Konfigurowanie e-maili z podsumowaniem dla opiekunów

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli.

Opiekuna można przypisać tylko do ucznia, który korzysta z Classroom na koncie G Suite. Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o kontach użytkowników Classroom.

Jeśli administrator szkoły włączył e-maile z podsumowaniem dla opiekunów, możesz wybrać zajęcia, które będą uwzględniane w tych wiadomościach. Gdy wybierzesz zajęcia, opiekunowie będą regularnie otrzymywać automatyczne e-maile z informacjami o postępach swoich uczniów na danych zajęciach. 

Aby móc zapraszać i usuwać opiekunów oraz wysłać do nich e-maile, musisz spełnić te wymagania: 

 • musisz użyć aplikacji Classroom na Androida lub interfejsu Classroom w przeglądarce internetowej,
 • administrator musi Cię zweryfikować jako nauczyciela,
 • administrator musi przyznać Ci uprawnienia do zarządzania podsumowaniami dla opiekunów.

Włączanie e-maili z podsumowaniem dla opiekunów na swoich zajęciach

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia Ustawienia.

  Kliknij Ustawienia

 3. Jeśli podsumowania dla opiekunów nie są jeszcze włączone, kliknij Włącz Włącz i wybierz Dodaj zajęcia.

  Kliknij Podsumowania dla opiekunów

  Kliknij Dodaj zajęcia

 4. (Opcjonalnie) Aby wyłączyć podsumowania dla opiekunów, kliknij Wyłącz Wyłącz.
Zapraszanie opiekuna

Administrator szkoły może określić, kto ma uprawnienia do zapraszania i usuwania opiekunów – zweryfikowani nauczyciele lub administratorzy. Wystarczy, że jedna osoba wyśle zaproszenie do opiekuna. Gdy opiekun zaakceptuje zaproszenie, jego adres e-mail zostanie przypisany do ucznia we wszystkich zajęciach tego ucznia. Wszyscy zweryfikowani nauczyciele i administratorzy mogą sprawdzić, kto jest opiekunem ucznia.

Jeśli nie możesz zaprosić lub usunąć opiekuna, skontaktuj się z administratorem. 

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Osoby.

  Kliknij Osoby

 4. Obok nazwiska ucznia kliknij Więcej Więcej a potem Zaproś opiekunów.

  Zaproś opiekunów

 5. Wpisz adres e-mail opiekuna.

  Aby zaprosić wielu opiekunów, rozdziel ich adresy e-mail przecinkami.

 6. Kliknij Zaproś.

Jeśli opiekun nie zaakceptował zaproszenia, przy jego adresie e-mail zobaczysz „(zaproszono)”. Gdy opiekun przyjmie zaproszenie, Ty i odpowiedni uczeń otrzymacie e-maila z potwierdzeniem, a obok imienia i nazwiska ucznia pojawi się imię i nazwisko opiekuna. Ze względu na ochronę prywatności uczniowie nie widzą, kto jest opiekunem innych uczniów.

Usuwanie opiekuna

Uwaga: wykonując tę czynność, usuwasz opiekuna ze wszystkich zajęć w Twojej szkole, a nie tylko z Twoich zajęć.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Osoby.

  Kliknij Osoby

 4. Obok nazwiska opiekuna danego ucznia kliknij Więcej Więcej a potem Usuń opiekunów.
  • Jeśli chcesz usunąć tylko jednego opiekuna, kliknij Usuń.
  • Jeśli uczeń ma kilku opiekunów, zaznacz pole wyboru opiekuna i kliknij Usuń.

  Usuń opiekunów

Gdy usuniesz opiekuna, ta osoba i uczeń otrzymają e-maila z potwierdzeniem. Podobna wiadomość zostanie też wysłana do Ciebie.

Wysyłanie e-maili do opiekunów
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Osoby.

  Kliknij Osoby

 4. Obok nazwiska ucznia kliknij Więcej Więcej a potem Wyślij e-maila do opiekunów.

  Zostanie otwarte okno wiadomości z odpowiednimi adresami w polu Do.  

 5. (Opcjonalnie) Aby wysłać e-maila do wszystkich opiekunów na zajęciach, kliknij Wyślij e-maile do wszystkich opiekunów.

  Wyślij e-maila do wszystkich opiekunów

  Zostanie otwarte okno wiadomości z odpowiednimi adresami w polu UDW.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?