เข้าร่วมหรือออกจากชั้นเรียนในฐานะครูร่วมสอน

หน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับครู

หมายเหตุ: Classroom เวอร์ชันก่อนหน้านี้ (ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน) เลิกใช้และหยุดให้บริการในวันที่ 4 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อชั้นเรียนใน Classroom ที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

ครูจะเชิญคุณมาสอนในชั้นเรียนในฐานะครูร่วมสอนได้ เมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว ครูร่วมสอนจะดำเนินการทั้งหมดได้เหมือนครู แต่ครูผู้สอนหลักและครูร่วมสอนจะมีสิทธิ์ใน Classroom ที่ต่างกัน

ความแตกต่างที่สำคัญบางประการ มีดังต่อไปนี้

 • มีเพียงครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่จะลบชั้นเรียนได้
 • ครูผู้สอนหลักไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนหรือถูกนำออกจากชั้นเรียนได้
 • ไม่สามารถปิดเสียงครูในชั้นเรียนได้ 
 • ครูผู้สอนหลักเป็นเจ้าของโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน หลังจากครูร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว ก็จะเข้าถึงโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้

ผู้ดูแลระบบ G Suite อาจอนุญาตให้เฉพาะครูจากโรงเรียนของคุณเข้าร่วมได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่ออัปเดตการตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียนของโดเมนหากพบปัญหาในการเข้าร่วมชั้นเรียน 

หากออกจากชั้นเรียนที่คุณร่วมสอน คุณจะเปิดชั้นเรียนนั้นอีกไม่ได้เว้นแต่จะได้รับเชิญใหม่หรือลงทะเบียนเป็นนักเรียนในชั้นเรียนดังกล่าว

ยอมรับคำเชิญ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกยอมรับถ้าต้องการสอนในชั้นเรียน หรือคลิกปฏิเสธ 
  หมายเหตุ: หากคุณเป็นนักเรียนในชั้นเรียน การคลิกปฏิเสธจะไม่นำคุณออกจากชั้นเรียนนั้น

  ยอมรับ

 3. (ไม่บังคับ) คุณยอมรับคำเชิญได้โดยการคลิกลิงก์ในคำเชิญทางอีเมล
ออกจากชั้นเรียน

ในฐานะครูร่วมสอน คุณออกจากชั้นเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้

จากหน้าชั้นเรียน: 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ออกจากชั้นเรียนในชั้นเรียนที่ต้องการออก
  ออกจากชั้นเรียน
 3. คลิกออกจากชั้นเรียนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

จากหน้าบุคคล:

 1. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ออกจากชั้นเรียนตรงข้ามชื่อของคุณ
  ออกจากชั้นเรียน
 2. คลิกออกจากชั้นเรียนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร