ดูงานของคุณในปฏิทิน

บทความนี้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

คุณจะติดตามงานและวันที่ครบกำหนดได้ทั้งจากปฏิทินของ Classroom และ Google ปฏิทิน 

งานที่ครูมอบหมายจะปรากฏในปฏิทินของ Classroom ปฏิทินนี้เป็นแบบดูอย่างเดียว ดังนั้นคุณจะเพิ่มข้อมูลใดๆ ไม่ได้

คลิกลูกศร

Classroom จะเพิ่มปฏิทินของแต่ละชั้นเรียนไปยัง Google ปฏิทินในบัญชี Google ของคุณ คุณจะดูปฏิทินเหล่านั้นแบบแยกจากกันได้ในรายการปฏิทินของฉัน

Google ปฏิทิน

คุณจะดูงานของชั้นเรียนที่ครูมอบหมายได้ แต่ทุกสิ่งที่คุณเพิ่มในปฏิทินเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในปฏิทินของ Classroom

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะแสดงเฉพาะ Google ปฏิทิน และไม่แสดงปฏิทินของ Classroom

ซิงค์ปฏิทินในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้ปฏิทินนั้นในแอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดดูวิธีการในหัวข้อซิงค์ปฏิทินกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

หมายเหตุ: สิ่งที่คุณเพิ่มใน Google ปฏิทินจะไม่แสดงในปฏิทินของ Classroom

  1. แตะ Classroom Classroom
  2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน

    แตะเมนู

  3. แตะปฏิทิน

    แตะปฏิทิน

  4. แตะงานหรือคำถามเพื่อเปิด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร