เข้าร่วมหรือออกจากชั้นเรียนในฐานะครูร่วมสอน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

ครูสร้างชั้นเรียนเอง หรือเชิญคุณให้ร่วมสอนชั้นเรียนได้ เมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว ครูร่วมสอนจะดำเนินการได้ทั้งหมดเหมือนครูผู้สอน

หากออกจากชั้นเรียนที่คุณร่วมสอน คุณจะเปิดชั้นเรียนนั้นอีกไม่ได้เว้นแต่จะได้รับเชิญใหม่หรือลงทะเบียนเป็นนักเรียนในชั้นเรียนดังกล่าว

ยอมรับคำเชิญ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกยอมรับถ้าต้องการสอนในชั้นเรียน หรือคลิกปฏิเสธ

  Accept

 3. (ไม่บังคับ) คุณยอมรับคำเชิญได้โดยคลิกลิงก์ในคำเชิญทางอีเมล
ออกจากชั้นเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ในชั้นเรียนที่ต้องการออก ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น ออกจากชั้นเรียน Leave class
 3. คลิกออกจากชั้นเรียนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: หากคุณเป็นนักเรียนในชั้นเรียน การคลิกปฏิเสธจะไม่นำคุณออกจากชั้นเรียนนั้น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร