แชร์หน้าเว็บกับครู

หน้านี้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

หมายเหตุ: เรากำลังจะเลิกใช้งานส่วนขยาย Share to Classroom ใน Chrome หากคุณติดตั้งส่วนขยายดังกล่าวไว้ ระบบจะถอนการติดตั้งโดยอัตโนมัติในเดือนสิงหาคม 2020

คุณจะใช้ส่วนขยาย Share to Classroom ใน Chrome เพื่อส่งหน้าเว็บจากคอมพิวเตอร์ให้ครูได้ ส่วนครูก็จะส่งหน้าเว็บไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ส่วนขยายเดียวกัน

คุณจะใช้ส่วนขยาย Share to Classroom กับเบราว์เซอร์ Chrome ในคอมพิวเตอร์ได้เท่านั้น

แชร์หน้าเว็บกับครู

คุณและครูต้องติดตั้งส่วนขยายไว้เพื่อแชร์หน้าเว็บระหว่างกัน โปรดดูวิธีการในหัวข้อติดตั้งส่วนขยาย Share to Classroom ใน Chrome

หมายเหตุ: เมื่อแชร์หน้าเว็บแล้ว คุณจะยกเลิกไม่ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Classroom หากยังไม่ได้ดำเนินการ
 2. เปิดเบราว์เซอร์ Chrome แล้วไปที่หน้าเว็บที่ต้องการแชร์
 3. คลิก Share to Classroom  "" ข้างแถบที่อยู่

  คลิก Share to Classroom

 4. คลิกชื่อชั้นเรียนของครู หากยังไม่ได้เข้าร่วมชั้นเรียนใดเลย ให้คลิกเข้าร่วมชั้นเรียนเพื่อเปิด Classroom

  คลิกชั้นเรียนของครู

 5. คลิกส่งให้ครู

  ครูของคุณจะได้รับข้อความว่าคุณแชร์หน้าเว็บ

ดูหน้าเว็บที่เพิ่งแชร์

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Classroom หากยังไม่ได้ดำเนินการ
 2. เปิดเบราว์เซอร์ Chrome แล้วคลิก Share to Classroom "" ข้างแถบที่อยู่

  คลิก Share to Classroom

 3. คลิกชั้นเรียน

  คลิกชั้นเรียนของครู

 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการตรวจสอบหน้าเว็บที่แชร์กับครูเมื่อเร็วๆ นี้ ให้คลิกส่งให้ครู
  • หากต้องการตรวจสอบหน้าเว็บที่ครูเพิ่งแชร์กับคุณ ให้คลิกรับจากครู

รายการหน้าเว็บจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นเฉพาะหน้าเว็บที่คุณและครูแชร์ในช่วง 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยคุณจะนำหน้าเว็บออกจากรายการด้วยตนเองไม่ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร