เข้าร่วมชั้นเรียนด้วยคำเชิญ

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

ครูสร้างชั้นเรียนเอง หรือเชิญคุณให้ร่วมสอนชั้นเรียนได้ เมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว ครูที่ร่วมสอนจะดำเนินการได้ทั้งหมดเหมือนครู 

ยอมรับคำเชิญ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

    เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

  2. คลิกยอมรับถ้าต้องการสอนในชั้นเรียน หรือคลิกปฏิเสธ

    Accept

  3. (ไม่บังคับ) คุณยอมรับคำเชิญได้โดยการคลิกลิงก์ในคำเชิญทางอีเมล

 

หมายเหตุ: หากคุณเป็นนักเรียนในชั้นเรียน การคลิกปฏิเสธจะไม่นำคุณออกจากชั้นเรียนนั้น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร