เข้าร่วมหรือออกจากชั้นเรียนในฐานะครูร่วมสอน

หน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับครู

ครูจะเชิญคุณมาสอนในชั้นเรียนในฐานะครูร่วมสอนได้ เมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว ครูร่วมสอนจะดำเนินการทั้งหมดได้เหมือนครู แต่ครูผู้สอนหลักและครูร่วมสอนจะมีสิทธิ์ใน Classroom ที่ต่างกัน

ความแตกต่างที่สำคัญบางประการ มีดังต่อไปนี้

 • มีเพียงครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่จะลบชั้นเรียนได้
 • ครูผู้สอนหลักจะยกเลิกการลงทะเบียนหรือถูกนำออกจากชั้นเรียนไม่ได้
 • เฉพาะครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่นำหน้างานของชั้นเรียนออกจากชั้นเรียนได้
 • ปิดเสียงครูในชั้นเรียนไม่ได้ 
 • ครูผู้สอนหลักเป็นเจ้าของโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน หลังจากครูร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว ก็จะเข้าถึงโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้

ผู้ดูแลระบบ G Suite อาจอนุญาตให้เฉพาะครูจากโรงเรียนของคุณเข้าร่วมได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่ออัปเดตการตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียนของโดเมนหากพบปัญหาในการเข้าร่วมชั้นเรียน 


หากออกจากชั้นเรียนที่คุณร่วมสอน คุณจะเปิดชั้นเรียนนั้นอีกไม่ได้เว้นแต่จะได้รับเชิญใหม่หรือลงทะเบียนเป็นนักเรียนในชั้นเรียนดังกล่าว

ยอมรับคำเชิญ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะยอมรับหากต้องการสอนในชั้นเรียน หรือแตะปฏิเสธ 
  หมายเหตุ: หากคุณเป็นนักเรียนในชั้นเรียน การคลิกปฏิเสธจะไม่นำคุณออกจากชั้นเรียนนั้น

  ยอมรับ

 3. (ไม่บังคับ) คุณยอมรับคำเชิญได้โดยแตะลิงก์ในคำเชิญทางอีเมล
ออกจากชั้นเรียน

ฟีเจอร์นี้ไม่มีใน Classroom เวอร์ชัน Apple® iOS® โปรดคลิกคอมพิวเตอร์หรือ Android เพื่อดูวิธีการ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร