นที่อยู่อีเมล

 6. คลิกเชิญ

หากผู้ปกครองยังไม่ตอบรับคำเชิญ คุณจะเห็นคำว่า "(เชิญแล้ว)" ข้างที่อยู่อีเมลของผู้ปกครอง หลังจากผู้ปกครองตอบรับคำเชิญ คุณและนักเรียนจะได้รับอีเมลยืนยัน และชื่อผู้ปกครองจะปรากฏถัดจากชื่อนักเรียน ทั้งนี้ นักเรียนจะไม่เห็นชื่อผู้ปกครองของนักเรียนคนอื่นๆ เพื่อความเป็นส่วนตัว

นำผู้ปกครองออก

คำเตือน: การดำเนินการนี้จะนำผู้ปกครองคนดังกล่าวออกจากทุกชั้นเรียนของนักเรียน ไม่ใช่เฉพาะชั้นเรียนที่คุณสอน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกผู้คนที่ด้านบน

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกเพิ่มเติม ดูเพิ่ม จากนั้น นำผู้ปกครองออกถัดจากชื่อผู้ปกครองของนักเรียน
  • หากต้องการนำผู้ปกครองออกเพียงคนเดียว ให้คลิกนำออก
  • หากนักเรียนมีผู้ปกครองหลายคน ให้เลือกช่องของผู้ปกครองแล้วคลิกนำออก

  นำผู้ปกครองออก

เมื่อนำผู้ปกครองออก ตัวคุณ ผู้ปกครองที่ถูกนำออก และนักเรียนจะได้รับอีเมลยืนยัน

ส่งอีเมลถึงผู้ปกครอง
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกผู้คนที่ด้านบน

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกเพิ่มเติม ดูเพิ่ม จากนั้น ส่งอีเมลถึงผู้ปกครองถัดจากชื่อของนักเรียน

  หน้าต่างอีเมลจะเปิดขึ้นพร้อมกับมีที่อยู่อีเมลกรอกอยู่ในช่องถึงแล้ว  

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งอีเมลถึงผู้ปกครองทุกคนในชั้นเรียน ให้คลิกส่งอีเมลถึงผู้ปกครองทุกคนที่ด้านบน

  ส่งอีเมลถึงผู้ปกครองทุกคน

  หน้าต่างอีเมลจะเปิดขึ้นมาพร้อมกับมีที่อยู่อีเมลระบุอยู่ในช่องสำเนาลับไว้แล้ว
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร