เข้าร่วมหรือออกจากชั้นเรียนในฐานะครูร่วมสอน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

ครูจะเชิญคุณมาสอนในชั้นเรียนในฐานะครูร่วมสอนได้ เมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว ครูร่วมสอนจะดำเนินการทั้งหมดได้เหมือนครู แต่ครูผู้สอนหลักและครูร่วมสอนจะมีสิทธิ์ใน Classroom ที่ต่างกัน

ความแตกต่างที่สำคัญบางประการ มีดังต่อไปนี้

 • มีเพียงครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่จะลบชั้นเรียนได้
 • ครูผู้สอนหลักจะยกเลิกการลงทะเบียนหรือถูกนำออกจากชั้นเรียนไม่ได้
 • ปิดเสียงครูในชั้นเรียนไม่ได้
 • ครูผู้สอนหลักเป็นเจ้าของโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน หลังจากครูร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว ก็จะเข้าถึงโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้

ผู้ดูแลระบบ G Suite อาจอนุญาตให้เฉพาะครูจากโรงเรียนของคุณเข้าร่วมได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่ออัปเดตการตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียนของโดเมนหากพบปัญหาในการเข้าร่วมชั้นเรียน

หากออกจากชั้นเรียนที่คุณร่วมสอน คุณจะเปิดชั้นเรียนนั้นอีกไม่ได้เว้นแต่จะได้รับเชิญใหม่หรือลงทะเบียนเป็นนักเรียนในชั้นเรียนดังกล่าว

ยอมรับคำเชิญ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. หากต้องการสอนในชั้นเรียน ให้คลิกยอมรับในการ์ดชั้นเรียนดังกล่าว หากไม่ต้องการ ให้คลิกปฏิเสธ
  หมายเหตุ: หากคุณเป็นนักเรียนในชั้นเรียน การคลิกปฏิเสธจะไม่นำคุณออกจากชั้นเรียนนั้น

  ยอมรับ

 3. (ไม่บังคับ) คุณยอมรับคำเชิญได้โดยการคลิกลิงก์ในคำเชิญทางอีเมล
ออกจากชั้นเรียน

ในฐานะครูร่วมสอน คุณออกจากชั้นเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้

จากหน้าชั้นเรียน ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ออกจากชั้นเรียนในชั้นเรียนที่ต้องการออก
  ออกจากชั้นเรียน
 3. คลิกออกจากชั้นเรียนเพื่อยืนยัน

จากหน้าบุคคล ให้ทำดังนี้

 1. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ออกจากชั้นเรียนตรงข้ามชื่อของคุณ
  ออกจากชั้นเรียน
 2. คลิกออกจากชั้นเรียนเพื่อยืนยัน

แชร์ไฟล์กับครูผู้สอนหลักก่อนที่จะออกจากชั้นเรียน

ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน ครูผู้สอนหลักจะเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดที่คุณสร้างในชั้นเรียนได้ หากต้องการแชร์ไฟล์อื่นๆ เช่นโน้ตหรือบันทึกการเข้าเรียน คุณจะเพิ่มไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้
มีเพียงครูและครูร่วมสอนเท่านั้นที่ดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ซึ่งคุณเพิ่มลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้ นักเรียนจะดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ไม่ได้ เว้นแต่คุณจะแชร์ไฟล์เหล่านั้น
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเปิดโฟลเดอร์ Open folder ในการ์ดชั้นเรียน
 3. ที่มุมบนซ้าย ให้คลิกใหม่ แล้ว เลือกตัวเลือก
  • โฟลเดอร์ - หากต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์ลงในไดรฟ์ของชั้นเรียน
  • อัปโหลดไฟล์ - หากต้องการอัปโหลดไฟล์ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้
  • อัปโหลดโฟลเดอร์ - หากต้องการอัปโหลดโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร