แชร์หน้าเว็บในงานและโพสต์

บทความนี้มีไว้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

หมายเหตุ: เรากำลังจะเลิกใช้งานส่วนขยาย Share to Classroom ใน Chrome หากคุณติดตั้งส่วนขยายดังกล่าวไว้ ระบบจะถอนการติดตั้งโดยอัตโนมัติในเดือนสิงหาคม 2020

หากเจ้าของเว็บไซต์เพิ่ม Share to Classroom "" ลงในหน้าเว็บ คุณจะเพิ่มหน้าเว็บในงาน คําถาม ประกาศ หรือสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียนรายการใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าที่ต้องการแชร์

แชร์หน้าเว็บไปที่ Classroom

 1. ในหน้าเว็บ ให้คลิก Share to Classroom ""
  คุณจะเห็น Share to Classroom พร้อมกับไอคอนโซเชียลมีเดียอื่นๆ ด้วย
 2. ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Classroom แล้ว
  หากบัญชีไม่ปรากฏ ให้คลิกเพิ่มบัญชี และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Classroom
 3. คลิกเลือกชั้นเรียน แล้วเลือกชั้นเรียนที่จะแชร์ให้
  หากยังไม่มีชั้นเรียนใดเลย คุณจะต้องสร้างชั้นเรียนก่อน 
 4. คลิกเลือกการทํางาน และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สร้างงาน
  • ตั้งคำถาม
  • โพสต์ประกาศ
  • สร้างสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียน
 5. คลิกเริ่ม
 6. คลิกแชร์กับชั้นเรียนของคุณและป้อนโพสต์ของคุณ
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการโพสต์ไปยังชั้นเรียนเพิ่มเติมหรือโพสต์ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล ให้คลิกเมนูทางด้านขวา

  หมายเหตุ: หากโพสต์ไปยังหลายชั้นเรียน คุณจะมอบหมายโพสต์ให้นักเรียนเป็นรายบุคคลไม่ได้

 8. คลิกมอบหมาย ถาม หรือโพสต์ หรือคลิกลูกศรลง "" และกำหนดเวลาเพื่อโพสต์ในภายหลังหรือบันทึกเป็นฉบับร่าง
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูประกาศหรืองานใน Classroom ให้คลิกดู

ฉันไม่เห็นไอคอน Share to Classroom

หากไม่มีไอคอน แสดงว่าเจ้าของเว็บไซต์ยังไม่ได้เพิ่มเว็บไซต์ของตนเอง แต่คุณจะยังคงแชร์หน้าเว็บได้ แค่เพิ่ม URL ในงาน คําถาม ประกาศ หรือสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียน

เพิ่ม Share to Classroom ลงในเว็บไซต์

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่ม Share to Classroom "" ลงในหน้าเว็บที่หัวข้อเพิ่มปุ่มแชร์ Classroom

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร