เข้าร่วมหรือออกจากชั้นเรียนในฐานะครูร่วมสอน

หน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับครู

ครูจะเชิญคุณมาสอนในชั้นเรียนในฐานะครูร่วมสอนได้ เมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว ครูร่วมสอนจะดำเนินการทั้งหมดได้เหมือนครู แต่ครูผู้สอนหลักและครูร่วมสอนจะมีสิทธิ์ใน Classroom ที่ต่างกัน

ความแตกต่างที่สำคัญบางประการ มีดังต่อไปนี้

 • มีเพียงครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่จะลบชั้นเรียนได้
 • ครูผู้สอนหลักจะยกเลิกการลงทะเบียนหรือถูกนำออกจากชั้นเรียนไม่ได้
 • เฉพาะครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่นำหน้างานของชั้นเรียนออกจากชั้นเรียนได้
 • ปิดเสียงครูในชั้นเรียนไม่ได้ 
 • ครูผู้สอนหลักเป็นเจ้าของโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน หลังจากครูร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว ก็จะเข้าถึงโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้

ผู้ดูแลระบบ G Suite อาจอนุญาตให้เฉพาะครูจากโรงเรียนของคุณเข้าร่วมได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่ออัปเดตการตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียนของโดเมนหากพบปัญหาในการเข้าร่วมชั้นเรียน 


หากออกจากชั้นเรียนที่คุณร่วมสอน คุณจะเปิดชั้นเรียนนั้นอีกไม่ได้เว้นแต่จะได้รับเชิญใหม่หรือลงทะเบียนเป็นนักเรียนในชั้นเรียนดังกล่าว

ยอมรับคำเชิญ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะยอมรับหากต้องการสอนในชั้นเรียน หรือแตะปฏิเสธ 
  หมายเหตุ: หากคุณเป็นนักเรียนในชั้นเรียน การคลิกปฏิเสธจะไม่นำคุณออกจากชั้นเรียนนั้น

  ยอมรับ

 3. (ไม่บังคับ) คุณยอมรับคำเชิญได้โดยแตะลิงก์ในคำเชิญทางอีเมล
ออกจากชั้นเรียน

ในฐานะครูร่วมสอน คุณออกจากชั้นเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้ 

จากหน้าชั้นเรียน: 

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ออกจากชั้นเรียนในชั้นเรียนที่ต้องการออก

  ออกจากชั้นเรียน

 3. แตะออกจากชั้นเรียนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

จากหน้าบุคคล: 

 1. แตะ Classroom Classroom จากนั้น ผู้คน People
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ออกจากชั้นเรียนถัดจากชื่อของคุณ
 3. แตะออกจากชั้นเรียนอีกครั้งเพื่อยืนยัน  
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร